Smart Infrastructure

Zorgzame omgevingen creëren

Smart infrastructure van Siemens verbindt op intelligente wijze energiesystemen, gebouwentechnologie en industrieën om de veranderende manier waarop we leven en werken technologisch te begeleiden. We werken samen met klanten en partners om een ecosysteem te creëren dat intuïtief op de behoeften van mensen inspeelt en klanten helpt hun beschikbare middelen optimaal aan te wenden. Dit ondersteunt hen om succesvol te zijn, en helpt onze maatschappij om vooruitgang te boeken en verder duurzaam te ontwikkelen.

Onze benadering

Slimme infrastructuren ondersteunen de manier waarop we allemaal zouden willen leven - gelukkig, comfortabel, duurzaam en in harmonie. Zij helpen industrie en organisaties in hun manier van werken - efficiënt, verantwoordelijk en slimmer. Technologie en ingeniositeit worden gebundeld en zijn belangrijke pijlers om duurzaam zorg te dragen voor onze wereld. Smart infrastructure van Siemens doet dit van het macro- tot het microniveau, met producten, componenten en systemen of verbonden, cloudgebaseerde digitale oplossingen en diensten. Van het beheer van intelligente stroomnetten en elektrificatie tot slimme energieopslagoplossingen, van gebouwautomatisering en -sturingssystemen tot schakelaars, regelkleppen en sensoren.

Siemens biedt een breed portfolio aan voor netbeheer- en -automatisering; laag- en middenspanningsdistributie, -schakeling en -regeling; en gebouwautomatisering, brandveiligheid en -beveiliging, HVAC-regeling en energieoplossingen. Het portfolio is evenwichtig verdeeld over producten, systemen, oplossingen en een omvattend dienstenaanbod.

Het is tijd voor zorgzaamheid. De toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen en de zorgwekkende effecten van de klimaatverandering vragen om een nieuwe manier van denken over infrastructuren en het daarmee verbonden ecosysteem van energie, gebouwen en industrie. Digitalisering stelt ons - in samenwerking met onze klanten - in staat veranderingen door te voeren die vormgeven aan een betere toekomst voor de maatschappij en die onze planeet vrijwaren voor de volgende generaties.
Cedrik Neike, lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG en CEO van Siemens Smart Infrastructure
Referenties

Zorg dragen, de hele wereld rond

Smart Infrastructure oplossingen van Siemens worden nu al ingezet om omgevingen efficiënter, betrouwbaarderen verantwoorder te maken - en om van de wereld - vandaag en morgen - een betere plek te maken.
Infografiek

Smart infrastructure van Siemens

De wereld heeft een nieuwe manier van denken over infrastructuur nodig - een die de behoeften en attitudes van de hedendaagse maatschappij weerspiegelt.
Contact

Contacteer ons

Als u meer wilt weten over smart infrastructure en hoe dit u kan helpen, neem dan contact met ons op.