Indumation 2022

Indumation 2022 is achter de rug. We hebben er enorm van genoten u opnieuw live te kunnen ontmoeten! Hopelijk bent u met veel inspiratie en frisse ideeën huiswaarts gekeerd. Een overzicht van onze innovaties vindt u hier. 
Een overzicht van onze laatste innovaties en nieuwste technologieën

Download de brochure

Sfeerbeelden

Hoogtepunten

Infinite data for infinite opportunities

Onze oplossingen voor de transformatie naar de digitale fabriek:

Volledig digitaal zicht op uw processen

Toenemende kostendruk, kortere innovatiecycli, duurzamer produceren … Om aan al deze uitdagingen te voldoen, moet u continu elk proces optimaal kunnen ontwerpen en coördineren. Daarvoor hebt u een continue gegevensstroom nodig die een volledig beeld van uw processen geeft. Dus over de grenzen van alle partners uit de waarde- en toeleveringsketen heen.

 

Via ons nieuw open Estainium-netwerk kunnen alle spelers uit de hele waardeketen data uitwisselen voor duurzame – en straks circulaire – productie. Of om de naleving van de wetgeving inzake de toeleveringsketen te documenteren.

Kracht van fysieke + digitale wereld

Elke parameter in de levenscyclus van uw product en productie optimaal coördineren? Om die zelfs af te stemmen op procedures van leveranciers en logistieke partners, de stroomvoorziening of het fabrieksgebouw zelf? Doe dit eerst optimaal digitaal en daarna fysiek met de digital twins uit ons Digital Enterprise-portfolio, voor alle takken van de digitale industrie.

 

Met digital twins en simulaties kunt u machines, productielijnen en volledige procesinstallaties ook flexibeler, sneller en kostenefficiënter ontwikkelen, uitbreiden, optimaliseren (voor maximale beschikbaarheid) en bedienen. Simulatie en het gebruik van digital twins bieden toegevoegde waarde in de hele waardeketen; van ontwerp tot engineering, inbedrijfstelling, enzovoort.

 

Naast een portfolio van modulaire en schaalbare simulatiesoftware biedt Siemens ook schaalbare diensten aan voor de creatie, realisatie en implementatie van simulatie en digital twins.

Diepgaande data-analyse in realtime

Data hoogwaardig analyseren en doorvoeren van de fabriek naar het kantoor? En daarbij processen verbinden die voorheen gescheiden of niet optimaal gecoördineerd waren? Ook daarvoor biedt Siemens innoverende technologie: AI en cloud computing, edge computing, netwerken voor snelle en betrouwbare datacommunicatie …

Maximaal voordelige data-integratie in ecosystemen

Hoe meer componenten en procedures aan elkaar gekoppeld zijn, hoe meer deelnemers uit de waardeketen dus verbonden zijn, hoe efficiënter levenscycli vorm kunnen krijgen, met steeds minder grondstoffenverbruik. Dus maken we onze technologieën zo toegankelijk en bruikbaar mogelijk, in open, cloudgebaseerde ecosystemen en platformen.

Efficiënte collaborative engineering

Gegevenstransparantie en samenwerking op het vlak van engineering vormen de basis om uw efficiëntie en productiviteit verder te verhogen, om predictief onderhoud mogelijk te maken, om uw time-to-market te verkorten ... Dus vindt u bij Siemens alle nodige oplossingen voor efficiënte collaborative engineering

Digitaal versterkte motion control

Combineer ons Motion Control-systemen met onze plannings- en engineeringtools, net als edge en cloud computing, en u kunt elke machine en toepassing plannen, realiseren en optimaliseren op basis van data en digital twins. Onze Motion Control-systemen voldoen daarbij aan de hoogste eisen en zijn geschikt voor elke toepassing: pompen, ventileren, verplaatsen, positioneren, ver- én bewerken.

Onmisbare digitale connectie

Industriële communicatie en netwerken, identificatie en lokalisatie vormen de basis voor de digitalisering van elke industrie. Het is bijna onzichtbaar en zorgt voor de nodige verbindingen tussen alle objecten, systemen en toepassingen. Een fabriek wordt dus intelligent, en ideeën worden werkelijkheid. Alle essentiële onderdelen voor deze digitale infrastructuur, maar ook belangrijke nieuwe technologieën, vindt u bij ons.

Meer energie-efficiëntie

U wilt de ecologische voetafdruk van uw industrieel bedrijf verminderen, door uw energie-efficiëntie te optimaliseren? Daarvoor vindt u volledig nieuwe mogelijkheden in ons Digital Enterprise-portfolio. Reduceer nu uw uitstoot van broeikasgassen en optimaliseer uw inzet van hulpbronnen, via Siemens.

Optimale, cruciale stroomverdeling

In tijden van digitalisering wordt de juiste stroomvoorziening almaar belangrijker. Veelzijdig, afgestemd op uw klant en aanpasbaar, zodat de voorziening aan de vereisten en uitdagingen van elke toepassing voldoet. Dus biedt Siemens een uitgebreid portfolio aan Smart Electrification-oplossingen, voor de hele waardeketen. Door veerkrachtige bedrijfsprocessen, een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid te garanderen, helpen we uw dagelijkse energieverbruik optimaliseren.

Automatisering die het verschil blijft maken

Almaar sneller en flexibeler produceren, kwaliteitsvoller, met minder hulpbronnen, kostenefficiënter … Het lukt alleen als u de hele waardeketen integreert. De basis daarvoor is Totally Integrated Automation (TIA), waarbij hardware, software en diensten op elkaar afgestemd zijn, van veld- tot managementniveau. Zo ontstaat ook optimale ruimte voor alle veelbelovende, toekomstige technologieën.

Naadloze OT/IT-integratie voor slimme productie

Om slimmer, flexibeler en efficiënter te produceren, moet u algehele gegevenstransparantie genieten, via een naadloze integratie van uw OT en IT. Anders kunt u niet profiteren van de cruciale mogelijkheden van Industry 4.0, zoals snelle, op data gebaseerde besluitvorming, ondersteund met AI of machine learning. Ook daarvoor biedt Siemens alle nodige technologische oplossingen.

Dé partner voor elke digitale transformatie

Dankzij de holistische digitaliseringsaanpak van onze Digital Enterprise Services in drie stappen – advies, implementatie en optimalisatie – kunt u als industrieel bedrijf van elk formaat altijd op de beste oplossingen rekenen, om uw flexibiliteit en productiviteit te verhogen. Vanaf dag één en tijdens het hele transformatieproces.

Optimale cyberbeveiliging van IT én OT

Productie digitaliseren is cruciaal, maar vergroot het risico op cyberaanvallen. En doordat IT en OT verbonden zijn, krijgt die laatste met dezelfde cyberdreigingen te maken. Om een probleemloze werking te garanderen en de productiviteit te beschermen, moet u volgens een allesomvattend concept beveiligen. Industrial Security Services beschermt alle IT- en OT-niveaus tegelijk, optimaal.

Intelligente procesmeting

Verhoog de efficiëntie van procesinstallaties en verbeter de productkwaliteit met de intelligente meetinstrumenten van ons innovatieve SITRANS-portfolio. Ook gemakkelijk te integreren in toezicht- en controlesystemen, voor optimale procestransparantie en geïnformeerde besluitvorming. Of geniet meer transparantie en consistente communicatie met het SIWAREX-portfolio voor weegtechniek.

Alle IIoT-oplossingen die u nodig hebt

Digitalisering biedt enorme kansen voor onder meer transparantie en een snellere besluitvorming. De basis daarvoor is het verzamelen, opslaan, analyseren en verwerken van gegevens. Voor predictief onderhoud, het verbeteren van de prestaties van individuele machines, de introductie van nieuwe bedrijfsmodellen … Alle IIot-oplossingen daarvoor vindt u bij ons. Van Industrial Edge aan de machine tot MindSphere in de cloud.

Download hier de brochure

De innovaties van Indumation 2022

Een overzicht van onze laatste innovaties en nieuwste technologieën die we u op Indumation voorstelden vindt u in deze brochure.
Nieuws

Nieuws rond Indumation