Oplossingen voor de belangrijkste grondstof 

Oplossingen voor de belangrijkste grondstof

Minder dan

100 %
  • van het water in de wereld is drinkbaar. Gezien de bevolkingsgroei is het essentieel om deze schaarse middelen op een duurzame manier te gebruiken en drinkbaar te maken. Afvalwater moet bovendien worden gezuiverd, want ongeveer 80 % ervan komt ongefilterd in rivieren, meren en oceanen terecht. Met nieuwe technologieën en uitgebreide diensten biedt Siemens oplossingen voor een toekomstgerichte watersector.

Individueel advies en oplossingen op maat

Neem contact op met onze waterspecialisten

Trends in de watersector

Naar een succesvol model

Drinkwater leveren aan de wereldbevolking en afvalwater zuiveren zijn wereldwijde uitdagingen. Ontdek hoe we u kunnen ondersteunen met oplossingen voor digitalisering, automatisering en elektrificatie.

Waterbronnen – oneindig kostbaar

Water is onze meest waardevolle grondstof. Het moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. Systeemplanners, ontwerpers en operatoren moeten dagelijks de wereldwijde toename van het waterverbruik onder controle houden, gezien de toenemende watertekorten en de toenemende verzilting van de zoetwatervoorraden. Als experts in watertoepassingen bieden wij u krachtige, innovatieve technische oplossingen.

De bevoorrading veiligstellen – 100 % online verwerving van perifere gegevens

De integratie van alle verschillende zones in een alomvattend controlesysteem is essentieel voor een veilige controle van uw productie-eenheden. Hiertoe bieden wij u een uitgebreide portefeuille aan. U mag rekenen op een uniforme processturing, eenvoudig en handig datamanagement en geïntegreerde engineering voor centrale en gedecentraliseerde eenheden. De voorbeelden in ons Water Consultant Portal lichten de mogelijke oplossingen toe. Ontdek er binnenkort alles over.

Bespaar tijd – ontwerp 20 % sneller

Verminder de tijd die u besteedt aan het plannen en ontwerpen van nieuwe installaties. Geïntegreerde engineering met COMOS en SIMATIC PCS 7 kan de benodigde ontwerptijd met wel 20 % verkorten. De vele voorbeelden in ons Water Consultant Portal lichten de mogelijke oplossingen toe.

Werk efficiënter – 15 % kortere projecttijd

Door economisch efficiënte fabrieksengineering kunt u uw projecttijd aanzienlijk verkorten. De SIMATIC PCS 7 Industry Library is een functieblokbibliotheek die efficiënte engineeringsupport biedt voor het SIMATIC PCS 7 gedistribueerd controlesysteem en het SIMATIC WinCC-visualisatiesysteem. De geteste, gestandaardiseerde componenten en hun intuïtieve werking helpen uw kosten te drukken en de benodigde tijd met 15 % te verkorten.

Energiebesparing – tot 15 % lagere energiekosten

Een duurzaam gebruik van hulpbronnen betekent lagere kosten. Optimaliseer de energiebehoefte van uw pompen met SIWA Optim en verlaag het energieverbruik met wel 15 %.

Oplossingen voor meer efficiëntie in de water- en afvalwatersector

Download de brochure

Contact

We willen graag meer weten over jouw uitdagingen.

Vertel ons meer over jouw uitdagingen!

Contacteer ons