Environment

Duurzaamheidscijfers

Siemens brengt al 173 jaar lang innovatieve technologieën op de markt met de ambitie om het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren.

Siemens gaat voor ESG-transformatie

Siemens maakt gebruik van de Stakeholder Capitalism Metrics: een reeks ecologisch-, sociaal- en governance-gerelateerde criteria (ESG) die de International Business Council (IBC) van het World Economic Forum in september 2020 publiceerde. Zo meten we hoe we als organisatie op lange termijn waarde creëren voor onze stakeholders.

Onze aanpak

Duurzaamheid is een kernbegrip geworden in onze organisatie. Het is bepalend voor ons begrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ons risicomanagement en onze technologische bijdrage aan klimaatbescherming, maar ook voor het behoud van hulpbronnen en productveiligheid in het belang van toekomstige generaties.

 

Met onze drieledige focus - op industrie, infrastructuur en transport - maakt Siemens fabrieken wendbaarder, gebouwen intelligenter en efficiënter en transportsystemen duurzamer. Zo helpen we onze klanten om hun competitiviteit te verhogen en een succesvolle energietransitie te realiseren.

 

Ons begrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen steunt op integriteit, eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid. We dragen de veiligheid, de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel en zetten ons in voor gelijke rechten.

Materialiteit

Materiality topics

In 2021 kreeg onze materialiteitsanalyse voor elke business van Siemens – Smart Infrastructure, Digital Industries en Mobility – een update. In overeenstemming met de CSR Directive Implementation Act pasten we het concept van dubbele materialiteit toe om belangrijke kwesties op economisch, ecologisch en sociaalvlak te identificeren. Zo analyseerden we naast de relevantie voor stakeholders ook het outside-in- en het inside-out-perspectief. De update hielp ons om scherp te stellen op relevante duurzaamheidsaspecten. We gebruiken de resultaten om onze strategie te bepalen en ons duurzaamheidsbeleid te verbeteren, maar ook om potentiële opportuniteiten en risico’s te identificeren en beheersen. De drie belangrijkste thema’s die we konden identificeren zijn klimaatbescherming, duurzaam productontwerp en levenscyclusbeheer. Ook sociale- en milieunormen in de toeleveringsketen scoorden hoog.

 

Hoe we materiality topics met een hoge prioriteit identificeren en beoordelen:

We voeren de materialiteitsanalyse minstens elke vijf jaar uit. Aan de longlist van potentieel relevante duurzaamheidsthema's (zo’n 100) gaat uitgebreide research over ratings, rankings en peers vooraf. De shortlist komt tot stand in een interne workshop.

 

De belangrijkste volgende stappen zijn de evaluatie van de drie volgende perspectieven: 

 • Outside-in perspectief:
  Duurzaamheidskwesties die samenhangen met opportuniteiten of risico’s met betrekking tot onze activiteiten, jaarresultaten of bedrijfssituatie. Klimaatbescherming, duurzaam productontwerp en levenscyclusbeheer hebben de grootste impact op onze activiteiten en waardecreatie op lange termijn. Ook sociale- en milieunormen in de toeleveringsketen scoren hoog.
 • Inside-out perspectief:
  Duurzaamheidskwesties waarop onze activiteiten, zakelijke relaties en producten en diensten een positieve of negatieve impact hebben. De belangrijkste zijn klimaatbescherming, sociale- en milieunormen in de toeleveringsketen, cyberbeveiliging en databeheer, duurzaam productontwerp en levenscyclusbeheer, partnerbeheer en samenwerking.
 • Stakeholdersperspectief:
  Duurzaamheidskwesties die externe stakeholders – klanten, investeerders, leveranciers, politici en ngo’s – en interne stakeholders als relevant beschouwen.

DEGREE – Een duidelijk framework voor duurzaamheid

Hoe organisaties het hoofd bieden aan de uitdagingen van onze tijd, is bepalend voor de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties. We tillen ons ESG-engagement naar een hoger niveau met ons DEGREE-framework: een holistische benadering waarmee we tegemoetkomen aan elk van onze stakeholders - klanten, leveranciers, investeerders, de mens, de maatschappij en de planeet.
Decarbonization

Support the 1.5°C target to fight global warming

 • Net Zero operations by 2030, with 55% emissions reduction by 2025 and 90% by 2030
 • Net zero supply chain by 2050, 20% emissions reduction by 2030
Ethics

Foster a culture of trust, adhere to ethical standards and handle data with care

 • Striving to train 100% of our people on Siemens’ Business Conduct Guidelines every three years​
Governance

Apply state-of-the-art systems for effective and ​responsible business conduct

 • ESG secured supply chain based on supplier commitment to the Supplier Code of Conduct​
 • Long-term incentives based on ESG criteria
Resource efficiency

Achieve circularity and dematerialization 

 • Next-level robust eco-design for 100% of relevant Siemens product families by 2030​
 • Natural resource decoupling through increased purchase of secondary materials for metals and resins​
 • Circularity through waste-to-landfill reduction of 50% by 2025 and towards zero landfill waste by 2030
Equity

Foster diversity, inclusion, and community ​development to create a sense of belonging

 • 30% female share in Top Management by 2025 ​
 • Access to employee share plans: maintain high level and expand globally to 100%​
 • Global commitment to the New Normal Working Model
Employability

Enable our people to stay resilient and relevant in a permanently changing environment​

 • Increase digital learning hours to “25 by 25”
 • Access to employee assistance program: maintain high level and expand globally to 100% by 2025​
 • 30% improvement in Siemens’ globally aggregated LTFIR (lost time injury frequency rate) by 2025
Belangrijkste feiten

Duurzaamheidsverslag – samenvatting

In ons laatste duurzaamheidsverslag formuleren we ambitieuze ESG-doelstellingen.

Milieu

Onze aanpak:
We spannen ons doorheen de hele waardeketen in op het gebied van decarbonisatie en de bescherming van hulpbronnen. Voor Siemens staan klimaatbescherming, zuinig energiegebruik, efficiënt gebruik van milieuvriendelijke materialen en de principes van recyclagebeheer centraal.

 

Langetermijndoelstellingen:

 • Bijdragen aan de energietransitie in sectoren zoals transport, infrastructuur en industrie door middel van energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën
 • Baanbrekende technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen inzetten voor een circulaire economie.
 • Eco-efficiënte activiteiten tegen 2030
 • Relevante productlijnen in overeenstemming brengen met criteria voor stevig, ecologisch design tegen 2030
 • Een hoge mate van ecologische tevredenheid in klantenonderzoeken bereiken tegen 2030
 • Zorgwekkende stoffen vervangen tegen 2030
 • De energie-efficiëntie met meer dan 10% verbeteren tegen 2030
 • Het gebruik van wegwerpplastic in kantines wereldwijd afbouwen tegen 2023
 • Duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen door biodiversiteitsmaatregelen te verankeren in het milieubeheersysteem van Siemens

Lees meer

Sociaal 

Onze aanpak:

We stellen mensen centraal. We dragen de veiligheid, de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel en zetten ons in voor gelijke rechten.

 

Langetermijndoelstellingen:

 • Meer waardering voor diversiteit creëren met behulp van het ‘Diversiteitscharter’ en zo een open, niet-discriminerende bedrijfscultuur stimuleren.
 • De ontwikkeling van medewerkers bevorderen via zowel wereldwijde als gedecentraliseerde programma's. Hiervoor werden wij begin 2021 erkend als eerste “Employer Ready for the future of Work” door Agoria
 • 100 miljoen euro investeren in een ‘Toekomstfonds’ om de inzetbaarheid van onze werknemers op de arbeidsmarkt te waarborgen. 
 • Maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk voortdurend bijstellen om het welzijn van onze werknemers te verbeteren en risico’s te voorkomen.

Ons maatschappelijke engagement op het gebied van toegang tot technologie, gelijke onderwijskansen en duurzame ontwikkeling van gemeenschappen verhogen.

Lees meer

Governance 

Onze aanpak:

Ons begrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen steunt op integriteit, eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid. We beschouwen de naleving van mensenrechten als een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheid

 

Langetermijndoelstellingen:

 • Systematischrekening houden met risico’s op het vlak van milieu-, sociale- en mensenrechten in zakelijke beslissingen en continue verhoging van de transparantie over risico-identificatie, -beoordeling en -beheer continu verhogen.
 • Regelmatig stakeholderenquêtes houden over mensenrechtenthema’s. 
 • Een nultolerantie hanteren voor overtredingen van de wet en onze interne voorschriften.
 • Het gebruik van conflictmineralen in de toeleveringsketen voorkomen.

Lees meer

®Business to Society

Inzet van Siemens voor de samenleving

Hoe beoordelen we onze bijdrage?

De langetermijnprioriteiten op de VN-agenda voor 2030 zijn duidelijk: een einde maken aan armoede, de planeet beschermen en zorgen voor welvaart. Siemens draagt daaraan bij door onder meer het pad te effenen voor slimme en leefbare steden, schone en betaalbare energieoplossingen, innovatieve gezondheidszorgsystemen, enzovoort.

 

Nog voor de 17 SDG’s op de VN-agenda stonden, ontwikkelde Siemens de ®Business to Society-methode, waarmee we we onze maatschappelijke bijdrage kwantitatief beoordelen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol: de economie versterken, jobs creëren, de ontwikkeling van vaardigheden mogelijk maken, innovatie stimuleren, het het milieu beschermen, de levenskwaliteit verbeteren en maatschappelijke veranderingen vormgeven. De ®Business to Society-methode stelt ons ook in staat om te meten in welke mate we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN mee realiseren. Intussen publiceerde Siemens in meer dan 35 landen een Business to Society-rapport.

 • Americas
 • Europe
 • Middle East, Africa
 • Asia, Australia

Argentina

Siemens has contributed to > 80% of the installed electricity generation over the last 10 years.
Siemens is responsible for ~ 70% of the electrification of the railway infrastructure.
~ 75% of laboratories use technology from Siemens Healthineers to process complex clinical analyses.
Siemens has contributed to > 80% of the installed electricity generation over the last 10 years.
Siemens is responsible for ~ 70% of the electrification of the railway infrastructure.
~ 75% of laboratories use technology from Siemens Healthineers to process complex clinical analyses.

Brazil

~ 9,000 people benefited from volunteering projects by Siemens employees.
Siemens equipment is responsible for 50% of Brazil's energy generation, transmission and distribution.
Biomass and wind technologies help customers reduce 3 million of CO2 emissions per year.
~ 9,000 people benefited from volunteering projects by Siemens employees.
Siemens equipment is responsible for 50% of Brazil's energy generation, transmission and distribution.
Biomass and wind technologies help customers reduce 3 million of CO2 emissions per year.

Canada

With electricity for Siemens offices coming from renewable energy sources, > 1,150 tons of CO₂ emissions can be avoided each year.
> 31 million Canadians benefit from Siemens Healthineers products. Daily, 85,000 Canadians receive treatment or testing from a Siemens device.
Siemens Canada invests $1.7 million in employees training.
With electricity for Siemens offices coming from renewable energy sources, > 1,150 tons of CO₂ emissions can be avoided each year.
> 31 million Canadians benefit from Siemens Healthineers products. Daily, 85,000 Canadians receive treatment or testing from a Siemens device.
Siemens Canada invests $1.7 million in employees training.

Colombia

Over 70% of the Colombian industry is equipped with Siemens automation technology.
Siemens contributed to the reduction of 808 metric tons CO2 in 2016 and reduced its energy consumption by 25% and its gas consumption by 27%.
The installation of SkyHydrant filters provided more than 380,000 people in over 500 educations institutions with drinking water.
Over 70% of the Colombian industry is equipped with Siemens automation technology.
Siemens contributed to the reduction of 808 metric tons CO2 in 2016 and reduced its energy consumption by 25% and its gas consumption by 27%.
The installation of SkyHydrant filters provided more than 380,000 people in over 500 educations institutions with drinking water.

Mexico

6 million Mexicans daily benefited from Siemens rail products and solutions through its presence in 11 subway lines in Mexico City, 3 in Monterrey and 1 in Guadalajara.
60% of automotive and brewery production used Siemens technology in 2016. Siemens has also presence in 65% of mining units and 76% of cement plants.
Reduction of 4 million tons of CO2 in 2016 through Siemens Mexico’s Environmental Portfolio, equivalent to the emissions of 800,000 cars per year.
6 million Mexicans daily benefited from Siemens rail products and solutions through its presence in 11 subway lines in Mexico City, 3 in Monterrey and 1 in Guadalajara.
60% of automotive and brewery production used Siemens technology in 2016. Siemens has also presence in 65% of mining units and 76% of cement plants.
Reduction of 4 million tons of CO2 in 2016 through Siemens Mexico’s Environmental Portfolio, equivalent to the emissions of 800,000 cars per year.

United States

Over the last 15 years, Siemens has invested ~ $40 billion in the United States.
Siemens’ power generation technologies produce electricity able to meet > 30% of the country’s power demand.
~ 95 tests are run every second on a Siemens Healthineers' immunoassay and clinical chemistry technology.
Over the last 15 years, Siemens has invested ~ $40 billion in the United States.
Siemens’ power generation technologies produce electricity able to meet > 30% of the country’s power demand.
~ 95 tests are run every second on a Siemens Healthineers' immunoassay and clinical chemistry technology.

Austria

By utilizing green energy purchasing and increasing the efficiency of the vehicle fleet, Siemens Austria has reduced its CO2 emissions by actual 31% and aims for a total reduction of 50% till 2020 (compared to 2015).
In Seestadt Aspern, one of Europe’s largest urban developments, Siemens Austria partners in a Joint Venture with the City of Vienna to develop digital automation solutions for managed buildings and distribution grids for a renewable energy system.
In order to use technology as a transfer medium, making art and culture accessible to a broad public, Siemens Austria initiated the Siemens Festival Nights in 2002, together with the Salzburg Festival and the Austrian Broadcasting Corporation (ORF). Last year about 70,000 visitors attended this open-air cinema-culture-event for anyone.
By utilizing green energy purchasing and increasing the efficiency of the vehicle fleet, Siemens Austria has reduced its CO2 emissions by actual 31% and aims for a total reduction of 50% till 2020 (compared to 2015).
In Seestadt Aspern, one of Europe’s largest urban developments, Siemens Austria partners in a Joint Venture with the City of Vienna to develop digital automation solutions for managed buildings and distribution grids for a renewable energy system.
In order to use technology as a transfer medium, making art and culture accessible to a broad public, Siemens Austria initiated the Siemens Festival Nights in 2002, together with the Salzburg Festival and the Austrian Broadcasting Corporation (ORF). Last year about 70,000 visitors attended this open-air cinema-culture-event for anyone.

Czech Republic

Siemens has reduced its CO2 emissions by 70% (compared with 2014) by implementing energy efficiency measures and making use of green energy purchasing.
With 1,000 highly-qualified positions in R&D, we contribute to keeping the innovative human potential in the country.
More than 35,000 jobs are linked to Siemens‘ activities in the Czech Republic.
Siemens has reduced its CO2 emissions by 70% (compared with 2014) by implementing energy efficiency measures and making use of green energy purchasing.
With 1,000 highly-qualified positions in R&D, we contribute to keeping the innovative human potential in the country.
More than 35,000 jobs are linked to Siemens‘ activities in the Czech Republic.

Germany

50% of German electricity is generated using Siemens technology.
> 530,000 people benefit daily from Siemens Healthineers' technology.
Siemens' customers have saved 26 million tons of CO₂ through Siemens' environmental portfolio.
50% of German electricity is generated using Siemens technology.
> 530,000 people benefit daily from Siemens Healthineers' technology.
Siemens' customers have saved 26 million tons of CO₂ through Siemens' environmental portfolio.

United Kingdom

400,000 students have been reached by education projects facilitated by Siemens employees, enabling £12 million of economic value to participants.
50% of wind energy is provided through Siemens Gamesa wind turbines.
400,000 students have been reached by education projects facilitated by Siemens employees, enabling £12 million of economic value to participants.
50% of wind energy is provided through Siemens Gamesa wind turbines.

Algeria

> 75,000 passengers per day make use of the Algiers metro, for which Siemens delivered the complete rail system.
Over the past five years, Siemens has invested > 100 million DZD ( > 900,000 EUR) to train employees.
> 8 million people have access to Siemens Healthineers CT scanners in Algeria.
> 75,000 passengers per day make use of the Algiers metro, for which Siemens delivered the complete rail system.
Over the past five years, Siemens has invested > 100 million DZD ( > 900,000 EUR) to train employees.
> 8 million people have access to Siemens Healthineers CT scanners in Algeria.

Morocco

Siemens is active in Morocco with SCADA Energy Grid Control in six towns to enhance efficiency and stability of power supply.
Each employee of Siemens in Morocco enables more than 12 jobs in the country through Siemens' procurement and through private spending of wages paid.
1.3 million people will benefit from NOOR solar park, using Siemens turbines. NOOR is the most ambitious solar complex on the planet.
Siemens is helping develop local skills by sharing technical know-how and has trained > 300 persons in the “Industry” and “Public services” segments.
Siemens is active in Morocco with SCADA Energy Grid Control in six towns to enhance efficiency and stability of power supply.
Each employee of Siemens in Morocco enables more than 12 jobs in the country through Siemens' procurement and through private spending of wages paid.
1.3 million people will benefit from NOOR solar park, using Siemens turbines. NOOR is the most ambitious solar complex on the planet.
Siemens is helping develop local skills by sharing technical know-how and has trained > 300 persons in the “Industry” and “Public services” segments.

Oman

Siemens inspired more than 4,000 students through educational experiments relating to energy at the Children's Science Museum.
Siemens electrifies the new Muscat airport to support the increase of airport travel capacity above 40 Million people per year.
Siemens building automation keeps people comfortable in more than 90 landmarks and in more than 80% of Oman's hospitals.
Siemens inspired more than 4,000 students through educational experiments relating to energy at the Children's Science Museum.
Siemens electrifies the new Muscat airport to support the increase of airport travel capacity above 40 Million people per year.
Siemens building automation keeps people comfortable in more than 90 landmarks and in more than 80% of Oman's hospitals.

Qatar

Qatar's state-of-the-art tram system will consume 25% less energy per year and reduce CO2 emissions.
200 buildings in Qatar are equipped with our smart solutions and advanced technologies.
We support local knowledge transfer by providing customers with 55+ training sessions a year that amount to 14,500 hours.
Qatar's state-of-the-art tram system will consume 25% less energy per year and reduce CO2 emissions.
200 buildings in Qatar are equipped with our smart solutions and advanced technologies.
We support local knowledge transfer by providing customers with 55+ training sessions a year that amount to 14,500 hours.

Saudi Arabia

14,280 is the number of patients who benefit daily from healthcare based on Siemens equipment in the Kingdom.
We increased the number of our female employees by 23% in the last 2 years.
Siemens is providing metro trains, electrification and signaling for Riyadh metro lines 1 and 2, enabling 21,000 passengers per hour, reducing CO2 emissions by 1.7 million metric tons.
14,280 is the number of patients who benefit daily from healthcare based on Siemens equipment in the Kingdom.
We increased the number of our female employees by 23% in the last 2 years.
Siemens is providing metro trains, electrification and signaling for Riyadh metro lines 1 and 2, enabling 21,000 passengers per hour, reducing CO2 emissions by 1.7 million metric tons.

South Africa

Siemens supported ~ 57% of total local car production (~ 341 600 cars).
~ 17 980 training days and R224m invested in employee up-skilling over the last four years.
Distributed Energy Systems (DES) installed at Siemens Park has reduced energy demand from the national grid by 40%.
Siemens supported ~ 57% of total local car production (~ 341 600 cars).
~ 17 980 training days and R224m invested in employee up-skilling over the last four years.
Distributed Energy Systems (DES) installed at Siemens Park has reduced energy demand from the national grid by 40%.

Turkey

Siemens products and solutions account for 30% of total electricity generation and represent 16% of the installed base in Turkey.
200,000 people benefit daily from Siemens Healthineers' technologies and > 32 million people have access to medical imaging equipment.
Siemens’ Environmental Portfolio helps reduce the CO2 footprint equivalent to the emissions of ~ 3 million vehicles.
Siemens products and solutions account for 30% of total electricity generation and represent 16% of the installed base in Turkey.
200,000 people benefit daily from Siemens Healthineers' technologies and > 32 million people have access to medical imaging equipment.
Siemens’ Environmental Portfolio helps reduce the CO2 footprint equivalent to the emissions of ~ 3 million vehicles.

United Arab Emirates

Siemens' office in Masdar City has achieved savings of 55% in energy and 47% in water consumption compared to standard UAE office buildings.
Siemens works with local transportation partners to spearhead innovation to transfer 10% of road traffic to public transport.
Siemens provides 40% of the electricity produced to meet daily consumption needs of 3.6 million residents.
Siemens' office in Masdar City has achieved savings of 55% in energy and 47% in water consumption compared to standard UAE office buildings.
Siemens works with local transportation partners to spearhead innovation to transfer 10% of road traffic to public transport.
Siemens provides 40% of the electricity produced to meet daily consumption needs of 3.6 million residents.

Australia

30% of Australia’s capacity to generate electricity is enabled by Siemens technology.
Siemens is engaging with > 50% of all Australian universities.
> 50% of consumed water is measured, treated, produced or otherwise influenced by Siemens technology.
30% of Australia’s capacity to generate electricity is enabled by Siemens technology.
Siemens is engaging with > 50% of all Australian universities.
> 50% of consumed water is measured, treated, produced or otherwise influenced by Siemens technology.

China

By fiscal 2018, Siemens had 21 R&D hubs, nearly 5,000 R&D and engineering staff, and nearly 13,000 active patents and patent applications in China.
Siemens I-Green Education Program, rolled out in 10 Chinese cities, had helped over 23,500 migrant children with increased awareness of environmental protection and scientific innovation.
More than 1/4 of China’s mid/ high-end buildings use Siemens’ fire alarm systems.
By fiscal 2018, Siemens had 21 R&D hubs, nearly 5,000 R&D and engineering staff, and nearly 13,000 active patents and patent applications in China.
Siemens I-Green Education Program, rolled out in 10 Chinese cities, had helped over 23,500 migrant children with increased awareness of environmental protection and scientific innovation.
More than 1/4 of China’s mid/ high-end buildings use Siemens’ fire alarm systems.

Indonesia

The first Indonesia’s wind farms in South Sulawesi is providing green energy to some 150,000 homes using Siemens Gamesa wind turbines thus contributing to Indonesia’s 23% renewable target by 2025.
Contributing to increase quality of education by partnering with more than 14 vocational schools and embark on a pilot vocational school.
Expanding localization by boosting local content of Siemens manufactured products and strengthening industrial capacity through local partnerships.
Providing health access to Indonesia people through more than 3000 units of healthcare equipment installed in 900 hospitals and 300 laboratories.
The first Indonesia’s wind farms in South Sulawesi is providing green energy to some 150,000 homes using Siemens Gamesa wind turbines thus contributing to Indonesia’s 23% renewable target by 2025.
Contributing to increase quality of education by partnering with more than 14 vocational schools and embark on a pilot vocational school.
Expanding localization by boosting local content of Siemens manufactured products and strengthening industrial capacity through local partnerships.
Providing health access to Indonesia people through more than 3000 units of healthcare equipment installed in 900 hospitals and 300 laboratories.

Korea

Siemens Healthineers initiates clinical and AI research project with 37 domestic hospitals every year to enable precise diagnosis and digitalized healthcare
Contributing to KRW 1.3 trillion of gross domestic product creation by working with 4,000 suppliers
Siemens supports major universities and smart factory initiatives to master the structural changes on the way to a digital and green economy
Siemens Healthineers initiates clinical and AI research project with 37 domestic hospitals every year to enable precise diagnosis and digitalized healthcare
Contributing to KRW 1.3 trillion of gross domestic product creation by working with 4,000 suppliers
Siemens supports major universities and smart factory initiatives to master the structural changes on the way to a digital and green economy

Malaysia

The 6 Siemens SGT5-8000H gas turbines will contribute to the reduction of more than 250,000 tons of CO2 annually.
More than 1,000 students enrolled for SITRAIN certification by Siemens Malaysia between January 2016 and January 2019, equipping students with technical and digitalization know-how.
Women represent almost half of the workforce of Siemens Malaysia.
The 6 Siemens SGT5-8000H gas turbines will contribute to the reduction of more than 250,000 tons of CO2 annually.
More than 1,000 students enrolled for SITRAIN certification by Siemens Malaysia between January 2016 and January 2019, equipping students with technical and digitalization know-how.
Women represent almost half of the workforce of Siemens Malaysia.

Myanmar

Siemens provides Myanmar’s National Control Center for its national GRID as well as two Regional Control Centers together with 70 substation automation systems, all of which help distribute electricity efficiently throughout the country with over 52 million people.
~ 35% of Myanmar’s total Electricity (~ 3000MWhr) has been transmitted through Siemens Circuit Breakers every hour since 10 years ago.
Siemens supports education of university students by granting 820 licenses of state of the art automation software packages to 35 main universities in Myanmar for technical training on automation technologies. This is to enhance students’ automation skills and to develop the country’s technical workforces which currently play a significant role in the future of manufacturing industry.
Siemens provides Myanmar’s National Control Center for its national GRID as well as two Regional Control Centers together with 70 substation automation systems, all of which help distribute electricity efficiently throughout the country with over 52 million people.
~ 35% of Myanmar’s total Electricity (~ 3000MWhr) has been transmitted through Siemens Circuit Breakers every hour since 10 years ago.
Siemens supports education of university students by granting 820 licenses of state of the art automation software packages to 35 main universities in Myanmar for technical training on automation technologies. This is to enhance students’ automation skills and to develop the country’s technical workforces which currently play a significant role in the future of manufacturing industry.

Singapore

Singapore's 5.6 million residents enjoy the world’s most reliable power grid thanks to Siemens Energy Management Systems.
Siemens works with local transportation partners to spearhead innovation to transfer 10% of road traffic to public transport. Siemens employs > 1,500 people and supports local economy by interacting with > 1,200 local business entities.
500,000 MRT riderships enabled by Siemens Rail Automation & Power Supply solutions every day.
Singapore's 5.6 million residents enjoy the world’s most reliable power grid thanks to Siemens Energy Management Systems.
Siemens works with local transportation partners to spearhead innovation to transfer 10% of road traffic to public transport. Siemens employs > 1,500 people and supports local economy by interacting with > 1,200 local business entities.
500,000 MRT riderships enabled by Siemens Rail Automation & Power Supply solutions every day.

Thailand

Siemens provides > 100 km of public transport tracks with a daily ridership of > 1 million people.
~ 30% of Thailand’s electricity is generated using Siemens equipment representing 9.5 GW of installed capacity.
Siemens Gamesa supplies 90 wind turbines for the first and largest wind farm in ASEAN.
Siemens provides > 100 km of public transport tracks with a daily ridership of > 1 million people.
~ 30% of Thailand’s electricity is generated using Siemens equipment representing 9.5 GW of installed capacity.
Siemens Gamesa supplies 90 wind turbines for the first and largest wind farm in ASEAN.

Vietnam

Siemens' gas turbines contribute to ~10% of Vietnam’s total electricity output, enabling high power reliability of > 95%.
> 60% of hospitals and clinics are equipped with Siemens Healthineers' diagnostic and imaging systems.
A total of > 93,000 jobs are created through Siemens' local business activities.
Siemens' gas turbines contribute to ~10% of Vietnam’s total electricity output, enabling high power reliability of > 95%.
> 60% of hospitals and clinics are equipped with Siemens Healthineers' diagnostic and imaging systems.
A total of > 93,000 jobs are created through Siemens' local business activities.
Ratings en Rankings

Ratings & rankings met betrekking tot duurzaamheid

Het duurzaamheidsengagement van Siemens wordt alom erkend in ratings en rankings. Dit bevestigt onze strategische oriëntatie en stimuleert ons om verder te ontwikkelen als organisatie.

A-rating

Het CDP beoordeelt Siemens als een van 's werelds meest duurzame bedrijven op het gebied van klimaatbescherming en heeft ons een A-rating gegeven voor het boekjaar 2019.

 

CDP Global is een non-profitorganisatie bestaande uit CDP Worldwide Group, CDP North America, Inc. en CDP Europe AISBL. 

Nummer 1 bij industriële conglomeraten

In de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van dit jaar staan we op nummer één van de 45 ondernemingen opgenomen in de ranglijst van de eigen sector. We haalden bovendien een wereldwijde toppositie op het gebied van sociale en milieurapportering, innovatie en cyberbeveiliging, evenals op het gebied van industrie- en productgerelateerde milieubescherming. De DJSI is een wereldwijde graadmeter voor duurzaamheid die jaarlijks door de investeringsmaatschappij Standard & Poor's wordt opgesteld namens indexaanbieder Dow Jones. Sinds 1999, toen de DJSI voor het eerst werd gepubliceerd, worden we elk jaar opnieuw in deze ranglijst opgenomen.”

Siemens ontvangt zilveren erkenningsniveau

Siemens kreeg 61 punten op zijn scorekaart, goed voor het ‘Silver Recognition Level’. 

 

EcoVadis voert duurzaamheidsbeoordelingen uit voor leveranciers in wereldwijde toeleveringsketens. De evaluatie richt zich op 21 criteria, die onderverdeeld zijn in vier overkoepelende thema’s (milieu, arbeidspraktijken en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken, duurzame inkoop). Deze criteria zijn gebaseerd op internationale MVO-normen zoals de Global Compact Principles, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de GRI-norm (Global Reporting Initiative), de ISO 26000-norm en de CERES-principes.

Siemens maakt opnieuw deel uit van de FTSE4Good Index

In mei 2020 werd Siemens opnieuw bevestigd als onderdeel van de FTSE4Good Index.

 

De FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange) index moet de prestaties meten van bedrijven die sterke ecologische, maatschappelijke en bestuurspraktijken (ESG) hanteren. De FTSE4Good Index is een reeks beursindices voor ethische investeringen die in 2001 werd gelanceerd door de FTSE Group.

Siemens krijgt Prime Status

ISS-oekom is een van 's werelds toonaangevende ratingbureaus voor duurzame beleggingen. De ISS-oekom-rating houdt rekening met ecologische, maatschappelijke en bestuursaspecten (ESG) door meer dan 100 sectorspecifieke indicatoren met scores van A+ (best grade) tot D- te evalueren. 

Siemens krijgt een AA-rating in de MSCI World Index

We blijven genoteerd staan in de MSCI World index. In mei 2020 bevestigde MSCI de AA-rating van Siemens. 

 

De MSCI World Index is een brede wereldwijde aandelenindex die de prestaties bijhoudt van aandelen van grote en middelgrote bedrijven in alle 23 landen van de ontwikkelde markten, waaronder de landen van het Amerikaanse continent, Europa, het Midden-Oosten en de Pacific Rim. 

Siemens neemt de eerste plaats in op het gebied van ESG

In mei 2021 kreeg Siemens een ESG Risk Rating van 28,4 en oordeelde Sustainalytics dat het bedrijf een gemiddeld risico liep op het ondervinden van materiële financiële gevolgen van ESG-factoren. Door deze ESG Risk Rating staat Siemens op de 5e plaats van de 105 in de sector van industriële conglomeraten die worden beoordeeld door Sustainalytics. Het beheer van materiële ESG-risico’s bij Siemens wordt als sterk beoordeeld. De totale blootstelling van het bedrijf is hoog en vergelijkbaar met het gemiddelde van de subsector.

 

De ESG Risk Ratings van Sustainalytics meten de blootstelling van een bedrijf aan sectorspecifieke materiële ESG-risico’s en hoe goed een bedrijf deze risico’s beheert. De rating maakt een onderscheid tussen vijf risiconiveaus: verwaarloosbaar, laag, gemiddeld, hoog en ernstig.

 

Auteursrecht ©2021 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Deze rubriek bevat informatie ontwikkeld door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Dergelijke informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of zijn externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend verstrekt ter informatie. Zij houden geen goedkeuring van een product of project in, noch een beleggingsadvies en zijn niet gewaarborgd om volledig, tijdig, nauwkeurig of geschikt te zijn voor een bepaald doel. Het gebruik ervan is onderworpen aan voorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

In 2020 leverde de analyse van Vigeo Eiris 57 punten op

De ratings van Vigeo Eiris geven een volledig beeld van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf. Zo verwerven organisaties inzicht in hun risicobeheer en hun maatschappelijke en ecologische impact. De ratings combineren de beoordeling van de duurzaamheidsimpact van een bedrijf door Vigeo Eiris met een analyse van hoe het management reageert op ESG-risico’s.

De EURONEXT-indexen van Vigeo Eiris bestaan uit de hoogst genoteerde bedrijven wat ESG-prestaties betreft. Siemens maakt deel uit van de EUROZONE 120-index.