Een hedendaagse veiligheidsoplossing gaat slim om met data

29-07-2021

Veiligheid is geen geïsoleerd aspect in een gebouw. Het is een cruciale pijler van het gebouw, het beheer ervan én de belevenis voor medewerkers en bezoekers. Een hedendaags veiligheidsbeleid is niet alleen belangrijk voor het imago, het stelt bedrijven tevens in staat om zichzelf te profileren, hun merk uit te bouwen, meer comfort aan te bieden én efficiënter te opereren. Thomas Vancoppernolle, Manager bij Siemens voor de activiteit Security, licht toe wat voor hem en Siemens de krijtlijnen en opportuniteiten zijn van veiligheid in slimme gebouwen anno 2021.  Graag ook inzichten wat veiligheid voor uw bedrijf kan doen? Neem contact met ons op.

Het beveiligen van infrastructuren omvat het beveiligen van de gebouwen zelf, evenals de assets en/of de personen in dat gebouw. Door middel van technologische oplossingen verzekert Siemens die beveiliging: denk maar aan camerabewaking, toegangscontrole en detectiesystemen. Het spreekt voor zich dat wij ook de vinger aan de pols houden inzake nieuwe trends en systemen die hun ingang vinden op de markt, zoals Artificiële Intelligentie (AI), Neural Networks, mobiele oplossingen of cloudgebaseerde oplossingen.

Trend 1 : Software neemt sleutelrol in het veiligheidsconcept

Er is sprake van een sterke evolutie in dit vakgebied. In het verleden was veiligheid vooral product- en oplossingsgeoriënteerd, en dus gefocust op hardware zoals badgelezers, camera’s, enz. Vandaag de dag draait alles om software en software-intelligentie, maar evenzeer het evolutiepad ervan. Het interpreteren en verwerken van data speelt hierin uiteraard een cruciale rol. Data is de nieuwe enabler waarnaar we kijken wanneer een gebouw beveiligd moet worden. Dat resulteert dan weer in raakvlakken tussen security en IT/ICT, waar de technologische evolutie in een sneltreinvaart vooruitgaat. Voor Siemens is het duidelijk dat een beveiligingsbedrijf een duidelijk visie en aanpak dient te hebben om de evoluties in zowel klassieke security als in IT en cybersecurity op de voet te volgen.

 

“Het belang van data speelt in heel veel domeinen een belangrijke rol, maar in de veiligheidsbranche zijn data een onmisbare schakel” – Thomas Vancoppernolle

Beveiliging, gestoeld op het enablen van data vereist een pro-actieve aanpak: hoe zullen we, door middel van technologie, de dagdagelijkse processen van de klant versterken? Veiligheid is en blijft het voornaamste uitgangspunt, maar het ondersteunen van de operatoren en de gebruikers van het gebouw is ook belangrijk.  De gebruikers van een gebouw zijn reële voelsprieten.  Technologie kan zeer manifest hun “user experience” positief of negatief beïnvloeden. Recente tendensen, zoals new way of working en zelfs corona spelen daarin een rol en stellen extra eisen op gebied van oa. flexibiliteit en reactiviteit. Wat heeft de gebruiker nodig, in de breedste zin van het woord? En hoe kan de technologie op dat vlak een ondersteunende factor zijn? Dat zijn de vragen waarop we een antwoord zoeken. Het is immers het doel om het bedrijf of de organisatie zowel veiliger als slimmer te maken. Aan de hand van data kunnen er slimmere beslissingen genomen worden en kan men anticiperen op toekomstige risico’s of opportuniteiten.
 

Siemens toont zicht hierin sterk, als één van de weinige partijen die een totaalpakket kan aanbieden, met focus op de experience en het comfort van de gebruiker en de bezoeker, met het veiligheidsaspect zorgvuldig in het achterhoofd. Dat levert uiteraard ook efficiëntiewinsten op, al mag ook die doelstelling nooit ten koste gaan van veiligheid.

Trend 2 : Technologie harmoniseert processen én maakt ze veiliger

Security systemen herbergen een schat aan data en informatie, die een added value vormen in zowel veiligheidsprocessen als andere toepassingen. Toegangscontrolesystemen loggen aanwezigheidsdata, camera’s genereren metadata die toelaten om de omgeving te analyseren … maw deze sensoren genereren heel wat interessante informatie, die wordt opgeslagen in het software beheerssysteem.
 

Een voorbeeld uit de praktijk: het digitaliseren van het proces inzake bezoekersbeheer in  en rondom gebouwen. In het verleden meldden bezoekers zich doorgaans aan bij de balie in de inkomhal, waar ze hun gegevens moesten noteren. Anno 2021 wordt het volledige traject idealiter gedigitaliseerd: van het vastleggen van de afspraak, het organiseren van de nodige assets tot en met het zich aan- én afmelden op de dag zelf. Dit allemaal uiteraard in lijn met de specifieke regels van een bedrijf, maar tegelijk rekening houdende met data privacy (GDPR nvdr.). De bezoekers ontvangen vooraf automatisch de nodige informatie, die hen toelaat zichzelf te organiseren én zich aan te melden. Voor de gebouwbeheerder is dit ook een interessant aspect rond veiligheid omdat hij exact weet wie verwacht mag worden, wanneer en welke maatregelen er mogelijks genomen dienen te worden. De bezoeker krijgt vervolgens via een digitale badge op zijn smartphone toegang tot de nodige locatie’s (site, parking en/of meetingrooms) op de dag van de afspraak – en alleen die dag, wat dan weer de veiligheid sluitend maakt. Het aanmelden, met inbegrip van het zich registreren en identificeren zelf gebeurt automatisch én volledig digitaal middels een kiosk die gekoppeld is met het intelligente toegangscontrolesysteem; er komt dus geen manuele inschrijving of begeleiding meer aan te pas. Door te kiezen voor een gestandardiseerde workflow blijft de veiligheid gegarandeerd en is de gebouwbeheerder er zeker van dat alle processen en policy’s van het bedrijf worden nageleefd.

Trend 3 : Ecosystemen vragen aangepaste expertise

Eén bedrijf kan vandaag de dag nooit meer alle wijsheid in pacht hebben, zeker niet in een complex vakgebied als veiligheid; waar de systemen steeds sneller evolueren, er meer én meer data-uitwisseling is én integratie, denken we maar aan o.a. cybersecurity en de link met fysieke security oplossingen. Synergiën en partnerships laten toe om complete oplossingen én meerwaarde voor klanten te bieden in zogeheten turnkey-concepten rond veiligheid. Zo werkte Siemens recent een case uit, samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in parking- en mobility management. Door de oplossingen én de expertise van beide bedrijven te bundelen kon er een oplossing worden uitgewerkt die de toegang tot de site digitaliseert, beveiligt én automatiseert.  Bovendien bracht de oplossing de site naar een nieuw niveau dat inspeelt op nieuwe trends rond bijvoorbeeld e-mobility, carpooling, enz. De mogelijkheden worden ineens eindeloos: wie bijvoorbeeld aan carpooling doet, krijgt automatisch een preferentiële plaats in het parkeergebouw toegewezen middels een slimme koppeling tussen het mobiliteitssysteem en het toegangscontrolesysteem.
 

Het is de filosofie van Siemens om met een open en evolutieve geest naar veiligheid te kijken. Nog al te vaak kiezen bedrijven voor een producttechnische benadering en houden ze geen rekening met de mogelijke risico’s of missen ze opportuniteiten. Pas wanneer ze security aanzien als een belangrijke drager van informatie, met een grote potentiële impact op zowel werknemers, bezoekers én hun klanten, kunnen alle mogelijkheden benut worden.
 

In veiligheid wordt maatwerk steeds meer een essentiële vereiste. Er is nood om de producten en systemen af te stemmen op de noden en processen van de klanten. Vroeger gebeurde dat helemaal niet, of slechts ad hoc. Daarvoor is een hoge mate van openheid en flexibiliteit broodnodig. Bij Siemens hebben we deze weg al even ingeslagen en dat beperkt zich niet enkel tot de keuze van onze systemen of producten, maar ook in ons HR-beleid.  Vandaag bouwen we doorgedreven expertise op in diverse domeinen : van beveiligingsexperten, IT-experten tot software-ontwikkelaars enz.
 

“Specifieke profielen en know-how zijn nodig om het model van ecosystemen daadwerkelijk om te zetten in de praktijk, op die manier bieden wij blijvend meerwaarde bij onze klanten.” – Thomas Vancoppernolle
 

Over belangrijke beslissingen omtrent veiligheid wordt regelmatig pas zeer laat in het traject nagedacht of beslist, en dat brengt veelal beperkingen met zich mee. Beperkingen die zich vaak pas laten voelen eens het systeem operationeel is, m.a.w. wanneer de basis gelegd is én er geen weg terug meer is. Daarom adviseren wij om vooraf, in een vroege fase, gepast advies in te winnen én reeds na te denken over de meerwaarde van veiligheid, in de breedste zin van het woord. Op een goede basis kan immers verder gebouwd worden, zoniet is de investering jammerlijk verloren.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.