Energie-efficiënte productie

Optimalisering van het energieverbruik, reductie van CO₂-emissies: Met een energie-efficiënte productie kan de industrie een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame vermindering van de CO₂-emissies zonder in te boeten aan productiviteit - zelfs integendeel.
Energie en de industrie

Energie-efficiëntie als succesfactor

Klimaatbescherming, efficiënt gebruik van hulpbronnen en middelen, stijgende energiekosten, nieuwe toeleveringsmodellen en strikte milieuvoorschriften: Voor al deze doelstellingen vormt energie een doorslaggevende concurrentiefactor, ongeacht de industriële sector. Er is bijgevolg geen alternatief voor de verhoging van de energie-efficiëntie. Een grote uitdaging, maar ook een grote opportuniteit. Door installaties energie-efficiënter te maken, kunnen ondernemingen immers ook aanzienlijke kostenbesparingen realiseren.

Energie-efficiëntie in de productie – de praktijk

Energie-efficiënte productie betekent heel wat meer dan gewoon het energieverbruik, de CO₂-emissies of de kosten terugschroeven; het impliceert ook het samenvoegen van energie- en productiegegevens om niet alleen het energieverbruik, maar ook de energieproductiviteit van machines, installaties en processen te analyseren en te optimaliseren. Dergelijke maatregelen bieden opportuniteiten om de productiviteit en efficiëntie van uw processen te verhogen over de volledige lijn.

Transparante weergave van energiegegevens

De vraag:

Verbruiken twee gelijkaardige machines verschillende hoeveelheden energie?

 

Het antwoord:

Installeer meetapparatuur op beide machines om de verbruiksgegevens te registreren en te evalueren.  Uit de analyse blijkt dat machine A meer energie nodig heeft voor de vacuümwerking en dat de transportband meer elektriciteit verbruikt.

 

De oplossing voor hogere efficiëntie:

Er wordt een lek in het vacuümsysteem opgespoord en hersteld. Er wordt een motor met een defect lager geïdentificeerd op de transportband, en deze wordt bij het volgende onderhoud vervangen door een efficiëntere motor.

Analyse en evaluatie van de energie-efficiëntie van machines

De vraag:

Ik zou graag een nieuwe machine kopen. Hoe kan ik de verbruiksprestaties van de machines op de markt vergelijken en energieverbruik zonder toegevoegde waarde verminderen?

 

Het antwoord:

Met behulp van een passende oplossing kan het energieverbruik aan de verschillende energiebedrijfsmodi (uit, stand-by, bedrijfsklaar, in bedrijf) worden toegeschreven en dienovereenkomstig worden geëvalueerd en vergeleken.

 

De oplossing voor hogere efficiëntie:

Machineleveranciers kunnen hun klanten in de aankoopfase een energieverbruiksprofiel (gestandaardiseerd acceptatieformulier) verstrekken. Het werkelijke energieverbruik ter plaatse kan aan de hand van een referentiemeting worden geanalyseerd. Met behulp van de belangrijkste energieprestatie-indicatoren (EnPI’s) en benchmarks kunnen alle machines voortdurend en omvattend worden geëvalueerd en kunnen er gerichte optimaliseringsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld aanpassing van de stand-bymodus.

Aan eisen voldoen, besparingspotentieel identificeren, contracten optimaliseren

De vraag:

Hoe kan ik in mijn activiteiten het besparingspotentieel identificeren, mijn contract met de energieleverancier optimaliseren, mijn belastingen verminderen en overheidssubsidies genieten?

 

Het antwoord:

Introduceer een gecertificeerd systeem voor het beheer van energiegegevens in de productie om overeenkomstig de wettelijke eisen (bijv. ISO 50001, Duitse wet op hernieuwbare energie) energiegegevens te rapporteren en te archiveren.

 

De oplossing voor hogere efficiëntie:

Door de grootste energieverbruikers te identificeren, kunt u energiepieken vermijden. Een geautomatiseerd lastbeheersysteem kan systemen automatisch uitschakelen en weer inschakelen. Aan de hand van prognoses voor het verwachte lastprofiel kunt u met uw energieleverancier een geoptimaliseerd contract onderhandelen. Transparant energieverbruik helpt medewerkers zich beter bewust te zijn van energie-efficiëntie binnen de onderneming, en energie-efficiëntiemaatregelen en -doelstellingen, zoals een jaarlijkse verhoging van de energie-efficiëntie, kunnen getraceerd en geverifieerd worden.

Energie-efficiëntie in detail

Energie-efficiënte productie

Een hoog energieverbruik zet bedrijven onder toenemende regelgevings- en kostendruk. Ontdek hoe we u kunnen helpen om aan de steeds strengere wettelijke voorschriften te voldoen, welke producten en oplossingen we vandaag al gebruiken om de energie-efficiënte productieprocessen van morgen vorm te geven, en identificeer de beschikbare financiële steunmaatregelen.
Opportuniteiten aangrijpen

Waarom energie zo'n enorm potentieel heeft

Gemiddeld zijn energiekosten goed voor 10 % van alle productiekosten. In energie-intensieve industriële sectoren kan dit percentage zelfs tot 40 % oplopen. Toch is het mogelijk om energie in echte toegevoegde waarde om te zetten: met onze innovatieve aandrijftechnologie kunt u bijvoorbeeld besparingen tot 30 % of meer realiseren. We leveren een beslissende bijdrage aan de realisatie van energie-efficiënte productie - wereldwijd.
Studie Ecofys/Fraunhofer: Elektriciteitskosten in energie-intensieve industriële sectoren

Download de studie (pdf)

Praktijkvoorbeelden

Energie-efficiëntere productie wordt werkelijkheid

Onze klanten wereldwijd profiteren van aanzienlijke energiebesparingen dankzij onze baanbrekende producten en oplossingen en de ondersteuning van onze gekwalificeerde experts.
Whitepaper: ARC study at Siemens’ Amberg plant

Energy management in the factory of the future

Download the free white paper and learn how you can quickly achieve efficient energy management and long-term savings.