Siemens Industry Academy: een win-win-win-win-aanpak

15-09-2020

De Siemens Industry Academy biedt ingenieursstudenten de kans om innovatieve technologische projecten bij industriële partners mee uit te werken, met de nodige pedagogische en technische omkadering van de onderwijsinstellingen, bedrijven en Siemens. Door de slimme setup is dit initiatief een ware win-win-win-winoplossing voor de vier stakeholders. De sterke schouders onder het initiatief – Bart Demaegdt, Francis Gheldof en Veerle Doornaert – vertellen waarom.

Wie is wie?

  • Bart Demaegdt is Digitalisation Manager binnen Siemens Digital Industries en zorgt ervoor dat de Siemens Industry Academy met de laatste nieuwste technologieën aan de slag gaat.
  • Francis Gheldof is verantwoordelijk voor onderwijs en vorming binnen Siemens Digital Industries, de perfecte brugfiguur tussen de onderwijswereld en industriële noden.
  • Veerle Doornaert is de Human Resources Business Partner bij Siemens. Zij stuurt de initiatieven mee aan wat betreft opleiding en scholing.

Magazine: Waar komt het initiatief voor de Siemens Industry Academy (SIA) vandaan?

Francis Gheldof: Siemens ondersteunt al sinds jaar en dag het (STEM-) onderwijs op verschillende niveaus. Zo biedt het bedrijf al verschillende jaren mogelijkheden voor duaal leren, waarbij studenten deeltijds les volgen en deeltijds in de praktijk ondergedompeld worden. We begeleiden jaarlijks enkelen pas afgestudeerden – “Young Graduates” – die gedurende 1,5 jaar gecoacht worden om hun perfecte toekomstige job te vinden.  We organiseren “Little Innovators”, technologische workshops voor de kinderen van onze medewerkers … etc.

 

Op het niveau van de (academische) bachelor- en masterproeven was er vóór de Siemens Industry Academy echter geen structurele link tussen ingenieursopleidingen en de industrie. Veel proeven bleven eerder ‘een oefening’ en werden uiteindelijk niet gebruikt.

Magazine: Aan welke noden komt de Siemens Industry Academy tegemoet?

Veerle Doornaert: Siemens wil de ingenieursopleidingen en het werkveld dichter bij elkaar te brengen.

 

Daarom startte Siemens in 2019 een structurele samenwerking met universiteiten en onze industriële partners. En daar varen alle 4 de stakeholders wel bij – daarom noemen we het een Win4-aanpak:

  • Onderwijsinstellingen bieden een gerichter antwoord op noden de industrie. De betrokkenheid in deze projecten helpen docenten keuzes maken in de technologieën die ze onderwijzen. Ze houden een vinger aan de pols van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
  • Ingenieursstudenten proeven van de technologische uitdagingen op de werkvloer. Ze werken aan een innovatief project dat effectief gebruikt kan worden. Naast hun technische kennis leren ze ook professionele vaardigheden toepassen in een realistische werkcontext.
  • Bedrijven krijgen extra input om hun digitale ambities verder uit te werken. De begeleiding van Siemens, de docenten en last but not least de studenten zelf, geven een nieuwe, frisse input op actuele topics. Dit geeft voordelen voor de bedrijven qua technologie, concurrentiepositie, maar mogelijks ook qua instroom van nieuw talent.
  • Siemens geeft de partners toegang tot innovatieve technologieën. We tonen het potentieel van nieuwe technologieën in concrete cases. En tegelijk zorgen we mee voor technisch inzetbare industriële ingenieurs die hoognodig zijn in de sector.

Magazine: Hoe maakt Siemens het verschil?

Bart Demaegdt: Als gerenommeerde technologiespeler kon Siemens de nodige links leggen voor de Industry Academy. De KU Leuven en de UGent werkten al samen met Siemens en stonden open voor het idee. Zo hebben we in 2019 de eerste stappen gezet naar de SIA.

Op basis van de interesses van de studenten en de innovatieplannen van onze partnerbedrijven stellen we matches voor. Maar we challengen ook hun plannen: Zijn ze vernieuwend genoeg? Zijn ze haalbaar binnen een stageperiode? Zijn er alternatieve technologieën?

 

Veerle Doornaert: Siemens stoomt ook de studenten klaar met opleiding, documentatie,… zodat ze zo snel mogelijk operationeel zijn. Er gaat ook veel aandacht uit naar professionele vaardigheden. In workshops leren zowel studenten als hun mentor omgaan met feedback, communicatie, creatieve processen, enz.

Magazine: En hoe liepen de eerste Siemens Industry Academy projecten?

Francis Gheldof: De studenten zijn alvast wild enthousiast. Ze appreciëren de onderdompeling in de praktijk en werden zich bewust van het belang van de professionele skills. De meeste studenten gingen zo op in het project, dat ze er met plezier meer tijd in gestopt hebben dan initieel was afgesproken.

 

Bart Demaegdt: Maar ook partnerbedrijven zijn onder de indruk. Zo was Wienerberger aangenaam verrast dat het innovatieproject al zo ver gevorderd was na een praktijkperiode van – slechts – 120 uur dat ze besloten om de oplossing voor te stellen tot implementatie in al hun plants.  Zelfs in de coronaperiode werden de meeste projecten – ondanks het afstandswerken – onveranderd uitgevoerd.

Magazine: En wat biedt de toekomst voor de Siemens Industry Academy?

Francis Gheldof: Naast de ‘praktijkperiode’ in een bedrijf werkt Siemens nog aan andere formats om onderwijs en industrie dichter bij elkaar te brengen. Zo geven experts uit het bedrijfsleven al masterclasses aan de ingenieursstudenten. Maar ook docenten worden uitgenodigd om praktijk op te doen op de werkvloer. Zo wil de Siemens Industry Academy geleidelijk groeien en een antwoord bieden aan de technologische uitdagingen van onze tijd.

Wilt u ook weten wat Siemens Industry Academy voor u kan betekenen?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.