Privacyverklaring camerabewaking

Klik op één van de onderstaande vestigingen om de privacyverklaring inzake camerabewaking voor die vestiging te bekomen.

De camera's op de locatie Huizingen zijn opgesteld om :

 • Te zorgen voor de veiligheid van personeel, bezoekers, gebouwen en goederen. 
 • Het mogelijk te maken om demonstraties, testen en proof of concept uit te voeren voor klanten en potentiële klanten van Siemens, specifiek voor de divisie Smart Infrastructure (SI).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het legitieme belang om enerzijds de veiligheid te waarborgen en anderzijds onze expertise te kunnen aantonen om onze producten en diensten te verkopen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Siemens NV, met maatschappelijke zetel in de Guido Gezellestraat 123 te 1654 Beersel (Huizingen).

De beelden van deze camera's worden maximaal één maand bewaard.

De camerabeelden worden enkel op vraag van de politie en in het kader van een onderzoek doorgegeven aan politiediensten.

Als betrokkene heeft U de volgende rechten:

 • inzage te vragen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt;
 • te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy kunt u zich richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (de ‘Data Protection Officer’) van de Siemens NV/SA: 

Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

De camera's op de locatie Montoyer zijn opgesteld om te zorgen voor de veiligheid van personeel, bezoekers, gebouwen en goederen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is om de veiligheid te waarborgen.


De verantwoordelijke voor de verwerking is Siemens NV, met maatschappelijke zetel in de Guido Gezellestraat 123 te 1654 Beersel (Huizingen).

De beelden van deze camera's worden maximaal één maand bewaard.

De camerabeelden worden enkel op vraag van de politie en in het kader van een onderzoek doorgegeven aan politiediensten.

Als betrokkene heeft U de volgende rechten:

 • inzage te vragen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt;
 • te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy kunt u zich richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (de ‘Data Protection Officer’) van de Siemens NV/SA:

Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

De camera's op de locatie Leuven zijn opgesteld om te zorgen voor de veiligheid van personeel, bezoekers, gebouwen en goederen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is om de veiligheid te waarborgen.


De verantwoordelijke voor de verwerking is Siemens Digital Industries Software NV, met maatschappelijke zetel in de Interleuvenlaan 68 te 3001 Leuven.

De beelden van deze camera's worden maximaal één maand bewaard.

De camerabeelden worden enkel op vraag van de politie en in het kader van een onderzoek doorgegeven aan politiediensten.

Als betrokkene heeft U de volgende rechten:

 • inzage te vragen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt;
 • te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy kunt u zich richten tot Siemens Digital Industries Software NV. Via mail op het volgende adres dataprotection@siemens.com.
 

Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

De camera's op de locatie Angleur zijn opgesteld om te zorgen voor de veiligheid van personeel, bezoekers, gebouwen en goederen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is om de veiligheid te waarborgen.


De verantwoordelijke voor de verwerking is Siemens Digital Industries Software NV, met maatschappelijke zetel in de Interleuvenlaan 68 te 3001 Leuven.

De beelden van deze camera's worden maximaal één maand bewaard.

De camerabeelden worden enkel op vraag van de politie en in het kader van een onderzoek doorgegeven aan politiediensten.

Als betrokkene heeft U de volgende rechten:

 • inzage te vragen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt;
 • te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy kunt u zich richten tot Siemens Digital Industries Software NV. Via mail op het volgende adres dataprotection@siemens.com.
 

Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :