Gas and Power

Onze activiteiten

Perfect geïntegreerde oplossingen voor de volledige energieketen

Met hoofdzetel in Houston, Texas, is Siemens Gas and Power het enige bedrijf ter wereld dat volledig geïntegreerde producten, oplossingen en diensten kan leveren voor de volledige energieketen van olie- en gasproductie, elektriciteitsopwekking en transmissie.

Wat we doen

Siemens Gas and Power helpt klanten om hun weg te vinden in de energieproblematiek, zowel vandaag als morgen. Essentiële toepassingen zijn het aanbieden van producten, oplossingen en diensten die fossiele energie groener maken, leveren van gedecentraliseerde, flexibele energieoplossingen, beheer van de complexiteiten van het netwerk, verbetering en risicoverlaging van verouderde middelen en afstemmen van vraag en aanbod door middel van opslagtechnologieën zoals batterijen op net-schaal en Power-to-X technologieën. Siemens Gas and Power heeft een omvangrijk klantenbestand in olie en gas, nutsbedrijven, onafhankelijke stroomproducenten, engineering-, aankoop- en bouwbedrijven, transmissiesysteemoperatoren en industriële bedrijven in sectoren zoals mijnbouw en chemie. Gas and Power biedt:

  • Upstream-, midstream- en downstream-oplossingen voor olie- en gaswinning en -productie, die de bedrijfskosten en kapitaalsinvesteringen optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken. Onze portfolio omvat innovatieve technologieën voor gascompressie en -injectie, pijpleidingcompressie en elektriciteitsproductie en -verdeling.
  • Producten voor stroomproductie, zoals gas- en stoomturbines, generatoren, turbinepakketten en op maat gemaakte OEM-oplossingen voor gedecentraliseerde, industriële en zware elektriciteitscentrales en snelle stroomoplossingen. Deze producten en oplossingen verzekeren het succes van nutsbedrijven en industriële gebruikers door de omzet te verhogen, de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren.  Afhankelijk van de wensen van de klant gaan de opties van componenten over aandrijflijnen tot kant-en-klare totaaloplossingen. 
  • Producten, systemen, oplossingen en diensten voor de betrouwbare transmissie en verdeling van elektriciteit. Ons aanbod omvat faciliteiten en systemen voor laagspannings- en distributienetten en hoogspannings-transmissiesystemen.
  • Een uitgebreid servicenetwerk met gespecialiseerde fabrieks- of veldondersteuning die de prestaties van de assets verbetert. Onze dienstenportfolio omvat onderhoud, reparaties, vervangingen, moderniseringen en upgrades van componenten zoals gas-, stoom- en windturbines of generatoren, in grootschalige en industriële centrales, en compressoren voor de olie- en gasnijverheid.
  • Externe bewaking en diagnostiek die de energiekosten verlagen, gaande van de ontwikkeling van proactieve oplossingen tot gegevensanalyses van individuele turbines of van de volledige vloot.
  • Beproefde projectcapaciteiten – niet alleen voor producten, maar ook voor oplossingen en diensten (ook digitaal) en projectfinanciering.

Overzicht

Gas and Power maakt het verschil in energie door: klanten te helpen om olie als grondstof optimaal te benutten, afvangen van verbrandingsgas en omzetten naar stroom, elektriciteit brengen naar plaatsen die niet over stroom beschikken, elektriciteit van afgelegen windmolenparken naar de gebruikslocatie transporteren, en gebruik maken van externe digitale technologieën om centrales draaiende te houden in politiek onstabiele regio's.

Energie voor Bolivië


Samen energie naar de mensen brengen. Ende Andina breidt drie van zijn bestaande thermische centrales uit om meer dan één gigawatt toe te voegen aan het Boliviaanse stroomnet, met componenten zoals gasturbines en logistiek van Siemens.

Lees hier hoe Bolivië en Siemens de toegang tot elektrische stroom verbeteren voor de toenemende populatie en de zich ontwikkelende economie van het land.

Q&A's

Vragen en antwoorden

Met betrekking tot de Gas & Power verticale afdelingen (Oil and Gas, Central Power Generation, Transmission en Power Generation):

  • De ontwikkeling en het producteigendom van industriële controlesystemen en intelligente sensoren is ondergebracht bij onze collega's in Smart Infrastructure. Gas & Power speelt in op de vereisten en financiert R&D voor de verdere ontwikkeling van onze I&C-portfolio voor de behoeften van onze klanten. Gas & Power en Smart Infrastructure zullen in de toekomst evolueren naar één stuursysteem (DCS+).
  • Gas & Power onderzoekt de stuursystemen van centrales om nog beter te kunnen inspelen op de toekomstige noden van onze klanten. Dit omvat aspecten zoals Edge of DCS.
  • Gas & Power zal de connectiviteits- en analysemogelijkheden van zijn producten, oplossingen (bijv. Sensformer) en geïnstalleerde middelen verder blijven verbeteren, zodat onze klanten kunnen genieten van de meerwaarde van digitalisering.
  • We investeren in capaciteiten en partnerships om naadloos geïntegreerde oplossingen aan te bieden en onze detectie- en analysecapaciteiten te verbeteren.  

De energieketen was vroeger lineair, begon met olie- en gaswinning en eindigde met het verbruik van de energie. De hedendaagse maatschappij heeft een totaal andere energietoekomst, met meer onderlinge afhankelijkheden en complexiteiten.  Door de digitale en technologische revolutie ondergaat de energie-industrie een echte transformatie, in de richting van steeds complexere, multimodale en gedecentraliseerde systemen. Bestaande bedrijfsmodellen raken verstoord en de klassieke energieketen krijgt een andere samenstelling. Het resultaat is een systeem dat niet langer "lineair" is – nu zijn geïntegreerde energie-ecosystemen vereist die de volledige waardeketen dekken. Dit betekent dat klassieke en nieuwe elementen voor opwekking, transmissie, verdeling en verbruik naadloos moeten geïntegreerd zijn om hun volledige potentieel te benutten. Het beheer van deze complexiteit is de echte uitdaging voor de nieuwe energietoekomst.

Na 1 april blijven onze portfolio en locaties ongewijzigd. Op basis van onze troeven willen we onze portfolio en voetafdruk verbeteren, zodat we nog beter kunnen inspelen op de uitdagingen van onze klanten. 

De nieuwe structuur zal geen invloed hebben op uw servicecontracten. Alle contactpersonen blijven ongewijzigd en we zullen zoals altijd een topservice leveren.

Siemens en de nieuwe GP-organisatie hebben de wijzigingen op de markt duidelijk geïdentificeerd en er niet alleen op gereageerd – we sturen nu zelf de markt met een volledig geïntegreerde ontwikkelings- en investeringsbenadering via PDI (Project Development and Investment). Met deze benadering investeren we niet alleen in zeer vroege fasen van stroomprojecten om marktaandeel en meer dan gemiddelde winstcijfers te verzekeren, maar we maken ook volop gebruik van de financieringsportfolio die Siemens aanbiedt en gaat van aandelenfinanciering over gestructureerde schuldproducten tot leasing- en huuroplossingen.

Hernieuwbare energie maakt zeker deel uit van de oplossing om schadelijke uitstoot te verminderen. Om de stroomtoevoer te verzekeren, zullen koolwaterstoffen essentieel zijn in de afzienbare toekomst. Daartoe ontwikkelt Gas & Power oplossingen om de milieuvoetafdruk van olie- en gasactiviteiten te verminderen. Ook wordt de kritische transportinfrastructuur (met name pijpleidingen en LNG) uitgebouwd om aardgas – een schoner alternatief voor steenkool – naar de bestemmingsmarkten te brengen waar het als basismateriaal voor elektriciteit kan worden gebruikt. Bovendien ondersteunt Gas & Power veilige, schone en betaalbare elektriciteit met zijn transmissieportfolio. Daarnaast ontwikkelt Gas and Power gedecentraliseerde energiesystemen voor verticale en hybride toepassingen, die een essentieel deel zullen uitmaken van onze oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Ten slotte ontwikkelt Gas & Power technologieën om te verzekeren dat de netten stroom van uiteenlopende bronnen, waaronder hernieuwbare bronnen, kunnen verwerken

Contact

Gas and Power

Als u meer wilt weten over producten en oplossingen van Siemens Gas and Power en hoe deze u kunnen ondersteunen, neem dan contact met ons op