Investeren in het spoor is de toekomst voorbereiden

Technologie en innovatie als antwoord op moderne mobiliteitsuitdagingen

Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen en zal het passagiersvervoer verdrievoudigen. De druk op onze mobiliteit neemt onverbiddelijk toe. De uitdagingen die deze druk creëert vergen een antwoord en meer dan ooit schuilt dat antwoord in de kracht van technologie.

15.09.2022

 

Siemens Mobility gooit al zijn expertise, oplossingen en zin voor innovatie in de strijd om mensen en goederen vlot en duurzaam te verplaatsen en om het pad te effenen naar een klimaatneutraal vervoerssysteem In het kader van de Week van de Mobiliteit, die dit jaar loopt van 16 tot 20 september, zetten we deze ambitie extra in de verf en werpen we een licht op hoe onze oplossingen en slimme technologieën de transportsector vergroenen.

Voor alles dat niet te voet of met de fiets kan, blijft de trein het groenste transportmiddel. 30% van de CO2-uitstoot in Europa komt van transport, daarvan is het spoorverkeer maar verantwoordelijk voor 0,4%. En dat terwijl de trein toch goed is voor een aandeel van 8% van het personenvervoer en 19% van het transport van goederen in Europa. Bovendien is in België zo’n 95% van het spoornet “elektrisch”, waardoor hier nog nauwelijks passagierstreinen op diesel rijden. Daarmee zijn we één van de koplopers in Europa.

Het spoor vormt dus in ons land de logische ruggengraat voor een duurzaam transportsysteem. De ambitie van een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 stopt echter niet bij zoveel mogelijk mensen en goederen op de trein krijgen. Het blijft een permanente uitdaging om ook treinen en spoorinfrastructuur steeds milieuvriendelijker en zuiniger te maken.

De treinstellen die we ontwikkelen bij Siemens Mobility worden steeds groener: ze zijn aerodynamischer, een pak lichter en verbruiken minder brandstof dan vroeger. Digitalisering en verbeteringen in software zorgen er ook voor dat je op een meer energie-efficiënte manier met een trein kan rijden: minder stoppen en afremmen aan rode seinen door te anticiperen en minder optrekken, betekent minder energie verbruiken. Dat zijn relevante winsten op vlak van zuinigheid die nu crucialer zijn dan ooit.

Het spoor vormt in ons land de logische ruggengraat voor een duurzaam transportsysteem.
Pol Caby – CEO Siemens Mobility België-Nederland

Destination Digital op Innotrans 2022

De zin voor innovatie en de verduurzaming van de mobiliteit staan ook centraal op Innotrans 2022. Op de gerenommeerde internationale transportbeurs in Berlijn presenteert Siemens Mobility van 20 tot en met 23 september onder het motto "Destination digital” cruciale hefbomen om onze klanten te ondersteunen bij het bieden van duurzaam, comfortabel en kosteneffectief treinverkeer. Deze hefbomen komen tot uiting in oplossingen die getoond worden op het vlak van onder meer preventief onderhoud, meer geautomatiseerd rijden, planningssoftware, cloudoplossingen, transportmanagementsystemen, Mobility as a Service en ticketing en door het tonen van modern rollend materieel zoals hybride locomotieven en treinen op batterijen en waterstof.

Centraal op Innotrans staat de release van het nieuwe open digitale business platform Siemens Xcelerator. Met dit platform zet Siemens Mobility haar ambitie kracht bij om een krachtig ecosysteem van partners te creëren die gezamenlijk de digitale transformatie en duurzaamheid in mobiliteit  kunnen versnellen. Door interfaces te openen voor alle deelnemers van het mobiliteitsecosysteem helpt Siemens Xcelerator de echte met de digitale werelden te verbinden. Dit is een primeur in de spoorwegindustrie.

Vrachtverkeer groener maken met eHighway

Maar onze knowhow reikt verder dan het treinverkeer. Reeds tien jaar geleden bracht Siemens Mobility voor het eerst zijn spoorexpertise naar de weg. De eHighway, een innovatief systeem om kostenefficiënt vrachtverkeer over de weg te decarboniseren, is hiervan het belangrijkste voorbeeld. Ongeveer 70% van de transportuitstoot is immers afkomstig van wegtransport en zware vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor een kwart daarvan. Door vrachtwagens uit te rusten met een pantograaf, zoals bij trams en treinen, kunnen ze emissievrij onder bovenleidingen rijden die aangebracht worden boven de rechterrijstrook van snelwegen en intussen hun batterijen al rijdend opladen. Uit onderzoek blijken eHighways de meest kostenefficiënte manier te zijn om vracht op de weg te decarboniseren en ook in Vlaanderen werd door de Universiteit Antwerpen aangetoond dat eHighways haalbaar, rendabel en zinvol zijn.

Het spoor is een grote verbruiker van elektriciteit, maar nergens in de transportsector wordt energie zo efficiënt gebruikt.
Pol Caby – CEO Siemens Mobility België-Nederland

Ook het spoor staat voor een energietransitie

Deze Week van de Mobiliteit valt midden in een ongekende energiecrisis. Gezinnen en bedrijven proberen kosten te drukken door energie te sparen en – voor wie de middelen heeft - gericht te investeren. En ook al worden andere uitdagingen zoals de klimaatcrisis naar de achtergrond gedrukt door grotere zorgen op de korte termijn, ze verdwijnen niet vanzelf. Schaarse middelen die gebruikt worden om de acute problemen aan te pakken, renderen extra als ze bijdragen tot de uitdagingen op langere termijn.

Het spoor is een grote verbruiker van elektriciteit, maar nergens in de transportsector wordt energie zo efficiënt gebruikt. Investeren in openbaar spoorvervoer en het realiseren van een ambitieuze groei van vracht die over het spoor gaat, dragen bij tot een energie-efficiënte samenleving en tot minder energie-afhankelijkheid. Tegelijk pakken we zo het mobiliteitsinfarct rond onze steden en de klimaatuitdagingen aan.

Met digitale oplossingen en innovaties die technologiebedrijven zoals Siemens Mobility ontwikkelen bereiden we graag deze toekomst mee voor. We zitten zeker op het goede spoor. Laten we daarom samen onze kennis en ervaring blijven investeren in technologie en innovatie voor een meer duurzame toekomst van onze mobiliteit.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.