Nieuwe regel van goed vakmanschap over melding, waarschuwing en alarm bij brand

12-11-2020

Brandveiligheid is een complexe materie, gebonden aan vele wetten en regels die niet altijd goed op elkaar afgestemd zijn. Siemens wil een belangrijke rol spelen in het verbeteren en verduidelijken ervan. Om de goede en betrouwbare werking van brandbeveiligingssystemen te garanderen, werkte Siemens mee aan een gloednieuwe regel van goed vakmanschap van FireForum inzake melding, waarschuwing en alarm. Het document duidt de verschillende begrippen, gaat verkeerde interpretaties tegen en geeft praktische tips aan gebruikers.

 

Brandveiligheid is een sterk genormeerde activiteit, waarbij alle vereisten en voorschriften vervat zitten in verschillende wetteksten en normeringen. Waarom is er dan nood aan een regel van goed vakmanschap? “Een regel van goed vakmanschap is ondergeschikt aan een wet of norm, maar toch heeft het document waarde”, zegt Bart Van Geite, Senior Fire Safety Expert bij Siemens.

Adviserend document

Bedoeling was om een vlot leesbaar document te maken dat klaarheid schept inzake enkele belangrijke begrippen op vlak van brandveiligheid: melding, waarschuwing en alarm. “Het grootste probleem is dat deze termen regelmatig door elkaar worden gebruikt”, zegt Van Geite. “Het is dus belangrijk om deze termen duidelijk te definiëren én ze verder uit te diepen.”

 

"Deze regel van FireForum is een adviserend document. Het legt geen verplichting op, maar kan de bestaande wetten of regels verduidelijken en met elkaar verbinden.” En daar is dan ook absoluut nood aan. “Vele regels en normen zijn voor interpretatie vatbaar. Soms bevatten ze onduidelijkheden, of is de voorkeursoplossing afhankelijk van de specifieke context. Een norm zegt wat wel kan en wat niet, maar kan geen advies geven. Een regel van goed vakmanschap kan dat wel.” – Bart Van Geite – Senior Fire Safety Expert Siemens

Het verschil tussen waarschuwing en alarm

Zo is er een fundamenteel verschil tussen ‘waarschuwing’ en ‘alarm’. “Waarschuwing betekent: het verwittigen van een interne interventieploeg. Dit is een signaal dat elke aanwezige in een gebouw moet kunnen uitsturen. Een alarm daarentegen, is het signaal om een gebouw te ontruimen. Dit hoort enkel door bevoegde personen gegeven te worden”, aldus Van Geite. “In België plaatst men beide knoppen soms naast elkaar, en dat creëert onduidelijkheid. Wie dient op welke knop te duwen?”

 

Ook over de bijhorende sirene bestaat verwarring. “Vaak gebruikt men een auditief signaal om de interventieploeg op te roepen, en eentje om het gebouw te laten ontruimen. Hoe maak je aan de mensen in het gebouw duidelijk welk geluid betekent dat ze het gebouw moeten verlaten? Een dergelijk systeem is wettelijk gezien perfect in orde, maar is dit wel een goed systeem?”

Oplossingen

De nieuwe regel van goed vakmanschap biedt oplossingen. Zo adviseert de regel om interne interventiediensten best niet via een sirenes te verwittigen, maar bijvoorbeeld via een oproepsysteem. “Een ander voorbeeld: de regel raadt aan om waarschuwings- en evacuatieknoppen niet vlak naast elkaar te plaatsen wanneer ze door verschillende personen bediend worden. Een waarschuwingsknop moet voor iedereen toegankelijk zijn, een evacuatieknop enkel voor bevoegd personeel”, zegt Van Geite. “Ook inzake de kleur van de knoppen schenkt de regel klare wijn. Soms zijn ze rood, soms zijn ze geel, er is helemaal geen uniformiteit. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Mensen moeten onmiddellijk weten op wélke knop ze in een noodsituatie moeten duwen.”

Praktische tips

Bovendien bevat de regel van goed vakmanschap ook heel wat praktische tips. “Daarmee willen we mensen uit de praktijk ten dienste zijn.  Niet alleen veiligheidsverantwoordelijken, designers en studiebureaus, maar ook de mensen in de field en partijen, die niet noodzakelijk elke dag met brandveiligheid in contact komen, moeten hun voordeel kunnen halen uit de regel. Deze regel van goed vakmanschap is een document dat bruikbaar is over de gehele levensloop van een installatie.”

Meer dan alleen producten verkopen

De regel van goed vakmanschap werd voor Fireforum vzw opgesteld door een zestal partijen, waaronder een afvaardiging van Agoria Fire Technologies, van de erkende keuringsinstellingen en van de gespecialiseerde branddetectiebedrijven. Siemens was één van de partijen rond de tafel en al vele tientallen jaren actief lid van de sectorale werkgeversorganisatie Agoria Fire Technologies, voorheen Fabrimetal. “Als technology leader stellen we hoogwaardige producten ter beschikking, maar onze rol is groter dan alleen maar het verkopen van producten. We bundelen onze expertise en application know how in ontwerprichtlijnen die we – reeds lang voordat branddetectienormen bestonden – internationaal ter beschikking stellen van onze medewerkers”, aldus Van Geite. “We staan onze klanten bij op vlak van ontwerp, realisatie, beheer en lifecycle management. Zo willen we een langetermijnrelatie met onze klanten opbouwen. Een goede kennis van normering en een hoge mate van betrokkenheid in dit proces is dan ook fundamenteel. Door een bijdrage te leveren aan deze regel van goed vakmanschap willen we de helpen om de kwaliteit van brandveiligheidsystemen te verhogen en onduidelijkheden weg te nemen.”

 

Hebt u zelf vragen over uw brandveiligheidsinstallatie of twijfelt u over de juiste toepassing in uw specifieke situatie? Neem dan zeker contact op met ons.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.