Process Industries and Drives

Our business

Digitalization in process industries – the time is now!

Digitalisering creëert nieuwe mogelijkheden om flexibeler te produceren en - op maat - te beantwoorden aan de eisen van uw klant. De enige voorwaarde: geïntegreerde processen gedurende de volledige levenscyclus.

Hoever staat de procesindustrie op het vlak van datacaptatie- en verwerking? Hoe zet u uw 'big data' om in 'smart data'? Wat is de impact van de hypergeconnecteerde industrie op uw processen, waardeketen en businessmodel?

Elk bedrijf beschikt vandaag de dag over een enorm volume aan data. De echte waarde ervan wordt pas duidelijk wanneer deze “big data” worden omgevormd tot intelligente of “smart data”.

Digital Enterprise in de procesindustrie

Bedrijven in de procesindustrie staan onder hoge concurrentiedruk; de balans tussen innovatie en continuïteit is niet altijd makkelijk te bewaren. Enerzijds moet de productie flexibeler georganiseerd worden om producten sneller op de markt te brengen en aan  specifieke klanteneisen te voldoen. Anderzijds is er de  wet- en regelgeving, procesveiligheid en hoge productkwaliteit. En uiteraard moet de productiviteit en efficiëntie blijven stijgen om de kosten te kunnen terugschroeven.

ACHEMA 2018

Digitalisering heeft een impact op ons allemaal. Uw dagelijkse activiteiten worden erdoor beïnvloed en het pad naar toekomstig bedrijfssucces wordt erdoor geëffend. Op Achema 2018 stelt Siemens specifieke automatiserings- en aandrijfoplossingen, baanbrekende innovaties en visionaire concepten voor de digitale transformatie van de procesindustrie voor. Bezoek ons van 11 tot 15 juni  op onze stand in hal 11.0, C3. Onze Belgische experten verwelkomen u er graag op 12 juni! 

Process Industries and Drives: Industriële productiviteit verhogen

De Siemens-divisie Process Industries and Drives kan u ondersteunen bij de voortdurende verbetering van de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van uw producten, processen en installaties. We helpen uw productiviteit te verhogen en uw marktbevoorradingstijden te verkorten – met innoverende, geïntegreerde technologie voor de volledige levenscyclus.

We bieden toekomstgerichte automatisering, aandrijftechnologie, industriële software en diensten gebaseerd op technologieplatformen zoals Totally Integrated Automation (TIA) of Integrated Drive Systems (IDS). Als partner werken we nauw met u samen om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de volledige levenscyclus – van ontwerp en engineering tot modernisering. Waar mogelijk maken we gebruik van gestandaardiseerde componenten en vullen we deze aan met sectorspecifieke oplossingen om aan klantspecifieke behoeften te voldoen. Zo blijft de beschikbaarheid van uw producten, systemen en oplossingen op lange termijn verzekerd. Met onze focus op een efficiënt gebruik  van al de beschikbare middelen, dragen we bij tot ecologische duurzaamheid voor elke toepassing.

Met onze kennis van verschillende marktsegmenten kunnen we u helpen sneller en specifieker in te spelen op nieuwe marktvereisten en -ontwikkelingen, om zo uw concurrentiekracht te vergroten.

Process Industries and Drives Solutions

Andere relevante topics

Contact

Process Industries and Drives

E-mail: industrie.be@siemens.com