Welkom in de CO2-neutrale, digitale stadswijk van de toekomst: Siemensstadt Square

13-04-2022

Steden spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Meer zelfs: volgens een nieuwe studie van de Coalition for Urban Transitions (CUT) zal de strijd om de planeet in de steden worden beslecht. Onze steden zijn namelijk verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van de wereldwijde technisch gerelateerde CO2-uitstoot. Hoe krijgen we hen CO2-neutraal? En welke rol speelt technologie daarbij? U ontdekt het in Siemensstadt Square.

Volgens Matthias Rebellius, lid van de raad van bestuur van Siemens en CEO van Smart Infrastructure, moeten we onze steden herdenken, met inzet van slimme technologie en een overstap naar CO2-neutrale energie. Dat is niet alleen slim, maar ook dringend. Want alleen zo kunnen we onze verstedelijkte gebieden efficiënter maken, en dus milieuvriendelijker en leefbaarder.

Maar hoe maken we verstedelijkte gebieden efficiënter?

Sergio Molinari, CEO van Siemens België-Luxemburg licht reeds een belangrijk element toe: we weten dat gebouwen vandaag verantwoordelijk zijn voor 41% van het energiegebruik.  Digitalisering onder de vorm van o.a. slimme sensoren en krachtige, geïntegreerde softwaresystemen zijn onmisbaar in ons traject naar een verminderde CO² uitstoot.

 

De meest efficiënte manier weliswaar om een gebouw op te trekken, is dat twee keer doen. Eerst creëer je een digitale twin van het gebouw: een virtuele replica, inclusief alle relevante eigenschappen en functies. Dynamische en statische gegevens uit verschillende bronnen brengt u daarbij samen in 2D/3D-modellen. Daarna kunt u simuleren hoe het gebouw zal presteren, bijvoorbeeld qua energieverbruik, en kunt u die prestaties optimaliseren. Pas als het gebouw virtueel op punt staat, bouwt u het ook echt. Zo bespaart u niet alleen geld, maar beperkt u ook sterk het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

 

Op deze manier kunt u één gebouw realiseren, maar evengoed hele steden en wijken, die u eerst optimaal digitaal ontwikkelt en daarna via dezelfde weg beheert.

Stadswijk van de toekomst

Samen met Berlijn bouwen we Siemensstadt Square. In 2030 wordt dit een moderne, stedelijke woon- en werkomgeving van ruim 70 hectare groot. Een plek waar mensen samenkomen om de technologieën van morgen te bouwen, maar ook om er te leven en te verblijven. Met in het hart van de wijk het gelijknamige plein.

 

De stadswijk zal ook volledig CO2-neutraal zijn, compleet in harmonie met mens en natuur. Om de biodiversiteit te bevorderen, zal Siemensstadt Square ook zo veel mogelijk open en groene ruimtes bevatten, in natuurlijke patronen. De gebouwen vormen bruggen tussen die natuurlijke ruimtes, met begroeiing op de gevels en daken. De klassieke scheiding tussen voetpad, fietspad en weg is niet meer nodig. Door intelligente, digitale geleidingssystemen kunnen zij zich gelijktijdig en veilig verplaatsen. Auto’s zijn er sowieso bijna niet meer. De wijk is aan de fietsers en voetgangers!

Digitaal plannen en optimaliseren

En deze CO2-neutrale stadswijk wordt gebouwd met – jawel – slimme technologie. Vanaf dag één wordt er gebruik gemaakt van een digital twin. Al tijdens de planningsfase werd bijvoorbeeld met Building Information Modeling gewerkt. Alle samenwerkende partners moesten vanaf de openbare aanbesteding digitale modellen van hun plannen aanleveren. Vandaag vormen die de basis van alle planning voor de bouw en laten ze toe om de toekomstige stadswijk al levendig te visualiseren.

 

In de toekomst zal het volgens Matthias Rebellius mogelijk zijn om een hele wijk als Siemensstadt Square digitaal aan te sturen. Bewoners zullen er zich met naadloos modulair openbaar vervoer verplaatsen, naar slimme gebouwen waarin alle HVAC- en verlichtingssystemen zich aanpassen aan de bezetting en aan AI-gedreven voorspellingen over het toekomstig gebruik.

 

Via nieuwe mobiliteitsconcepten, net als multimodale en intelligente verkeersystemen en -beheer, zullen we het verkeer verminderen. Via geoptimaliseerde energieproductie, met hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde energiesystemen, zullen we de schommelingen in energieproductie en -consumptie opvangen. En onder meer dankzij intelligente energienetten zullen we in de stad van morgen minder energie verbruiken. Digitaal gepland, gebouwd en beheerd.

Siemensstadt Square verder ontdekken?

Ontdek de plannen voor Siemensstadt Square nog meer in detail, met onder meer een podcast met Matthias Rebellius. Welkom in de toekomst van de CO2-neutrale, digitale stad! En klik dan zeker ook door naar die andere volledige stad van de toekomst: Expo 2020 Dubai. We legden mee de hand aan deze geconnecteerde omgeving, als blauwdruk voor de slimme steden van morgen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.