Intelligente infrastructuren

Hoe verstedelijking vorm geeft aan de planeet. Elke week groeit het bevolkingsaantal van steden verder aan met 1,5 miljoen inwoners. Tegen 2050 zal meer dan twee derde van de wereldbevolking uit stadsbewoners bestaan, waar dat in 1950 nog slechts een derde was. Naarmate steden groeien, wordt de manier waarop we stedelijke infrastructuren bouwen en beheren steeds crucialer voor de wereldwijde economische en sociale ontwikkeling.

Blijf op de hoogte @SiemensCities

Volg de meest recente ontwikkelingen en trends en ontdek hoe Siemens, met  innoverende oplossingen, steden wereldwijd helpen om de uitdagingen verbonden aan verstedelijking, klimaatverandering, en globalisering aan te gaan.

Sleuteltrend: verstedelijking

De uitdagingen van permanente groei

Infrastructuren hebben een diepgaande invloed op onze levenskwaliteit. Maar vaak weten we die pas echt te waarderen wanneer niet alles naar behoren verloopt. Wie al eens een algemene stroompanne heeft meegemaakt of in een verkeersopstopping heeft vastgezeten, weet dat er heel wat beter kan en moet georganiseerd worden.

 

Verstedelijking maakt alles nog complexer. Elke week groeit het bevolkingsaantal van steden verder aan met 1,5 miljoen inwoners. Tegen 2050 zal meer dan twee derde van de wereldbevolking uit stadsbewoners bestaan, waar dat in 1950 nog slechts een derde was. Naarmate steden groeien, wordt de manier waarop we stedelijke infrastructuren bouwen en beheren steeds kritieker voor de wereldwijde economische en sociale ontwikkeling.

 

Digitalisering verandert onze wereld. Vandaag overtreft het aantal verbonden apparaten al het aantal mensen. Deze intelligente apparaten genereren enorme gegevensvolumes en zorgen voor een transformatie van onze levens en alle bedrijfstakken. Een groot deel van onze infrastructuur moet de stap naar het informatietijdperk echter nog maken. Op de meeste plaatsen is de aanwezigheid van treinen, stroomnetten, gebouwen, bussen en wegen nauwelijks veranderd. Hoewel bepaalde digitale systemen al werden geïntegreerd, benutten we slechts een fractie van het potentieel geboden door volledig gedigitaliseerde, geëlektrificeerde, informatiegestuurde en intelligente infrastructuren. Deze stap zetten, zal cruciaal zijn om de actuele en toekomstige wereldwijde uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling aan te gaan. Siemens is een betrouwbare partner die voor alle infrastructuurdomeinen oplossingen biedt om steden efficiënter, duurzamer en veerkrachtiger te maken. We helpen de toekomstige uitdagingen van steden aan te gaan: het onderhouden, moderniseren en upgraden van een verouderende stedelijke infrastructuur.

Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leeft, kan er geen twijfel bestaan dat onze wereld verstedelijkt is. Ook zullen de globale uitdagingen van de 21e eeuw moeten worden aangegaan.
Joan Clos, Executive Director van UN-HABITAT, het programma voor Menselijke Nederzettingen van de Verenigde Naties (bron: Interview met Joan Clos door het Verbindingsbureau van niet-gouvernementele organisaties van de VN op de "Rio+20"-conferentie juni 2012)

Studie : The new Space Race

Deze studie beschrijft hoe stakeholders in de infrastructuur de toekomst van onze gebouwen en energiesystemen zien op korte en lange termijn. Ontdek nieuwe perspectieven over hoe onze infrastructuur wordt hervormd door de wereldwijde pandemie, door meer digitalisering en de dringende noodzaak om de economie te decarboniseren.

Slimme mobiliteit

Efficiënt, veilig en ecologisch vervoer

Het vervoer van mensen en goederen is een absolute prioriteit voor grootstedelijke gebieden. Siemens stelt nieuwe normen door informatietechnologie te combineren met deskundigheid inzake vervoerssystemen. Hierdoor kunnen we onze klanten en de reizigers het best mogelijke mobiliteitsaanbod aanbieden.

Innoverende verkeerbeheerssystemen optimaliseren de weg- en spoorcapaciteit, terwijl informatiesystemen reizigers helpen bij het vinden van efficiënte reistrajecten. Volledig geautomatiseerde metro’s kunnen flexibel aan het reizigersvolume worden aangepast en dynamische verkeerscontrolesystemen verzekeren optimale verkeersstromen. Dit resulteert in optimaal genetwerkte  stedelijke agglomeraties waarin de systemen zich flexibel aan evoluerende behoeften aanpassen.

Onze gespecialiseerde kennis omvat uitgebreide domein- en gebruiksklare expertise om diensten voor het volledige mobiliteitsspectrum te bieden. De geïntegreerde mobiliteitsplatformen van Siemens integreren diverse vervoersaanbieders. Als leverancier van totaalsystemen uit één enkele bron, bieden we hoogwaardige spoorproducten en -oplossingen voor stedelijk en interstedelijk vervoer en logistiek. Zo helpen we de algemene prestaties van vervoersnetwerken optimaliseren.

Intelligente gebouwen

Gebouwen verbruiken meer dan industrie of mobiliteit

Gebouwen vertegenwoordigen 41 % van het wereldwijde energieverbruik en zijn dus verantwoordelijk voor een groot deel van de algemene ecologische voetafdruk. Als we in de strijd tegen klimaatverandering successen willen boeken, zullen duurzame en energie-efficiënte gebouwen deel moeten uitmaken van het globale antwoord.

Naast de milieu-impact van gebouwen, zijn er ook economische aspecten: vastgoed is vaak de 2e grootste uitgavenpost op de balans van organisaties. Zo kunnen gebouwen een kritieke factor zijn voor het succes van een bedrijf en dus ook voor de werkzekerheid van de medewerkers.

Maar gebouwen zijn nog veel meer dan dat. Mensen brengen ongeveer 90 % van hun leven door in gebouwen - vanaf onze geboorte in ziekenhuizen, wanneer we beginnen te leren op school, ons verder ontwikkelen aan de universiteit, succesvol te zijn in onze job in bvb een kantoorgebouw. Maar gebouwen vormen niet alleen een omgeving om in te wonen of te werken. Ze vormen onze levensomgeving.

Energiebeheer

Elektriciteit opnieuw uitgevonden

Het verzekeren van een permanente en betrouwbare energiebevoorrading is wereldwijd van cruciaal belang voor de economische groei en stabiliteit, evenals voor het sociale welbehagen in steden. Bestaande stroomnetten worden echter met grote uitdagingen geconfronteerd: toenemende elektriciteitsbehoeften, een groeiend aandeel van elektriciteit uit fluctuerende hernieuwbare energiebronnen, stroompannes als gevolg van stormweer, overbelasting, verouderende infrastructuur.

 

Samen heeft dit een aanzienlijke impact op bedrijven en huishoudens. Wanneer de stroom uitvalt, heeft dit immers gevolgen voor alle infrastructuurdomeinen. De technologieën voor intelligente stroomnetten (Smart Grids) van Siemens maken het mogelijk bestaande stroomnetten te moderniseren en aan toekomstige eisen aan te passen. Zo kunnen elektriciteitsproducenten energie efficiënter beheren, flexibeler op veranderende behoeften reageren, de netwerkefficiëntie verhogen en elektriciteit afkomstig uit gedistribueerde en hernieuwbare bronnen integreren.