Betrouwbaar. Efficiënt. Druppel na druppel.

Het Digital Enterprise-portfolio voor de water- en afvalwaterindustrie.

Water is de meest waardevolle hulpbron op de planeet. Daarom zijn efficiëntie en kwaliteit topprioriteiten voor de waterindustrie. Het wordt echter steeds moeilijker om deze doelen te bereiken omdat de voorziening van schoon water in veel regio's steeds duurder wordt, terwijl de activiteiten tegelijkertijd zo efficiënt en goedkoop mogelijk moeten zijn. De consistente end-to-enddigitalisering van installaties en processen helpt de water- en afvalwaterindustrie om deze uitdagingen aan te gaan.

Onze experts voor de water- en afvalwaterindustrie adviseren u graag

Neem contact op met ons

Digital Enterprise

Digitalisering in de hele watercyclus

Om ervoor te zorgen dat de waterindustrie het maximum zou kunnen halen uit digitalisering, ontwikkelde Siemens de Digital Enterprise – een allesomvattend portfolio van software- en automatiseringsoplossingen. De verwerking van alle beschikbare data in een uitgebreid datamodel maakt het mogelijk om het volledige potentieel van alle systemen optimaal te benutten. Het resultaat is een Digital Twin – een nauwkeurig virtueel model van de installatie dat altijd up-to-date is.

Voordelen voor gloednieuwe en bestaande installaties

Door data uit verschillende bronnen, zoals sensoren, watermeters en weerstations, op een intelligente manier met elkaar in verband te brengen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om water efficiënter – en dus duurzamer – te gebruiken in de industrie, de landbouw en de nutsbedrijven. Een eerste vereiste is het uitbouwen van een end-to-endnetwerk voor systeemengineering, van inbedrijfstelling tot werking, onderhoud en voortdurende procesoptimalisatie, op basis van een dataplatform – een samensmelting van de virtuele wereld en de echte wereld.

 

De verbeterde datakwaliteit en -beschikbaarheid verminderen de uitvoeringstijd van projecten in de echte wereld. Tegelijkertijd verlagen de mogelijkheden van simulatie en modellering in de virtuele wereld zowel de onberekenbare kosten tijdens de bouwfase als de lopende werkingskosten.

Bereik uw doelstellingen sneller en effectiever

Bij de planning van gloednieuwe installaties maakt de combinatie van data uit de engineering van de installaties en de automatiseringsplanning parallelle werkprocessen en -sequenties mogelijk. Dit verkort de duur van het project en verhoogt tegelijkertijd de kwaliteit.

 

Dankzij de integratie van planning, engineering en werking kunnen de data die tijdens de operationele fase worden verzameld, worden hergebruikt voor de engineering en worden aangevuld met de recentste operationele data. De automatische updates van planningsgegevens tijdens de werking van de installatie maken het mogelijk om steeds de actuele toestand van installaties en systemen in het oog te houden bij de uitvoering van onderhoud en modernisering en om projecten op een efficiënte en doeltreffende manier te implementeren.

Systematisch geüpdatet

Omdat hun planningsgegevens vaak niet beschikbaar zijn in digitale vorm of onvolledig of verouderd zijn, kunnen bestaande installaties voordeel halen uit digitalisering. Met de juiste tools kunnen zelfs grote en ongestructureerde datasets worden ingelezen in een uniforme databasestructuur en geverifieerd. Door 2D- en 3D-data te integreren met de juiste tools kunnen installaties bovendien worden gedigitaliseerd en worden gekoppeld aan geïmporteerde planningsgegevens in een databasestructuur.

 

Op deze manier kunnen de gegevens worden geverifieerd en kunnen exploitanten een up-to-date digitaal model van hun installatie krijgen.

Kom meer te weten over onze oplossingen voor meer efficiëntie

Brochure downloaden

Siemens Industry Suite voor de water- en afvalwaterindustrie

Slimme apps voor meer efficiëntie en bevoorradingszekerheid

De toepassingen en de digitale diensten van Siemens Industry Suite voor waterbeheer zorgen voor meer transparantie en helpen optimalisatie- en besparingsmogelijkheden te identificeren voor een betere bevoorradingszekerheid. Met de Siemens Water (SIWA)-toepassingen die specifiek zijn ontwikkeld voor de water- en afvalwaterindustrie, kunnen exploitanten de energie-efficiëntie optimaliseren, waterverlies vermijden, waterverontreiniging verminderen en preventieve onderhoudsmaatregelen nemen.

Gesprongen leidingen zeer nauwkeurig lokaliseren

SIWA Burst gebruikt intelligente algoritmen om hoogfrequente drukschommelingen te analyseren. Gedetecteerde drukafwijkingen worden geclassificeerd om gesprongen leidingen in real time te identificeren. Beschadigde zones kunnen worden gedetecteerd en gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van 20 tot 50 meter.

Lekdetectie in watertransportleidingen

SIWA Leak is een systeem om zowel grotere als trage lekken in watertransportleidingen te detecteren. Als aanvulling op bestaande besturings- en automatiseringssystemen geeft SIWA Leak het operationeel personeel voortdurend informatie over de toestand van de watertransportleiding, wat hen – in het geval van een lek – een nauwkeurig uitgangspunt geeft om de juiste tegenmaatregelen te nemen.

Lekdetectie in waterdistributienetten

SIWA LeakPlus – powered by BuntPlanet* – is een innovatieve oplossing om lekken in waterdistributienetten te detecteren. Met de ondersteuning van cloudcomputing, artificiële intelligentie en hydraulische simulaties kunnen lekken gemakkelijk en volledig automatisch worden gedetecteerd en in een vroeg stadium worden verholpen.

*Samenwerkingspartner van Siemens

Kosteneffectieve pompwerking in watervoorzieningssystemen

SIWA Optim is een oplossing voor de intelligente besturing met een geoptimaliseerd energieverbruik van pompen en kleppen op basis van de meest recente systeemdata, vraagprognoses en dagelijks bijgewerkte energieprijzen. Ze stelt exploitanten in staat om het energieverbruik met tot 15 procent te verminderen en een optimale bevoorradingszekerheid te garanderen.

Geen verstopte pompen meer

SIWA Pump Guardian is een veilige IoT-oplossing die verstoppingen voorkomt en de prestaties van pompen en pompstations volledig transparant maakt.

Ze helpt vastgelopen waaiers, verstopte leidingen en verstoppingen als gevolg van afzonderlijke gebeurtenissen te detecteren en te voorkomen.

Gecentraliseerd besturingssysteem voor rioolnetten om overstromingen te voorkomen in het kader van duurzame waterbescherming

SIWA Sewer is een krachtige en innovatieve besturingstoepassing voor rioolnetten die optimalisatiealgoritmen gebruikt om interventies in afvoersystemen te berekenen. SIWA Sewer zorgt zo voor een optimaal gebruik van het rioolnet en voorkomt dat afvalwater in natuurlijk water wordt geloosd.

SIWA Sewer optimaliseert de waterzuiveringsprestaties door de instroom naar de zuiveringsinstallatie te stabiliseren zodat de exploitant de installatie efficiënter kan laten werken.

Verstoppingen voorkomen

SIWA Blockage Predictor, een Siemens MindSphere-oplossing, evalueert het gedrag van gecombineerde riooloverstorten in real time en zorgt zo voor een beter inzicht in de prestaties van het systeem bij eventuele problemen. Deze oplossing helpt vast te stellen of een riool verstopt is of niet correct werkt, en of een gecombineerd riooloverstort binnenkort operationele problemen krijgt. De analyses zijn geïntegreerd in een webtoepassing, die toegang op afstand mogelijk maakt via mobiele apparaten of pc's en die de gebruikers vooraf op de hoogte brengt van eventuele problemen.

Kom meer te weten over de andere apps in de Suite

Siemens Industry Suites

Witboek

Witboek Industriële veiligheid voor de water- en afvalwaterindustrie

Whitepaper Industrial Security

Witboek Industriële veiligheid voor de water- en afvalwaterindustrie

Dit witboek beschrijft de bedreigingen en de risico’s waaraan industriële automatiserings- en besturingssystemen in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en -netten worden blootgesteld, en introduceert best practices om deze risico’s tot een minimum te beperken en een beschermingsniveau te bereiken dat aanvaardbaar is, zowel wat de economische randvoorwaarden als wat het gewenste veiligheidsniveau betreft.

Standaardisering

Standaardisering voor een efficiënte digitale workflow

Een modulair systeem met specifiek geselecteerde componenten en uitgebreide voorbeeldoplossingen voor typische installaties en processen effent de weg voor meer efficiëntie, productiviteit, beschikbaarheid en een betrouwbare werking – en garandeert een solide basis voor een consistente end-to-enddigitalisering.

Deskundige ondersteuning van planning tot engineering en werking

Het Water Portal biedt een uitgebreide en gratis beschikbare verzameling voorbeeldoplossingen en -configuraties, engineeringnormen en tools voor automatisering, procesinstrumentatie, aandrijftechnologie en de elektrotechnische uitrusting in water- en afvalwaterinstallaties. Instructies voor industriële veiligheid en communicatie zijn ook beschikbaar.

Proven expert tools for specialists

Expert support for engineering companies, system integrators, and plant construction companies for designing, configuring, and engineering water and waste water plants and systems, pump stations, and desalination plants. These future-proof sample solutions enable end customers to minimize their costs and risks throughout the lifecycle of their plant.

Discover the Water Portal

Gestandaardiseerde modellen voor de engineering en de werking van procesbesturingssystemen

Een gestandaardiseerde engineering van het besturingssysteem is de moeite waard. Ze vermindert de kosten en de risico's bij de planning, de projectontwikkeling, de inbedrijfstelling, het (doorlopend) onderhoud en zelfs bij toekomstige moderniseringen van de installatie. Nutsbedrijven kunnen rekenen op een vlotte en ergonomische werking en diagnose.

Geïntegreerde engineering en werking

De gratis beschikbare Water Templates zijn modellen op maat voor systeemintegratoren, bouwbedrijven en exploitanten. Ze omvatten functies voor besturing met open en gesloten circuit en ergonomische werking en diagnose – ook voor verspreide controlekamers en externe stations. Het gebruik van hardwarecomponenten voor automatiseringssystemen, aandrijftechnologie en industriële communicatie, inclusief afstandsbedieningstechnologie, is volledig voorbereid.

 

De Water Templates zijn optimaal geïntegreerd in de geïntegreerde engineering en omvatten ook simulaties, testen en inbedrijfstelling. Het gebruik van de Water Templates zorgt ook voor een gestandaardiseerde database voor end-to-enddigitalisering.

Toepassingsgebieden

Oplossingen op maat van specifieke toepassingsgebieden

De vereisten op het gebied van drinkwater, afvalwater en ontzilting variëren sterk. Daarom biedt Siemens een selectie perfect op maat gemaakte oplossingen die maximale efficiëntie en duurzaamheid garanderen.

Duurzame drinkwatervoorziening

Intelligente oplossingen en diensten van Siemens voor planning, engineering, werking en onderhoud zorgen wereldwijd voor drinkwater van de hoogst mogelijke kwaliteit dat op een betrouwbare en duurzame manier is gezuiverd. Ze omvatten procesbesturings-, automatiserings- en aandrijftechnologie, maar ook de stroomvoorziening voor waterzuiveringsinstallaties, pijpleidingsystemen en grootschalige waternetten.

Efficiënte en betrouwbare afvalwaterzuivering

Siemens biedt hardware- en softwaresystemen op maat, uitgebreide diensten en diepgaande gespecialiseerde expertise voor de bouw van nieuwe afvalwatersystemen of de modernisering van bestaande systemen. Dit garandeert niet alleen een veilige en betrouwbare afvoer van afvalwater via rioolnetten en pompstations voor afvalwater, zelfs bij zware regenval, maar ook een energie-efficiënt, milieuvriendelijk en eenvoudig beheer van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Zeewater ontzilten – levens redden

Zeewaterontzilting speelt wereldwijd een steeds belangrijkere rol, vooral in regio's die kampen met toenemende watertekorten. Vandaag doen al meer dan 150 landen aan zeewaterontzilting. Onze klanten vertrouwen op het energie-efficiënte proces van omgekeerde osmose. Software, energievoorziening en -beheer en end-to-enddienstverlening van Siemens op het gebied van ontwerp, werking en onderhoud ondersteunen de werking met een geoptimaliseerd energieverbruik van ontziltingsinstallaties over de hele wereld.

Overzicht van het portfolio

Een uitgebreid portfolio voor de waterindustrie

Digitalisering, automatisering en elektrificatie vormen de basis voor efficiënte, betrouwbare en duurzame processen in de waterindustrie. Ontdek producten, systemen en oplossingen op maat voor een duurzamere waterindustrie.

Componenten die perfect samenwerken

End-to-endoplossingen op maat voor drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en ontziltingssystemen zijn de basisvoorwaarden voor een economisch levensvatbare werking, zowel vandaag als morgen, voor een maximale bevoorradingszekerheid en voor een verantwoord gebruik van water als essentiële hulpbron. Alle componenten uit het uitgebreide productportfolio van Siemens werken naadloos samen in de oplossingen op maat voor de waterindustrie. Deze oplossingen combineren de nieuwste technologieën met decennialange industriële ervaring op alle gebieden van het waterbeheer.

Engineering en beheer van installaties

Optimalisatiepotentieel vergroten met de Digital Twin

De Digital Twin van een installatie voor drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering of zeewaterontzilting integreert op consistente wijze alle relevante informatie en bedrijfsprocessen – van engineering van installaties en inbedrijfstelling tot werking en onderhoud.

Procesbesturingstechnologie

Procesbesturingstechnologie voor een veilige en betrouwbare werking van installaties

Als exclusieve fabrikant van besturingssystemen biedt Siemens DCS en SCADA aan, twee verschillende benaderingen, die allebei modulair, flexibel uitbreidbaar en dus toekomstbestendig zijn en die rekening houden met relevante industrienormen zoals ergonomische werking en diagnose en industriële veiligheid voor kritieke infrastructuren.

 

SCADA systemen

SIMATIC SCADA-systemen, gebaseerd op de TIA Portal en WinCC, zijn schaalbaar van kleine, autonome systemen en lokale werking van installaties tot verspreide controlekamers. De systemen bieden open bibliotheekconcepten voor toepassingsnormen op maat. WinCC Open Architecture biedt ook een platform om systemen op maat te ontwikkelen. Het innovatieve SIMATIC WinCC Unified-visualisatiesysteem maakt het gebruik in edge- of cloudomgevingen mogelijk op basis van de nieuwste webtechnologie.

 

Siemens DCS

Distributed Control Systems – het beproefde SIMATIC PCS 7 en webgebaseerde PCS neo – bieden bibliotheken als een integrale systeemcomponent, samen met industriespecifieke toepassingsnormen rechtstreeks van de fabrikant van het besturingssysteem. PCS 7 is schaalbaar van kleinere activiteiten met een hoge automatiseringsgraad tot grote installaties. Het systeem biedt consistente top-down engineering, inclusief de integratie van schakelapparatuur voor laag- en middenspanning.

Automatiseringshardware

Automatisering à la carte

Of u nu krachtige, schaalbare DCS-controllers nodig hebt voor complexe installaties, modulaire automatiseringssystemen of verspreide I/O-apparaten, de beproefde automatiseringssystemen van Siemens maken het mogelijk om toepassingsspecifieke en schaalbare end-to-endoplossingen van elke omvang te ontwikkelen – met opties voor een hoge beschikbaarheid en een failsafe werking.

Procesinstrumentatie en -analyse

Processen en kwaliteit steeds onder controle

In combinatie met het vloeistofanalysesysteem van HACH biedt het Siemens-portfolio voor procesinstrumentatie oplossingen om te voldoen aan alle vereisten in de water- en afvalwaterindustrie – van efficiënte procesbesturing en gegarandeerde waterkwaliteit tot naleving van wettelijke richtlijnen.

Aandrijf- en industriële besturingstechnologie

Alles op een efficiënte en betrouwbare manier in beweging houden

Het uitgebreide portfolio voor aandrijf- en industriële besturingstechnologie van Siemens maakt indruk met perfect op elkaar afgestemde componenten – van frequentieomvormers en elektromotoren tot modulaire motorbeheersystemen, inclusief industriële besturingen en beveiligingsrelais. Het dekt de vereisten van water- en afvalwaterbeheertoepassingen in elke prestatiecategorie en zorgt voor een zuinige werking van de installatie.

Industriële communicatie

Flexibele, krachtige en veilige communicatienetwerken

Een krachtig netwerk van alle systeemcomponenten in overeenstemming met internationale normen is een cruciale basis voor een veilige en betrouwbare werking van installaties in de water- en afvalwaterindustrie. De oplossingen van Siemens omvatten ook afstandsbedieningstechnologie voor zeer verspreide substations en creëren optimale omstandigheden voor de verdere digitalisering van activiteiten.

Industrieel energiebeheer

Houd het energieverbruik en de energiekosten voortdurend in de gaten

Water- en afvalwaterinstallaties behoren tot de grootste energieverbruikers in de openbare sector. Energiebeheeroplossingen van Siemens zorgen voor volledige transparantie van alle relevante energieverbruikers. Ze stellen exploitanten in staat om snel en efficiënt besparingspotentieel te identificeren, de bedrijfskosten te verlagen en een betrouwbare naleving van de wettelijke vereisten te garanderen. Planningtools voor netwerkberekening en -dimensionering helpen om de basis te leggen voor een succesvol gebruik van energiebeheeroplossingen.

Digitaal waterbeheer

Alle operationele data op intelligente wijze met elkaar verbinden

Met de toepassingen die specifiek zijn ontwikkeld voor de water- en afvalwaterindustrie, kunnen exploitanten de energie-efficiëntie optimaliseren, waterverlies vermijden, waterverontreiniging verminderen en preventieve onderhoudsmaatregelen nemen.

Cyberbeveiliging

Maximale beveiliging

Kritieke infrastructuren zoals drinkwatervoorziening moeten volledig en op een betrouwbare manier worden beschermd tegen cyberaanvallen. De uitgebreide en praktijkgerichte beveiligingsconcepten van Siemens vormen de basis voor de veilige werking van waterbeheerfaciliteiten met behulp van gecertificeerde producten, systemen en processen volgens IEC 62443, de toonaangevende internationale norm voor beveiliging bij industriële automatisering.

Industriële diensten

Uitgebreide diensten gedurende de hele levenscyclus

De digitale transformatie zorgt er ook voor dat bedrijven in de water- en afvalwaterindustrie voor grote uitdagingen staan. Als ervaren partner biedt Siemens oplossingen en adviesdiensten op maat die het volledige commerciële en technologische potentieel van digitalisering benutten – met inbegrip van de werking van installaties, onderhoud en diagnose op afstand, softwaresystemen op maat voor DCS- en SCADA-systemen, virtualisatieoplossingen en oplossingen voor alle aspecten van de integriteit van installaties en systemen.

Innovaties

Klaar voor de toekomst

De waterindustrie ondergaat grote veranderingen, omdat nieuwe uitdagingen wereldwijd een consistente aanpak en snelle oplossingen vereisen. De nieuwste innovaties van Siemens bieden indrukwekkende, technologisch geavanceerde antwoorden op cruciale vragen.
Referenties

Maximale efficiëntie en beschikbaarheid dankzij oplossingen op maat

Ontdek hoe de krachtige en innovatieve technische oplossingen van Siemens bijdragen aan de vlotte, betrouwbare en volledig duurzame werking van watervoorzienings- en afvalwatersystemen wereldwijd.
Partnerbeheer

Expertise rechtstreeks ter plaatse

In meer dan 80 landen over de hele wereld zijn er Siemens Solution Partners en Siemens Approved Partners beschikbaar als deskundige contactpersonen en oplossingspartners voor de waterindustrie.

Samen op weg naar succes

Siemens werkt nauw samen met geselecteerde partners uit de waterindustrie wereldwijd, waaronder EPC-bedrijven, systeemintegratoren en groothandelaars. Elk van deze partners is een bewezen expert in zijn vakgebied, met uitgebreide product- en systeemexpertise in alle domeinen van het uitgebreide portfolio voor de waterindustrie van Siemens. Dit betekent dat het uitgebreide aanbod voor digitalisering, automatisering en aandrijftechnologie optimaal kan worden aangepast aan de specifieke vereisten van klanten ter plaatse, waar ook ter wereld.

Onze andere samenwerkingen

In lijn met onze belofte om een flexibele en actieve marktleider te zijn, gaan we verder dan traditionele verkooppartnerschappen en vertrouwen we steeds meer op samenwerking in verschillende domeinen. We hebben samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met componentfabrikanten zoals Hach Analytics en met wereldspelers zoals Acciona (ontzilting) en jonge bedrijven zoals BuntPlanet (digitaal portfolio). Zo zullen ons bedrijf en onze partners aan de eisen van onze klanten kunnen voldoen en hen een uitgebreid, innovatief product- en systeemportfolio, een wereldwijde lokale aanwezigheid en onze gebruikelijke hoge kwaliteit kunnen bieden, en tegelijkertijd kosteneffectief kunnen blijven.

Nieuws & evenementen

Wij houden u op de hoogte

Lees het laatste nieuws over de toekomst van de waterindustrie, bekijk actuele video's en blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen via The Magazine.
Contact

Optimaliseer de volledige watercyclus

Hardware en software voor de volledige levenscyclus en voor alle niveaus van uw installatie– van procesinstrumentatie, industriële communicatie en stroomvoorzieningssystemen over aandrijf- en beveiligingstechnologie tot automatiserings- en procesbesturingstechnologie. Onze experts voor de water- en afvalwaterindustrie adviseren u graag over het ontwerp van een oplossing die specifiek op uw bedrijf is afgestemd.