Informatie over de situatie inzake Covid-19

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers zijn steeds onze hoogste prioriteit. Maar ook buiten onze onderneming, beschouwen we het als onze plicht verantwoordelijk te handelen en ons steentje bij te dragen tot de bescherming van de samenleving.

 

Siemens volgt voortdurend alle aspecten van de situatie inzake Covid-19 op, evalueert alle nieuwe ontwikkelingen en neemt maatregelen om haar medewerkers te beschermen. Ook de economische gevolgen van Covid-19 zullen een impact hebben op Siemens. 

 

Ondertussen stellen we - in de mate van het mogelijke, en gezien de omstandigheden - alles in het werk om de activiteiten in onze productievestigingen te handhaven, zodat we onze klanten en partners zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen. Dit is in het bijzonder belangrijk voor domeinen waarop we, samen met klanten, producten en diensten voor kritieke infrastructuren leveren. Daarbij zijn de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en partners altijd onze topprioriteit. Uiteraard werken we hiervoor nauw samen met de bevoegde overheidsinstanties en ondernemingsraden.

 

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft Siemens voortdurend tijdig maatregelen genomen om medewerkers en partners te beschermen, en onze onderneming zal dit ook in de toekomst nauwgezet blijven doen.

Overzicht van reeds geïmplementeerde maatregelen

Hygiëne

We maken onze medewerkers bewust van de noodzaak van het houden van sociale afstand en we informeren hen over voorzorgs- en hygiënemaatregelen.

Reizen

Er is momenteel geen algemeen reisverbod bij Siemens. Onze medewerkers mogen enkel professioneel reizen indien strikt noodzakelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van de directie. Internationale vergaderingen en persoonlijke ontmoetingen dienen door conferentiegesprekken of soortgelijke opties te worden vervangen. Alle medewerkers die terugkeren van (zakelijke of privé) reizen naar gebieden die het Robert Koch-Instituut als risicogebied heeft geclassificeerd of door de Belgische overheid als rode of oranje zone worden beschouwd, dienen van thuis uit te werken en contact op te nemen met hun leidinggevenden om te bepalen hoe ze best verder te werk kunnen gaan (bijvoorbeeld thuiswerken, uitvoeren van Covid-19 test, enz...). 

Telewerken

Waar mogelijk dienen onze medewerkers tot nader order van thuis uit te werken. In het verleden hadden we al goede ervaringen met telewerken.

Productie

Siemens heeft processen voorzien om de continuïteit van de productie in de mate van het mogelijke te verzekeren. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers worden beschermd, werken we nauw samen met onze ondernemingsraden om de aanbevelingen van nationale en internationale organisaties en overheidsinstanties te implementeren.

Externe serviceproviders, contractanten en bezoekers

Door de nauwe samenwerking tussen onze medewerkers en externen vraagt Siemens van haar externe serviceproviders, contractanten en bezoekers dat zij, op alle plekken waar zij in contact komen met Siemens-medewerkers of -klanten, dezelfde voorkomingsmaatregelen hanteren zoals Siemens.

 

Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden in het document: ’Covid-19 maatregelen voor Siemens serviceproviders, contractanten en bezoekers’.

 

Dit document wordt op regelmatige basis aangepast.