Siemens Roundtables: 4 uitdagingen rond het vormen van ingenieurs

17-02-2023

In 2023 organiseert Siemens Digital Industries BeLux 6 rondetafelgesprekken, telkens over een domein in de samenleving waarin we impact willen creëren. Tijdens de eerste Roundtable  over het samenspel tussen Technologie-Onderwijs-Industrie op 26 januari maakten we samen met partners uit het onderwijsveld de balans op van onze inspanningen, met speciale aandacht voor de Siemens Industry Academy.

De centrale vraag: Hoe versnellen in de versnelling?

4 inzichten om onze rol nóg beter in te vullen

#1: Jong geleerd is oud gedaan

Siemens zet al jarenlang zijn schouders onder initiatieven om de instroom naar ingenieursopleidingen te promoten en te versterken. Timing is daarbij allesbepalend: hoe vroeger we jongeren prikkelen voor het STEM-onderwijs, hoe beter.

Vandaag zetten we vooral in op de derde graad van het secundair onderwijs – bv. door workshops voor leerkrachten in het secundair onderwijs te organiseren, zodat ze leerlingen kunnen onderwijzen over de laatste nieuwe technologieën – maar eigenlijk moeten we al veel vroeger actie ondernemen.

Little Innovators is een mooi voorbeeld: we maken Siemens-kinderen al op jonge leeftijd warm voor technologie en wetenschap. In de toekomst zullen we de scope van Little Innovators verder uitbreiden en onze samenwerking met Techno+, een vzw die de band tussen het GO! Onderwijs en bedrijven faciliteert, opschalen.

In het secundair onderwijs zou naast de S (Science) en M (Mathematics) van STEM ook voldoende aandacht besteed moeten worden aan de E (Engineering) én T (Technology). We merken vandaag dat de 4 componenten vaak niet in balans liggen en het geïntegreerd aspect dikwijls nog ontbreekt.
Steven Hendrickx, Programmamanager digitale (e-)content SO PBD-GO!

#2: Levenslang leren is van cruciaal belang

Ingenieurs opleiden of vormen wordt steeds complexer. De snel veranderende behoeften in industrie en de snelheid waarmee de technologische innovaties ingang vinden in diezelfde industrie zijn daarbij cruciale factoren.

Er is de laatste jaren een spanningsveld ontstaan tussen generalisatie en specialisatie. Een degelijke basis is essentieel om als ingenieur aan de slag te gaan, maar ingenieurs zijn ook probleemoplossers, en die problemen evolueren continu.

Het stopt dus niet na de schoolbanken: levenslang leren is de sleutel tot succes.

Via continue training en opleiding kunnen medewerkers nieuwe vaardigheden aanleren en hun bestaande vaardigheden aanscherpen of uitdiepen. ‘Elke dag leren’ blijven promoten binnen ondernemingen is essentieel.

Ingenieurs zijn probleemoplossers. Levenslang leren is cruciaal om mee te zijn met de oplossingen.
Kurt Stockman, hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent

#3: SIA is een absolute troef die we nóg breder kunnen uitspelen

De Siemens Industry Academy is op 5 jaar tijd uitgegroeid tot een robuust netwerk van meer dan 60 partners. Het doel: ingenieursopleidingen en industriële spelers uit Vlaanderen bij elkaar brengen. De fundamenten liggen er, nu willen we de komende jaren onze doelgroep verruimen. Naast de gekende masteropleidingen gaan we ook nauwer samenwerken met bacheloropleidingen en postgraduaten. Bovendien zullen we SIA ook beter onder de aandacht van de studenten in scope brengen.

Het is een van onze missies om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw ingenieurstalent. We willen studenten betrekken bij onze technologische innovatietrajecten door hen te laten kennismaken met oplossingen op het terrein.
Thierry Van Eeckhout, Vice-President Sales Siemens Digital Industries

#4: De ingenieur van morgen is meer dan een krak in techniek

Het profiel van de ideale ingenieur is de laatste jaren sterk veranderd, en wel onder impuls van twee fenomenen: horizontalisering en hybridisering. Enerzijds worden organisaties almaar vlakker en meer dynamischer. De ingenieur werkt niet langer op een eiland, maar zit 100% geïntegreerd in zijn omgeving en heeft direct impact op de hele waardeketen. Anderzijds vergt het beroep ook meer dan pure technologische kennis om in het geheel van de organisatie efficiënt te functioneren.

De ingenieur van morgen is een hybride teamspeler en beschikt over essentiële soft skills om zo nog beter in te spelen op de behoeften van klanten en allerlei uitdagingen het hoofd te bieden.

Communicatie is een essentieel onderdeel van een goed draaiende organisatie. Ook technische profielen als ingenieurs moeten kunnen communiceren.
Bert Lauwers, Decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven

Nog meer impact in de toekomst

Dankzij de inzichten uit de Roundtable kan Siemens zijn maatschappelijke rol in het onderwijs verder vormgeven en in de toekomst meer positieve impact genereren. We definieerden 6 concrete doelstellingen, die we nu in meer detail zullen uitwerken. In de tussentijd bouwen we verder aan SIA en blijven we ons inzetten voor initiatieven als duale leertrajecten en Little Innovators.

Deelnemers

Aan partnerzijde

 • Bert Lauwers, Decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Freddy Moreels, Coördinator Techno+
 • Hennie De Schepper, Onderwijsdirecteur Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent
 • Koen Eneman, Vicedecaan internationalisering Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Kurt Stockman, Hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur FEA UGent
 • Steven Hendrickx, Programmamanager digitale (e-)content SO PBD-GO!

Aan Siemens-zijde

 • Bart Demaegdt
 • Francis Gheldof
 • Geert De Coninck
 • Jurgen De Wever
 • Katrien Valkiers
 • Ronny Vrijens
 • Thierry Van Eeckhout

Meer weten over SIA en onze andere inspanningen voor het onderwijs?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.