Voor ons draait het niet alleen om gebouwen

#CreatingPerfectPlaces
Perfecte leefomgevingen creëren

Elke dag opnieuw verbeteren we de kwaliteit van gebouwen.

90 % van ons leven speelt zich af in gebouwen, er is geen plaats waar we meer tijd doorbrengen. Gebouwen zijn dan ook heel wat meer dan vier muren en een dak. Ze vormen het kader van belangrijke levenservaringen en inspirerende ontmoetingen. Ze zien onze beste ideeën geboren worden. Het zijn de plaatsen die we met onze dierbaren delen. En ze bieden ons vooral een thuis. Geen enkele plaats is ons zo lief. Onze levens beginnen in een perfecte plaats: de buik van onze moeder. Een plaats die niet te koud en niet te warm is, niet te stil maar ook niet te luidruchtig. Een plaats waarin we ons altijd geborgen en veilig voelen. Ons leven begint in een perfecte plaats, lang voor we er ons een mening over kunnen vormen. Waarom dan ook niet de rest van ons leven doorbrengen in een plaats die voor haar functies even perfect ontworpen is? Een plaats om in te leren, om te groeien en te ontwikkelen, en om succes te beleven. Ingenuity for life betekent perfecte leefomgeving creëren, waarin iedereen zich goed voelt en zijn meest ambitieuze doelstellingen kan waarmaken, zich geborgen en veilig voelt en zijn gedroomde leven kan leiden.
Onze activiteiten

De perfecte plaatsen bestaan al...

Als vertrouwde adviseur, betrouwbare partner, systeemintegrator, dienstverlener en productleverancier, creëert Siemens Building Technologies energie-efficiënte, veilige en beveiligde gebouwen en infrastructuren. Met onze medewerkers, onze wereldwijde aanwezigheid, onze jarenlange ervaring en technische expertise, stellen we alles in het werk om uw perfecte plaatsen te creëren. Ontdek deze perfecte plaatsen:
Digitalisering

Perfecte plaatsen creëren: hoe beginnen?

Digitalisering laat gebouwen praten. Tal van intelligente apparaten genereren elke seconde en elk uur van elke dag een indrukwekkende hoeveelheid gegevens. Als leider op het vlak van digitale transformatie, begrijpen we wat gebouwen ons vertellen en weten we bijgevolg perfect hoe we deze informatie kunnen aanwenden voor één enkel doel: de voortdurende verbetering van uw gebouwprestaties.
Prestaties en duurzaamheid van het gebouw

Unieke hotelervaringen in Brussel

De energiekosten van hotels zijn over het algemeen bijzonder hoog. Het Radisson Blu Royal Hotel Brussels had tot doelstelling om binnen de 5 jaar het energieverbruik tot 25% te reduceren. Deze doelstelling was deel van hun Think Planet-klimaatplan, en vroeg om een methodologische aanpak . In eerste instantie moeten de verschillende mogelijkheden voor elektriciteits- en gasbesparingen in het hotel worden geïnventariseerd, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het comfort van de klanten, zowel tijdens als na de werken.

Weldoordachte oplossingen zorgen voor economische en ecologische resultaten

Installatie van een WKK-installatie
Dankzij de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit, biedt warmtekrachtkoppeling een interessante meerwaarde ten opzichte van klassieke installaties.

De installatie van een systeem voor technisch gebouwbeheer zoals dat van het Radisson Blu Royal Hotel Brussels gebeurt steeds op basis van een standaard parameterinstelling. Een dergelijke afstelling is echter zelden perfect. Dat is dan ook precies de reden waarom Siemens het systeem met zijn Intelligent Building Operation Center (IBOC) in Huizingen heeft verbonden.
Van hieruit kunnen de operators nauwlettend de impact van nieuwe maatregelen vaststellen en de parameterinstellingen van op afstand verder verfijnen op basis van de opgemeten waarden.

Slimme meters
Om aan de door Think Planet gestelde eisen te voldoen, werden er op verschillende plaatsen in het hotel slimme meters geplaatst, zowel op de warmtekrachtkoppeling, koeling, verwarming, klimaatregelingsystemen als factureringsmeters. De directie van het hotel kan zo van zeer dichtbij het totaalverbruik opvolgen.

Antwoord op de klimaatverandering

Gebouwen vertegenwoordigen 41 % van het wereldwijde energieverbruik en zijn verantwoordelijk voor een derde van de broeikasgasemissies. De publieke opinie eist meer transparantie inzake ecologie en meer engagementen van zowel openbare als commerciële organisaties. De verbetering van de gebouwprestaties is dus een maatregel die even noodzakelijk als intelligent is: energie vertegenwoordigt tot 30 % van de kosten gedurende de levenscyclus van een gebouw; het optimaliseren van de gebouwprestaties is een cruciale stap om aan de verwachtingen inzake duurzaamheid en doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies te voldoen, maar eveneens om uw financiële draagkracht te verbeteren, aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en om uw reputatie waar te maken.
Innoverende systemen

Innoverende systemen creëren perfecte plaatsen

Ons volledige aanbod van automatiserings- en gebouwbeheerssystemen, ruimteautomatisering, veldapparaten en brandveiligheidproducten biedt voor elke behoefte de juiste oplossing. Het verzekert aan de gebruikers een ideale omgevingstemperatuur, veiligheid en tezelfdertijd efficiënt kosten- en energiebeheer, in elke fase van het leven.

Referenties