De duurzaamheidsvisie van Siemens Belux

Interview met CFO Ilse Geukens: hoe duurzaamheid ook een impact heeft op de financiële kant binnen een bedrijf.

18/11/2022

Siemens werkte de voorbije jaren hard aan een ‘duurzaamheids’-plan van aanpak. Met duidelijke en meetbare actiepunten werkte Siemens concrete maatregelen uit, en dat niet alleen voor de eigen medewerkers. Ook klanten en leveranciers zijn gebonden aan het opzet. 


“Van een groot wereldwijd bedrijf zoals Siemens wordt verwacht dat ze al flinke stappen hebben gezet op vlak van sustainability”, zegt Ilse Geukens. “We zijn er inderdaad al lang mee bezig. We waren één van de eerste bedrijven die in 2015 de doelstelling afkondigde om CO2-neutraal te zijn tegen 2030. De VN trad toen ook met de Sustainable Development Goals naar voren. Siemens stelde bijgevolg in 2016 rond die SDG’s zijn ‘Business 2 Society report’ op.” 


Siemens België volgde met zijn Sustainability Report in 2021. “We voelden immers dat er in de praktijk nood was aan een meer gestructureerde aanpak en ontwikkelden op basis van het rapport het DEGREE-framework”, gaat Geukens verder. “Elke letter van DEGREE staat voor een focuspunt binnen duurzaamheid en bevat een aantal zeer concrete en meetbare actiepunten waar iedereen binnen het bedrijf zijn steentje aan kan bijdragen. We focussen zo op 11 van de 17 SDG’s die de VN vooropstelde. Alleen de SDG’s waar we bij Siemens België écht op kunnen werken, werden weerhouden. Eigenlijk is het een verderzetting van zaken waar we allemaal al mee bezig waren. Zo zetten we bijvoorbeeld al jaren heel erg in op diversiteit in onze aanwervingen. Het DEGREE-framework bundelt al onze accenten die Siemens België legt binnen het thema duurzaamheid. Het biedt een concreet kader waarover iedereen binnen de organisatie kan meepraten.”

“Elke peanut,hoe klein ook, is belangrijk” 

“De doelstellingen kan je indelen volgens de ESG-criteria. Voor Siemens wereldwijd is het naar beneden krijgen van de CO2-uitstoot de topprioriteit. Siemens heeft veel fabrieken en de hele logistieke keten is huge. Voor Siemens België is het beperken van de CO2-uitstoot een stuk minder relevant aangezien wij een regionale verkoopsorganisatie zijn van producten en diensten. Daar hoort logischerwijs geen productie en logistiek bij. We pakken het hier lokaal dus veel breder aan: onze fleet en travel bijvoorbeeld. Maar ook in onze gebouwen hebben we geïnvesteerd. We installeerden sensoren zodat we enkel verwarmen en verlichten waar menselijke activiteit is. Voor Siemens wereldwijd is dit natuurlijk maar peanuts. Maar elke peanut, hoe klein ook, is belangrijk.”

“Diversiteit in het bedrijf is ons hoofdthema binnen ‘social’. Aangezien er bij Siemens België veel technisch geschoolde mensen (ingenieurs, IT’ers, …) tewerkgesteld zijn, hebben we voornamelijk mannen in dienst. We zouden super graag veel meer vrouwen aannemen, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de uitstroom. En daar zit nog een wanverhouding. Er studeren nu eenmaal veel minder vrouwen af als ingenieur of IT’er. Siemens werkt er hard aan mee om zo veel mogelijk diversiteit in de instroom te krijgen. Er lopen samenwerkingen met verschillende universiteiten en we hebben ons project ‘Little Innovators’. De kinderen van onze medewerkers mogen in het bedrijf komen experimenteren met technologie. We hopen zo dat ook meisjes van kleins af ontdekken dat techniek super boeiend is.”

“Ik had het nu voornamelijk over genderdiversiteit, maar evenzeer gaat diversiteit voor ons over mensen met andere culturele of continentale roots of mensen met een beperking. Zet mannen en vrouwen met Afrikaanse, Amerikaanse en Europese roots samen en ja, het gaat langer duren vooraleer die beslissen ten opzichte van een groep Belgische mannen. Maar de outcome kan zoveel rijker zijn. Ik geloof echt in diversiteit, maar niet koste wat kost. Kwaliteit primeert nog altijd boven diversiteit.” 

“De Governance-component tot slot, vertaalt zich bij Siemens voornamelijk in reglementeringen rond ethisch gedrag. Dat gaat van de ‘code of conduct’ voor leveranciers, over de ‘ESG-radar’ voor klanten en prospecten, naar de ‘business conduct guidelines’ voor iedere medewerker van Siemens zelf. Daar zijn we heel strikt in. No compromise possible!”

“Scope 3 is a hell of a job”

Het komt er bij Siemens dus op neer dat Siemens HQ een breed kader biedt en dat iedere regio ­vrij is om te beslissen wat ze binnen dat kader ondernemen. “We hebben geluk dat Siemens HQ in Duitsland ligt. Zeker nu ook de uitdaging van de EU Taxonomy er recent is bij gekomen. In Duitsland houdt een heel team zich bezig met het concretiseren van de taxonomy en het bepalen van kpi’s voor Siemens wereldwijd. Voor scope 1 lijkt dat nog te lukken, scope 2 is al een grotere uitdaging, maar voor scope 3 is het echt a hell of a job. Die hele taxonomy is vandaag de dag nog zó gecompliceerd. Natuurlijk koppelt HQ er regionale targets aan en moeten we data aanleveren. Maar de grote lijnen uittekenen, dat doen ze in Duitsland. Ik kan me best inbeelden dat een bedrijf dat niet zo een overheadstructuur heeft, daar toch wel voor de zware challenge staat om dit allemaal zelf te gaan uitzoeken ...”

“Een plan van aanpak hebben is een goeie eerste stap, maar uiteraard willen we dat iedereen weet waar we exact naartoe willen. Awareness creëren is dus een tweede cruciale stap. Het is geen zaak van enkele mensen, het moet binnensijpelen bij iedereen. Zo organiseerden we onlangs een town hall meeting voor alle medewerkers van digital industries. Er stond maar één topic op de agenda: DEGREE. Wat betekent het voor ons? Waar zijn we samen al mee bezig geweest? Wat doet we met onze klanten en leveranciers? Duurzaamheid is echt geen marketing-ding. Het is iets waar we als bedrijf voor staan en het moet deel worden van elke reflectie en beslissing die we maken. Of het nu gaat over onze klanten, bepaalde investeringen of aanwervingen. Iedereen moet DEGREE continu in het achterhoofd houden.”

Drie doelgroepen

“Bij Siemens focussen we, wat bewustwording over duurzaamheid betreft, op drie grote groepen: onze klanten, onze leveranciers en onze eigen medewerkers. Op vlak van onze klanten staan we al heel ver. We hebben bij Siemens het geluk dat onze technologie op zich onze klanten helpt duurzamer te worden. Wat doen we concreet? Met onze ‘digital twins’ simuleren we bijvoorbeeld een deel van het productieproces van de klant. Zo vermijden we verspilling en trial-and-error door de klant. We helpen hen de juiste set-up voor hun fabriek te vinden.”

“Daarnaast ontwikkelden we een ESG-radar, een screeningstool voor al onze klanten en prospecten. De radar wordt gevoed door onder andere de EcoVadis-score. Eén keer per jaar screenen we al onze belangrijkste klanten met de ESG-radar. Ook voor iedere offerte maakt de radar deel uit van het beslissingsproces. Er gaat geen offerte buiten vooraleer de ESG-radar gecontroleerd én geconfirmeerd werd. We zijn heel kritisch als het gaat over met wie we wel of geen zaken willen doen.”

“Over onze leveranciers kan ik kort zijn. Sinds 9 maanden “moeten” ze een ‘code of conduct’ ondertekenen. Een gedragscode waar uiteraard veel aandacht naar duurzaamheid gaat. Wie niet wil tekenen, is leverancier af. Heel simpel, It’s all or nothing.”

“Tot slot hebben we de groep van onze medewerkers. Daar kan ik twee mooie voorbeelden van geven. Anderhalf jaar geleden realiseerden we ons dat we nog altijd papieren facturen opstuurden. We hebben dit in kaart gebracht, geanalyseerd en reporting opgezet. Maar het belangrijkste is dat we er dan ook effectief iets mee gedaan hebben. We mobiliseerden alle collega’s bij sales om bij hun klanten e-mailadressen te verzamelen. Op anderhalf jaar tijd daalde het aantal papieren facturen van 25% naar 5 procent. Dit was nooit gelukt zonder heldere communicatie en de hele organisatie erbij te betrekken.”

“Een tweede voorbeeld is ons bedrijfswagenpark. Een duurzame fleet is iets wat onze medewerkers zeer nauw aan het hart ligt. We kregen van hen steeds vaker de concrete vraag waarom ze niet elektrisch konden rijden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We willen zo snel als we kunnen evolueren naar een full electric wagenpark. Is dit de juiste beslissing vanuit profit perspectief? Vandaag absoluut niet. Is het de juiste beslissing op vlak van sustainability? Jazeker.” 

“CFO mag niet naïef zijn door te denken dat alleen winst telt”

“Bij elke beslissing nemen we de tijd voor uitgebreide analyses om heel doordacht te werk te kunnen gaan. Het gaat niet meer alleen over hoe winstgevend een project is. We moeten ons ook andere vragen stellen zoals: hebben we wel de juiste mensen om dit project tot een goed einde te brengen? Willen we hier als bedrijf aan gelinkt worden? Je moet gewoon het hele pakket in overweging nemen. En dat is nooit 100 procent objectief. Je hebt nog altijd het stuk management-judgement ­— het buikgevoel, de ervaring, de track record, de relatie ­— dat ook meespeelt. Je mag vandaag als CFO niet naïef zijn door te denken dat het enkel de winst is die telt. Je moet gewoon veel verder kijken dan dat. Ik vind dat één van de grootste veranderingen binnen de job." 

15 jaar geleden praatten wij enkel over profit. Ondertussen praten we over profit én planet én people. Een continue balans die we moeten blijven opzoeken.
Ilse Geukens

Durfkapitaal

Voor duurzaamheid voorziet Siemens Belux geen strikt afgelijnd becijferd budget. “We bekijken het breder dan enkel sustainability. Zo hebben we altijd een beperkt bedrag voor ‘durfkapitaal’ ter beschikking, een budget waarmee we kunnen experimenteren.”

“Niet van elke investering waar we het durfkapitaal voor gebruiken, kan je zeggen dat het enkel en alleen om duurzaamheid draait. We gebruikten het budget bijvoorbeeld al voor ontwikkeling van software voor het vroegtijdig detecteren van lekkages. En onlangs beslisten we om met het budget binnen Siemens België iemand extra aan te werven die enkel en alleen sustainability als verantwoordelijkheid krijgt. Zijn alle experimenten gegarandeerd succes? Absoluut niet. Maar ja, dat is een risico dat je móet durven nemen. Neem nu heel de rage rond e-cars. Misschien vinden ze binnen een paar jaar een heel andere technologie uit dan batterijen? Stel je voor dat we ons dan kunnen verplaatsten met een drone, die je oppakt en ergens anders weer neerzet. Nooit meer in de file. Wat een droom!” 

Meer informatie rond duurzaamheid vind je hier.

Dit artikel verscheen eerder in CFO Magazine - Editie september 2022

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.