Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Onlangs zetten we in één van onze businessunits een pilootproject rond Sociocratie 3.0 op poten. Dit project loopt in samenwerking met en dankzij ondersteuning van het ESF.

Wie is het ESF?

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Subsidies

Om de Vlaamse organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.