Toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie op basis van mijn persoonlijke interesses

Onderwerp van de toestemming

Ik ontvang graag van Siemens AG en aan haar gelieerde maatschappijen (gezamenlijk "Siemens" genoemd) via e-mail marketinginformatie over Siemens-producten en -services op basis van mijn persoonlijke interesses.

 

Naast de mogelijkheid om uitdrukkelijk mijn interesse in specifieke Siemens-producten en -services aan te geven (bijv. via een webformulier) bepaalt Siemens mijn persoonlijke interesses door informatie over bezoeken op de Siemens-websites met behulp van cookies op te slaan. Dit kunnen bijvoorbeeld bekeken artikelen, gedownloade documenten en datum en tijdstip van het openen van de webpagina (“gebruiksgegevens”) betreffen, welke worden opgeslagen in een persoonlijk gebruikersprofiel. Bovendien wordt in dit profiel informatie betreffende of en op welk moment ik een marketing-e-mail van Siemens heb geopend in dit profiel opgeslagen. Siemens ontvangt deze informatie door het oproepen van kleine afbeeldingen in de e-mail (zogenaamde "web beacons").

 

Aan mijn profiel wordt verder de volgende informatie toegevoegd, die ik zelf op de Siemens-website heb ingevoerd of, indien van toepassing, die is opgeslagen in Siemens Customer Relationship Management-systemen:

  • Persoonlijke contactgegevens (bijv. naam, titel, bedrijf, functie/rol, land, telefoonnummer) 
  • Informatie over het bedrijf waar ik werkzaam ben (bijv. adres, branche en andere openbaar toegankelijke informatie)   

De in bovenstaande paragraaf beschreven gegevens ("gegevens") zullen door Siemens worden gebruikt om mij via e-mail marketinginformatie (bijv. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en handelsbeurzen, etc.) te sturen over producten en services die voor mij interessant zijn. Daarnaast worden de gegevens door verkoopmedewerkers van Siemens gebruikt om mij aanbiedingen te doen en om mij/mijn bedrijf zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

 

Mijn gegevens worden uit het marketing-automation-systeem van Siemens AG verwijderd als deze niet meer nodig zijn voor marketingdoeleinden, of als ik mijn toestemming heb ingetrokken.

Gegevensdoorgifte

Siemens AG mag mijn gegevens voor bovengenoemde doeleinden doorgeven aan de aan Siemens gelieerde maatschappijen die zijn vermeld in het actuele jaarverslag, dat toegankelijk is via http://www.siemens.com/investor/en/. De exploitant van het marketing-automation-platform van Siemens heeft ook technisch de mogelijkheid tot toegang tot mijn gegevens.

Intrekken van toestemming en meer informatie

Ik heb het recht om deze toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken, door in door mij ontvangen e-mails te klikken op de link "Afmelden" of door een e-mail te verzenden naar contact@siemens.com

 

Na het intrekken van mijn toestemming ontvang ik geen marketinginformatie meer van Siemens op basis van deze toestemming. Naast de mogelijkheid om mijn toestemming te allen tijde in te trekken, kan ik de verwerking van mijn gebruiksgegevens technisch uitsluiten door de volgende cookie in de door mij gebruikte browsers te wissen:

  • ELQSTATUS

Ook kan ik, door hier te klikken, een opt-out cookie instellen, die voorkomt dat gebruiksgegevens in de toekomst worden verwerkt, tenzij ik opnieuw toestemming verleen. Verdere informatie over de verwerking van mijn gegevens is te vinden in de privacyverklaring voor websites van Siemens AG.