Efficiënter én flexibeler automatiseren: TIA Portal V18

Uw time-to-market nog verkorten. Concurrentieel nog sterker staan. Ondanks het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten op de markt. Daarvoor moet u nog efficiënter en flexibeler kunnen automatiseren, met futureproof visualisaties. Dus pushen we de efficiëntie en flexibiliteit voor automation engineering nog verder, met TIA Portal V18 en WinCC Unified V18. Wat deze nieuwe software mogelijk maakt? Dat stelden we uitgebreid voor tijdens onze Roadshow in februari 2023. Heeft u deze roadshow gemist? Geen probleem, bekijk hier de opname.

Inschrijven