Duurzaam transformeren naar een betere toekomst

Duurzaamheid zit in het DNA van Siemens. We effenen het pad voor onze klanten om duurzaam te groeien en zo mee hun sector te transformeren. Ons DEGREE-framework biedt voordelen aan al onze stakeholders: we stellen ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu (environment), maatschappij (society) en bestuur (governance) – kortweg ESG - voorop.

“Duurzaamheid zit in onze genen. We zien het niet als een keuze, maar als onze zakelijke plicht. Dankzij succesvolle resultaten in het verleden kunnen we ons nog ambitieuzere doelen stellen. We versnellen onze inspanningen en leggen de lat hoger. Duurzaam groeien gaat immers hand in hand met meer waarde creëren voor de stakeholders van Siemens, de mens en onze planeet.”

Judith Wiese, Chief Human Resources Officer, Chief Sustainability Officer en lid van de raad van bestuur van Siemens AG

DEGREE

DEGREE - Een duidelijk framework voor duurzaamheid

Hoe organisaties het hoofd bieden aan de uitdagingen van onze tijd, is bepalend voor de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties. We tillen ons ESG-engagement naar een hoger niveau met ons DEGREE-framework: een holistische benadering waarmee we tegemoetkomen aan elk van onze stakeholders - klanten, leveranciers, investeerders, de mens, de maatschappij en de planeet.

F&B Industry Webinar: energie steken in een duurzame toekomst

Schrijf je in voor ons webinar op 28 september, waar twee experts - Arnoud Maes en Pieter Loose - dieper in zullen gaan op de belangrijkste methodes om een intelligente productieomgeving te bevorderen. Mis de volgende thema’s niet: 4 factoren van energie-optimalisering - Recuperatie, reductie, revalorisatie: de basisprincipes voor duurzame waterzuivering - E-mobiliteit: concept en realisatie voor slim opladen van e-voertuigen. Hopelijk tot dan!

We bouwen voort op een sterke reputatie en jarenlange ervaring

Met het DEGREE-framework werkten we een reeks initiatieven uit en legden we ambitieuze doelen vast die we met onze klanten willen realiseren. Wereldwijd en lokaal bieden we hen innovatieve oplossingen aan om te decarboniseren en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te realiseren.

Technologie met een doel

Innovatieve technologie staat al meer dan 170 jaar centraal bij Siemens en blijft dat in de toekomst ook. We streven met onze oplossingen naar een betere toekomst, meer leefbare en duurzame steden en slimme energie. Oplossingen die de echte wereld verbinden met de digitale om zo het verbruik te verlagen en het concurrentievermogen te verhogen. Oplossingen die de basis vormen van samenlevingen die burgers empoweren.

Wat gebeurt er als de wereld verandert?

Dankzij onze medewerkers en technologische innovaties, veranderen we de manier waarop we hulpbronnen gebruiken, naar ons werk gaan, connecties leggen en businessmodellen vormgeven om decarbonisatie en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

 

We nemen het voortouw en transformeren het dagelijkse leven voor miljarden mensen door hun de juiste technologie aan te reiken We zijn er vast van overtuigd dat duurzaamheid een krachtig instrument is om waarde te creëren voor elk van onze stakeholders. 

Missie & strategie

Missie & strategie

Als technologiebedrijf koestert Siemens de ambitie om de grootste uitdagingen ter wereld aan te pakken met een combinatie van digitalisering en duurzaamheid. We geven de maatschappij mee vorm door technologieën aan te bieden die de productie schoner en de infrastructuur energie-efficiënter maken. Technologieën die toegang bieden tot schone energie en slimmer verkeer voor een gezonde planeet. Op die manier helpen we klanten, steden en landen om het beter te doen met minder, hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en op die manier voordelen te creëren voor hun medewerkers, de mens en de maatschappij. We zijn er dan ook van overtuigd dat de toekomst digitaal én duurzaam is.
VN-agenda 2030

Hoe Siemens bijdraagt aan de SDG's

VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

Siemens draagt via zijn producten, oplossingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen in zo'n 200 landen, strategische partnerschappen en sociaal engagement actief bij aan de verwezenlijking van de SDG’s.

Duurzaamheidscases

Duurzaamheidscases

Siemens maakt elke dag weer het verschil door innovatieve oplossingen aan te reiken voor uitdagingen op het vlak van milieubescherming, decarbonisatie, gezondheid en veiligheid. Innovatieve oplossingen met een duidelijk doel: de wereld leefbaarder, duurzamer en inclusiever maken. Ontdek hoe we woorden in daden omzetten.

Duurzaamheidscijfers

Siemens brengt al 173 jaar lang innovatieve technologieën op de markt met de ambitie om het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren.

 

Duurzaamheid is een kernbegrip geworden in onze organisatie. Het is bepalend voor ons begrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ons risicomanagement en onze technologische bijdrage aan klimaatbescherming, maar ook voor het behoud van hulpbronnen en productveiligheid in het belang van toekomstige generaties.

Rapporteringskanalen

Regelgeving en rapporteringskanalen

De Business Conduct Guidelines omvatten de basisprincipes en regels voor hoe we handelen - binnen Siemens en in relatie tot onze partners en het grote publiek. Daartoe behoort ook de vereiste om te allen tijde de toepasselijke wetgeving na te leven. Siemens hanteert een nultolerantie voor corruptie, schendingen van het beginsel van eerlijke concurrentie en andere inbreuken op de wet. Wanneer die zich toch voordoen, nemen we snel actie. Dit geldt wereldwijd en op alle niveaus van de organisatie. We bieden interne en externe partijen verschillende mogelijkheden om overtredingen te melden. Medewerkers en externe stakeholders van Siemens maken gebruik van het rapporteringskanaal ‘Tell Us’, richten zich tot de ombudsdienst of dienen een klacht in verband met boekhouding in om hun bezorgdheid over mogelijke schendingen vertrouwelijk en indien gewenst ook anoniem te uiten.

Duurzaamheid nieuws

Ons nieuws en onze laatste pers- en socialemediaberichten over duurzaamheid in een oogopslag.

Contact

Contacteer ons