Over digitalisering, geavanceerde technologie en samenwerking: strategieën voor een duurzame industrie

18-02-2021

De COVID-19-pandemie heeft de wereld één ding duidelijk gemaakt: de toekomst laat zich niet plannen. Maar ze heeft ook aangetoond hoe waardevol gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen zijn om in te spelen op de wisselende vraag en nieuwe ontwikkelingen. Om nog flexibeler te zijn, moet de industrie nauwer gaan samenwerken.

Eddy Nelis, Senior Vice President Siemens Belux aan het woord. 

COVID-19 heeft ons als een tsunami overspoeld en bedrijven overal ter wereld getroffen. Economieën stortten vrijwel van de ene op de andere dag in elkaar: fabrieken stonden stil, teams verhuisden van kantoor naar huis, vergaderingen werden virtueel gehouden, vaste processen werden verstoord, gevestigde toeleveringsketens werden verbroken.

Gedigitaliseerde processen, geavanceerde technologieën en een nauwe samenwerking met onze klanten hebben ons geholpen om de situatie het hoofd te bieden en te beheersen. Dit zijn de hefbomen die de industrie in staat zullen stellen om snel en doeltreffend te reageren op nieuwe mondiale uitdagingen en om een duurzamere productie te verzekeren. De hulpbronnen zijn eindig maar de data zijn eindeloos.

De kracht van digitalisering

Overal waar sprake was van een hoge mate van automatisering en digitalisering in de industrie, is de productie tijdens de coronacrisis snel en vlot toegenomen of afgenomen, afhankelijk van de vraag, en in sommige gevallen werd ze helemaal niet beïnvloed. Dit werd mogelijk gemaakt door de buitengewone inzet van onze medewerkers, onze sterk geautomatiseerde en gedigitaliseerde productie met volledige toegang tot alle data en onze beproefde software om veilige en transparante toeleveringsketens te garanderen.

Ecosystemen voor samenwerking

Digitalisering en automatisering alleen volstaan echter niet om de industrie in staat te stellen zich aan te passen aan een steeds complexere en veeleisendere wereld. Even belangrijk is het vermogen om op een open manier en als partners samen te werken. Bij Siemens zijn we ervan overtuigd dat samenwerkingsverbanden in open commerciële ecosystemen het commerciële model van de toekomst zijn.

 

De gecreëerde en bestaande oplossingen en toepassingen in ecosystemen van de industrie – met hun netwerken van verschillende actoren en verschillende competenties – bieden een toegevoegde waarde aan alle deelnemers en iedereen heeft gemakkelijker toegang tot competenties, klanten en verkoopkanalen.

Een voorbeeld van een ecosysteem is de Siemens Industry Academy, waar ingenieurs van de toekomst worden opgeleid door een krachtige en open samenwerking met KU Leuven, UGent, 43 industriële spelers en Siemens. En dit ecosysteem blijft groeien.

Een ander voorbeeld is het ecosysteem MindSphere dat Siemens enkele jaren geleden lanceerde. Om uw eigen toepassingen in het ecosysteem te creëren en aan te bieden, hebt u geen specifieke programmeervaardigheden nodig. U kunt uw eigen knowhow gewoon rechtstreeks implementeren in een toepassing. MindSphere World brengt bedrijven en instellingen samen rond IoT in het algemeen, en MindSphere in het bijzonder.  De community zet in op kennisoverdracht en gegevensuitwisseling rond IoT technologie, business processen, kennis en ervaring. De BeNeLux tak bestaat uit 11 complementaire partners: Actemium, ATS Groep, Avercon, Engie Solutions, Festo, Rittal, Siemens, Thomas More, Vandecapelle, Yazzoom, en Bizzomate.

 

Digitaliseren, geavanceerde technologieën integreren en op een intensieve en open manier samenwerken: deze drie benaderingen zullen industriële bedrijven in staat stellen om gemeenschappelijke oplossingen te vinden en sneller en flexibeler te reageren op steeds veranderende eisen en omstandigheden. En de noodzaak om duurzamer te werken.

De hulpbronnen zijn beperkt. De data zijn eindeloos.

Wat duurzaamheid betreft, heeft de industrie nu de mogelijkheid om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en veel klimaatvriendelijker te zijn en zuiniger om te gaan met hulpbronnen. Ze kan nu eindige hulpbronnen bewaren met behulp van eindeloos beschikbare data. Digitale technologieën zijn hiervoor de juiste tool. Denken en handelen binnen ecosystemen is de juiste methode en de medewerkers die zich inzetten om deze doelen te bereiken, zijn absoluut onmisbaar.

 

Contact: Eddy Nelis – eddy.nelis@siemens.com

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.