Veilige en efficiënte doorstroming op de weg met Intelligent Traffic Systems (ITS)

Op de vooravond van de volgende mobiliteitsrevolutie, met de snelle ontwikkeling van de zelfrijdende auto, volstaan de huidige systemen om het verkeer te beheren niet langer. Maar ook zonder die evolutie wordt het steeds complexer om het wegverkeer in goede banen te leiden. Daarom werken we bij Siemens aan intelligente verkeersbeheerssystemen, waarmee u als overheid de meeste complexe taken voor traffic control aankunt. Meer zelfs, u tekent er actief de mobiliteit van de toekomst mee uit.