Goed voor de economie, de mensen en het klimaat

Om tot een duurzame vermindering van de CO₂-emissies te komen, moeten we beter gebruik maken van hulpbronnen en middelen, ook - en vooral - in de industrie. Doel: lagere CO₂-emissies, hogere productiviteit.

Energie-efficiëntere productie

optimalisering van het energieverbruik, reductie van de CO₂-emissies

Energie-efficiëntere productie: optimalisering van het energieverbruik, reductie van de CO₂-emissies

Door in uw productieprocessen voor energie-efficiëntie te kiezen, draagt u niet alleen bij tot halen van klimaatdoelstellingen en het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk, maar bespaart u ook geld. Ontdek meer over onze oplossingen voor energie-efficiënte productie in diverse industriële sectoren en over de geldende wet- en regelgeving, normen en financieringsmogelijkheden - zodat energie-efficiëntie ook bijdraagt tot uw bedrijfssucces.

Prestatiebeheer in de productie

Installaties optimaliseren, productiviteit verhogen

Prestatiebeheer in de productie

Verhoog uw productiviteit; gebruik hulpbronnen en uw middelen efficiënter; en vermijd stilstandtijd, verspilling en overbodig verbruik. Met onze oplossingen voor prestatiebeheer kunt u uw installaties optimaliseren.

De uitdaging van de klimaatbescherming

De tijd is gekomen om te handelen.

De aarde loopt onmiddellijk gevaar om kritieke keerpunten voor haar levensondersteunende systemen te overschrijden. Toch hebben we nog steeds een kans om de opwarming van de aarde in toom te houden als we allemaal, ook de industrie, onze bijdrage leveren.

Minder CO₂, meer duurzaamheid: verklein uw CO₂-voetafdruk.

Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, mogen volgens wetenschappers de broeikasgasemissies hun piek in 2020 niet overschrijden en moeten ze daarna drastisch worden teruggeschroefd. Hoe kunnen we dit realiseren? Eén antwoord schuilt in meer efficiëntie. De industrie verbruikt wereldwijd bijna 37 % van de secundaire energie en kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen - door een efficiënt en productief energiegebruik. De digitale onderneming biedt volledig nieuwe mogelijkheden voor de optimalisering van hulpbronnen en energie-efficiëntie. Met Siemens Energy & Performance Management ziet u hoe u de uitstoot van broeikasgassen in uw productieprocessen kunt verminderen zonder aan productiviteit in te boeten. De toekomst is van ons allemaal.

Onze oplossingen

Energie efficiënt en productief gebruiken

Met onze oplossingen voor energie- en prestatiebeheer in de industrie kunt u uw processen nauwkeurig analyseren, eventuele zwakke punten identificeren, en uw processen vervolgens optimaliseren. Zo kunt u uw middelen optimaal aanwenden voor een hogere productiviteit, minder verspilling en lagere CO₂-emissies.

Referenties

Wereldwijd profiteren onze klanten van aanzienlijke energiebesparingen dankzij onze baanbrekende producten en oplossingen en de ondersteuning van onze gekwalificeerde experts.