Audit

Audit

Een doorgedreven studie, eventueel op maat, van een installatie, een wisselstukkenprobleem, een serviceprobleem, lifecycleprobleem.

Waarom een Audit aanvragen?

Zolang geen uitval van de installatie op treedt, heeft u geen kijk op latente problemen. Deze laatste duiken pas op na een aanpassing aan een programma, na stroomuitval of bij uitbreiding van uw netwerk. Bij een - altijd onverwachte en ongewenste - uitval heeft u bovendien geen directe informatie over de beschikbaarheid van wisselstukken of over servicemogelijkheden. 

  

Belangrijk feit: een audit dient zeer frequent als basis voor een bijstands- of service overeenkomst en voor onze oplossingen voor wisselstukken (spare parts pooling, rent to buy, sale 'n rent back,…). Zo kunnen wij immers een correcte prijs opstellen, wat tot een volwaardige win-win situatie leidt.

Wat houdt een dergelijke overeenkomst in ?

Een specialist voert "on-site" een audit

door. Hij concentreert zich op uw installatie en op de meest voorkomende fouten. Hij spoort latente fouten op, maakt een inventaris en rapporteert u uitvoerig:

 • inventaris met bestelnummer, omschrijving, nieuwprijs, leverbaarheid van wisselstukken

 • actiepunten om de beschikbaarheid van uw installatie te verhogen

Welke voordelen biedt een Audit?

 • Competent advies omtrent een hogere beschikbaarheid van uw installatie

 • Gedetailleerd rapport, als basis voor uw onderhoudsplanning, budgettering en wisselstukkenbeheer

 • Correcte inventaris van uw installatie

 • Betrouwbare check-up met opgave van actiepunten voor de verbetering van uw installatie

Audit voor Profibus-netwerken

Profibus is de Europese standaard voor industriële veldbussen.

   

Waarom een specifieke Audit voor Profibus-netwerken?
Een perfecte werking van Profibus-netwerken vergt een 100 % respecteren van de opbouwvoorschriften door uw installateur. Zoniet kunnen problemen optreden:

 • storingen in de communicatie tussen netwerkdeelnemers, met productie- en gegevensverliezen, plus bijkomende kwaliteitskosten

 • het optreden van electromagnetische uitstraling die in zijn ergste vorm kan leiden tot blijvende defecten aan de toestellen.

Oorzaken van een panne opsporen is - ondanks onze ruime ervaring - vaak tijdrovend. Gevolg: ongeplande onkosten, onvoorziene stilstandtijden, defecten "in reeks".

   

Wat houdt zo'n Profibus-Audit in?
De audit verloopt precies zoals een algemene audit "on-site" en is vanzelfsprekend op uw Profibus-netwerk toegespitst.

   

Welke zijn uw voordelen bij een Profibus-Audit ?

 • Advies van een ervaren Profibus-specialist

 • Verhoogde beschikbaarheid van uw netwerk en dus van uw installatie

 • Gedetailleerd rapport, basis voor uw planning en budgettering

 • Correcte inventaris van uw netwerk

 • Betrouwbare check-up met opgave van actiepunten voor de verbetering van uw netwerk