Met technologie het dagelijks leven transformeren

Sinds 1847 zet Siemens zich in om de activiteiten van zijn klanten te transformeren en zo een impact te hebben op de wereld. Samen met onze klanten en onze partners helpen we het leven van miljarden mensen te verbeteren.

We slaan een brug tussen de reële en de digitale wereld

Industrie, infrastructuur, transport, gezondheidszorg... zij vormen de ruggengraat van onze economie. Als technologiebedrijf proberen we die cruciale sectoren positief te transformeren. Hoe we dat doen? Door toekomstgerichte technologie te maken die onze klanten ook daadwerkelijk meerwaarde biedt. Denk aan energie-efficiënte fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens, slimme gebouwen en netwerken, comfortabel en schoon transport, geavanceerde gezondheidszorg enzovoort.
Met onze technologie slaan we een brug tussen de reële en de digitale wereld. Die brug stelt onze bedrijven in staat om hun sectoren en markten te transformeren en miljarden mensen een beter leven te geven. In de komende tien jaar maken we de shift naar het ‘Internet of Things’ en staat de kruisbestuiving tussen machines en sectoren centraal.
Dr. Roland Busch, voorzitter en CEO van Siemens AG

Innovatie bij Siemens in enkele cijfers

€ 0 mld.

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in boekjaar 2020

0

Uitvindingen in boekjaar 2020

0

Samenwerkingen met universiteiten

Onze vier strategische prioriteiten

Onze wereld verandert voortdurend. Wereldwijde trends als klimaatverandering, glokalisering, digitalisering, verstedelijking en demografische verschuivingen stellen ons steeds meer op de proef. Daarom stemmen we onze technologie af op de noden van onze klanten en markten. We richten ons op vier strategische prioriteiten, die op de lange termijn het grondplan moeten vormen voor duurzaam succes.

Het dagelijks leven transformeren om een betere toekomst te creëren

We worden vandaag geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Om de levenskwaliteit van de huidige en komende generaties te garanderen, is het belangrijk antwoorden te vinden. Siemens engageert zich in die zoektocht naar antwoorden. Zo willen we de basis leggen voor een betere toekomst en een bloeiende samenleving waarin mensen kansen krijgen. Door een brug te slaan tussen de reële en de digitale wereld helpen we onze bedrijven om de ruggengraat van onze economie te transformeren. We bouwen mee aan schonere industrie en energie-efficiëntere infrastructuur. We bieden toegang tot groene energie en slimmer en milieuvriendelijker transport. We nemen het voortouw en zetten onze technologie in om het dagelijks leven van miljarden mensen te verbeteren. Maar bovenal zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid een goede zaak en een krachtig instrument is om waarde te creëren voor al onze stakeholders. Daarom maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze bedrijfsactiviteiten en zit het als het ware in ons DNA.

0 mln.

ton CO2-besparing bij onze klanten in 2020 dankzij de technologie van Siemens

€ 0 mld.

bijdrage aan bbp wereldwijd in 2019

0 mln.

banen die wereldwijd door Siemens werden gecreëerd in boekjaar 2019

Duurzaamheid zit in ons DNA. Er bestaat niet zoiets als ‘voor of tegen duurzaamheid zijn’. Een duurzame bedrijfswereld is broodnodig. Om onze succesvolle resultaten te verzilveren, stellen we onszelf vandaag nog ambitieuzere doelen. We schakelen nog een versnelling hoger en leggen ook de lat hoger om voor al onze stakeholders een aanzienlijke meerwaarde te creëren. Duurzame bedrijfsgroei gaat hand in hand met de waarde die we creëren voor de mensen en voor onze planeet.
Judith Wiese, CHRO en lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor duurzaamheid, Siemens AG