Revolutie aan de “rand” van het elektriciteitsnet (Grid Edge)

13-07-2020

Het veranderende energielandschap met hernieuwbare energie zorgt voor nieuwe uitdagingen. De variabele productie brengt vraag en aanbod uit evenwicht. Maar digitale transparantie en flexibiliteit aan de “rand” van het elektriciteitsnet, bieden verbruikers en lokale producenten ongeziene mogelijkheden.

 

 

Lees onze White Paper over de ‘Grid Edge Revolution of herbeleef de recente Grid Edge Summit (juni 2020). Digitale innovatie aan de rand van het elektriciteitsnet zet het elektriciteitssysteem zoals we het nu kennen helemaal op zijn kop. Bent u er klaar voor?

Omgaan met schommelingen

Onze energiebevoorrading volgde decennia lang hetzelfde stramien. Grote centrales zetten elektriciteit op het net en de aangesloten bedrijven en consumenten verbruiken het. Productie en afname moeten in evenwicht zijn om het netwerk niet te overbelasten (overproductie), of om consumenten niet in het donker te zetten (niet genoeg elektriciteit).

 

Hernieuwbare energie – zon en wind – wordt op ontelbare plaatsen geproduceerd (op uw dak, in een bedrijvenpark,…). Deze gedecentraliseerde productie schommelt enorm, o.a. naargelang het weer en de seizoenen. Om de schommelingen in de productie, maar ook in het verbruik, op te vangen, moet het elektriciteitsnet flexibeler worden.

The Grid Edge

De oplossing ligt aan de rand van het elektriciteitsnet, de ‘grid edge’, in de interactie tussen gebruikers, lokale producenten van hernieuwbare energie en de rest van het net. Door deze verschillende elementen te digitaliseren, wordt de wisselwerking zichtbaar en kan er gericht op ingegrepen worden.

 

Het elektriciteitssysteem wordt smart als we de productiecapaciteit snel kunnen aanpassen naargelang de vraag. Of langs de andere kant, als we het elektriciteitsverbruik (vb. smart buildings) beter kunnen voorspellen en meteen aanpassen aan het aanbod. Alles staat of valt met de slimme verbinding tussen het elektriciteitsnet, de producenten, de consumenten en opslagmogelijkheden.

Oplossingen voor een toekomst in evenwicht

Opslagcapaciteit is cruciaal. Als er teveel energie geproduceerd wordt, vb. op een zonnige dag, wordt de overtollige elektriciteit gewoon opgeslagen in batterijen, vliegwielsystemen of waterbekkens. Ook voor de kleine prosumers is energieopslag voordelig omdat ze hun eigen elektriciteit dan kunnen gebruiken onafhankelijk van het moment hij opgewekt wordt.

Elektriciteit kan ook opgeslagen worden in andere vormen. Door zogenoemde ‘power-to-X processen’ wordt elektrische energie omgezet in andere energievormen zoals warmte of gas. Die kunnen dan ofwel als zodanig gebruikt worden (vb. verwarming) of opgeslagen om later weer in elektriciteit omgezet te worden.

Nieuwe kansen en business models

Er liggen heel wat kansen om de relatie tussen energieproductie, -verbruik en –opslag mee vorm te geven. Een paar toepassingen:

  • Smart load management: slim ingrijpen op het verbruik als de productie te hoog of laag is bijvoorbeeld door digitale verwarmings- of koelsystemen tijdelijk aan/uit te zetten.
  • Virtuele elektriciteitscentrales: door gedecentraliseerde productie-eenheden en opslagsystemen samen te voegen kunnen lokale spelers hun energie op de markt brengen.
  • Microgrids: lokale afgescheiden elektriciteitsnetten produceren hun eigen energie, nuttig in afgelegen regio’s zonder openbare elektriciteitsvoorziening. Ideaal voor zelfvoorziening.
  • eMobility: de batterijen van elektrische wagens kunnen gebruikt worden om overtollige energie slim op te slaan, en ook weer af te geven om het net in evenwicht te houden.

Surf voor meer info over de ‘grid edge’ of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.