Siemens wordt foundation partner van logistiek demo- en innovatiecentrum Log!Ville

17-09-2021

Partnerschap onderstreept engagement om te inspireren en logistieke sector naar nieuwe hoogtes te tillen

 

Siemens wordt foundation partner van Log!Ville, het nieuwe demo- en innovatiecentrum dat begin oktober de deuren opent in Niel. Het demonstratiecentrum moet innovatie in het Vlaamse logistieke ecosysteem – en ver daarbuiten – een boost geven. Als partner van dit project onderstreept Siemens haar engagement om met eigen ervaring en expertise andere bedrijven en professionals te inspireren en zo deze markt naar nieuwe hoogtes te tillen.

 

Innovatieve technologieën en concepten die wél maturiteit hebben verkregen maar nog niet mainstream terug te vinden zijn in de sector prominent naar voor schuiven voor logistieke bedrijven. Dat is het doel van het nieuwe demo- en innovatiecentrum Log!Ville dat officieel opent in Niel op 4 oktober en werd opgericht door het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen (VIL) met de steun van VLAIO en EFRO Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Log!Ville richt zich voornamelijk tot logistieke professionals die nauw betrokken zijn bij innovatiemanagement. Het centrum wil kennisdeling en samenwerking tussen start-ups, mature bedrijven en kennisinstellingen stimuleren. Hiervoor rekent het op de ondersteuning van verschillende partners, waaronder Siemens die als foundation partner haar schouders zet onder het project.

Anderen inspireren

“Logistiek vormt een belangrijk scharnierpunt in onze maatschappij en is gebaat bij continue evolutie door middel van nieuwe toepassingen en technologieën”, vertelt Eddy Nelis, Senior Vice President Siemens.

 

“Siemens ziet logistiek en intralogistiek dan ook als een belangrijke pijler in haar bedrijfsactiviteit en kan – met haar ecosysteem van partners – in de sector heel wat adelbrieven voorleggen dankzij een innovatief portfolio en onze expertise. We richten ons hierbij op het samenspel van tal van typische (intra-)logistieke applicaties zoals autonoom rijdende voertuigen, magazijnkranen, transport- en sorteersystemen. Uiteraard spelen onze digitale softwareplatformen een bijzondere rol bij het realiseren van toegevoegde waarde van de ontwerpfase tot en met het operationeel beheer van de applicaties. Bovendien zijn we met meer dan 200 eigen fabriekslocaties ook de eerste gebruiker van deze oplossingen.

 

We kennen dus heel goed de uitdagingen en trends op het vlak van intra-logistiek en wegtransport, maar ook de technologieën die hierop een antwoord bieden. Als foundation partner van Log!Ville willen we ons engagement onderstrepen om andere bedrijven te inspireren en zo de sector te stimuleren.”

eHighway

Daarnaast ​​richt Siemens zijn expertise ook steeds meer op het verduurzamen van het wegtransport. Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Van die 72% is ongeveer een kwart afkomstig van zware vrachtwagens. De grote uitdaging blijft om deze trend te keren. Vandaar de ontwikkeling van onder meer de ‘eHighway’, een Electric Road Systems (ERS)-systeem waarbij vrachtwagens zoals een trein of tram worden uitgerust met een pantograaf om onder bovenleidingen elektrisch te kunnen rijden en hun batterijen op te laden. “Siemens herkent een groot potentieel om eHighways in België in te voeren, onder meer door haar centrale ligging in West-Europa en het drukke vrachtverkeer op onze transportassen”, besluit Toon Wassenberg, Mobility advisor bij Siemens Mobility.

Relevante technologieën

Als foundation partner zal Siemens de komende drie jaar haar schouders zetten onder Log!Ville. Het zal ook zetelen in de raad van bestuur van het innovatiecentrum en zo de verschillende intra-logistieke thema’s beter helpen toespitsen op de technologieën en oplossingen die vandaag relevant zijn. In de demonstratiehal van Log!Ville zal Siemens een eigen stand hebben waar bezoekers kunnen kennismaken met de nieuwste technische mogelijkheden die in het logistieke proces gebruikt kunnen worden en ook doorheen de andere belevingsruimtes van het centrum zal Siemens haar toegevoegde waarde in de sector aantonen.

Meer informatie over de intra-logistieke oplossingen van Siemens ?

Raadpleeg www.siemens.be/intralogistics

 

Neem contact op met Jurgen De Wever of Toon Wassenberg voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf of voor meer informatie: jurgen.de_wever@siemens.com en toon.wassenberg@siemens.com.

 

LOG!VILLE: www.logiville.be/

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.