De cruciale rol van waterstof binnen de groene energietransitie

14-02-2023

Waterstof kan en zal een cruciale rol spelen binnen de noodzakelijke versnelde groene energietransitie. Maar dan wel op voorwaarde dat deze krachtige energiebron met duurzame energie wordt opgewekt. Voorzien in groene waterstof vereist echter inventieve oplossingen. Daarom ontwikkelt Siemens tal van componenten die ingezet worden bij de productie, het transport en de opslag van groene waterstof. Elementen die doorslaggevend zullen zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Siemens licht begin maart haar initiatieven en oplossingen rond waterstof toe tijdens de kwartaalbijeenkomst van het industrieel samenwerkingsverband Waterstof Industrie Cluster.

Veelzijdig

Groene waterstof is een enorm veelzijdige energiedrager met het potentieel om een heleboel sectoren koolstofvrij maken. Waterstof kan daarnaast rechtstreeks worden gebruikt of in de vorm van derivaten zoals e-methanol, e-ammoniak of e-brandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen, kolen of gas.

Momenteel wordt “grijze waterstof” veelvuldig ingezet binnen onder meer de (petro)chemische sector. Grijze waterstof ontstaat door aardgas om te zetten in CO2 en waterstof, waarbij voor elke ton waterstof zo’n negen ton C02 wordt opgewekt. Een allesbehalve milieuvriendelijk proces. Door waterstof op te wekken met herbruikbare energie uit zonnepanelen of windmolens, wordt CO2-uitstoot teruggedrongen en groene waterstof opgewekt.

Duurzaam opwekken

Siemens levert softwareoplossingen en componenten zoals motoren, aandrijvingen, instrumentatie, PLC’s en procescontrolesystemen aan fabrikanten van elektrolysers. Elektrolysers zijn installaties die water via groene elektriciteit splitsen in waterstof en zuurstof. Daarbij zetten we sterk in op digital design solutions die de productieflow van elekrolysers optimaliseren. Door deze fabrikanten te ondersteunen met het beste materiaal en digitale technologie, willen we de groene energietransitie versnellen om tegen 2050 de C02-uitstoot naar nul terug te dringen, conform de Europese Green Deal. Siemens speelt wereldwijd intussen een prominente rol op het vlak van groene waterstofproductie met verschillende projecten in binnen- en buitenland.

Waterstof Industrie Cluster

Naast deze verwezenlijkingen heeft Siemens nog heel wat waterstofprojecten in de pijplijn zitten. Een aantal van onze initiatieven en oplossingen lichten we toe op de volgende kwartaalbijeenkomst van de Waterstof Industrie Cluster van WaterstofNet. Dat is een industrieel samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die willen samenwerken rond waterstof als opslagmedium voor hernieuwbare energie en het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit en warmte- of industriële toepassingen. Het is de eerste keer dat Siemens een kwartaalbijeenkomst organiseert, en wel op donderdag 2 maart in het hoofdkantoor in Huizingen. Onze specialist Johan De Blieck zal de deelnemers te woord staan, en is eveneens het aanspreekpunt voor dit thema. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.