Innovatie en technologie sleutel tot concurrentiekracht

We leven in onzekere tijden. Hoe hoog zullen de energieprijzen volgende week zijn? Blijft de oorlog in Oekraïne duren of breidt hij ook uit naar hier? Wanneer worden bepaalde materialen weer minder schaars en minder vatbaar voor prijsschommelingen? 

05/01/2023

Ondernemen in de maak- en processindustrie is met andere woorden geen evidentie. Maar toch ziet Siemens de toekomst niet somber in. Het gelooft in de kracht van technologie en innovatie om met meer concurrentiekracht uit deze crisis te geraken. Niet meer data, maar slimmer omspringen met data is de sleutel tot toekomstbestendigheid in de metaalindustrie.

De orderboekjes van metaalbewerkers mogen dan nog goed gevuld zijn voor de komende maanden, toch er is geen gebrek aan uitdagingen. “De onzekerheid en volatiliteit die de markt het afgelopen jaar domineerden, zullen in 2023 nog niet opgelost zijn. De energiekosten bedwingen, het weer op de rails krijgen van de toevoerketen, het energie-efficiënter en duurzamer maken van onze processen … zijn thema’s die nog altijd op de agenda staan. Als technologiepartner zal het zaak zijn voor onze klanten de continuïteit te helpen garanderen”, vertelt Thierry Van Eeckhout Vice-President for Sales Digital Industries Siemens Belgium-Luxembourg. 

Kracht van data

Hoe dat dan moet? Daarvoor heeft Siemens het volste vertrouwen in de kracht van data. Van Eeckhout: “Omdat het de manier is om transparantie te verkrijgen. Over je eigen processen, maar ook over de relaties met klanten, leveranciers, partners … Hoe meer inzicht je hebt, hoe beter je weet aan welke knopjes te draaien om in te spelen op veranderende situaties.” Digitalisering en automatisering zijn dus een must om de volatiliteit van de markt het hoofd te bieden. Maar dat geldt ook voor de andere uitdagingen waar metaalbewerkers vandaag voor staan. Hoe kunnen we duurzamer worden? Hoe kunnen we blijven groeien ondanks de schaarste aan technisch geschoold personeel? “Belangrijk is dat het niet louter om data draait. Je moet enkel die gegevens uit je werktuigmachines zijn die je verder kunnen helpen en je moet ook echt aan de slag gaan met die data.”

Innovatietempo opdrijven

Of dat dan in de cloud is of in de edge, doet er eigenlijk niet toe. “De toepassing zal duidelijk maken wat de meest aangewezen route is. Moeten meerdere mensen samen aan die data kunnen werken, dan zal de cloud zich beter lenen. Is de data tijdsafhankelijk dan houd je ze beter lokaal.” Een mooi voorbeeld van wat data allemaal vermag, is de digital twin technolgie waar Siemens pionierswerk in verrichte. “Door klanten een exacte virtuele kopie aan te reiken, hebben we hen een instrument aangereikt om het tempo van innovatie op te drijven. De tijden van trial & error zijn immers voorbij. Door alles eerst in de virtuele wereld te simuleren, kan het in de reële wereld in één keer juist zitten. Via Sinumerik One kunnen we een naadloze interactie tussen beide werelden realiseren. Iedereen die door te innoveren het verschil wil maken in de metaalindustrie kan niet meer om digital twins heen”, beklemtoont Van Eeckhout.

Nieuwe generaties opleiden

Dat hebben de Tier I en II leveranciers in de metaalindustrie intussen ontdekt. Maar digital twins helpen bedrijven niet alleen slimmer en sneller innoveren. Het blijken in de metaalindustrie ook waardevolle instrumenten om machineoperatoren sneller klaar te stomen en met de juist skills aan hoogwaardige taken te beginnen. Van Eeckhout: “Dit jaar bestaat Siemens België 125 jaar. Het opleiden van de volgende generaties heeft ons altijd nauw aan het hart gelegen. We zetten in eigen rangen in op continu leren, maar steunen ook lokale en internationale initiatieven om meer jongeren warm te maken voor technologie.” In eigen land is er bijvoorbeeld de Siemens Industry Academy, die ingenieursstudenten laat kennismaken met hoogtechnologische oplossingen op het terrein. “Een initiatief waar we zeer trots op zijn en dat ook steeds meer uitbreiding kent met nieuwe partners die aansluiten. Zo helpen we kloof tussen het onderwijs en de industrie verkleinen.”

Toegankelijke technologie

Een tweede manier om dat te doen is door technologie zo laagdrempelig mogelijk te maken. “Een verantwoordelijkheid die elke technologieleverancier serieus moet nemen. Er zullen nooit genoeg ingenieurs opstaan om alle vacatures te vullen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er geen expert skills nodig zijn om onze technologie te bedienen. Of we daar al genoeg in slagen, is moeilijk te meten. De wereld is complex, de uitdagingen groot, maar we geloven wel dat technologie de sleutel is om tot duurzame antwoorden te komen. Dat zullen we niet alleen kunnen. De toekomst is aan ecosystemen, waarin verschillende partners hun expertises samenleggen met maar één doel voor ogen: tot zo waardevol mogelijke oplossingen komen voor de klant.”, sluit Van Eeckhout af.

Artikel verschenen in Metaalvak – januari 2023

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.