Service overeenkomst

Service overeenkomst

Tegen onvoorziene omstandigheden heeft u normaal helemaal geen verhaal. Deze overeenkomst legt nu precies het risico voor de kosten bij herstellingen bij een derde partij.

Waarom een Service-overeenkomst?

Tegen onvoorziene omstandigheden heeft u normaal helemaal geen verhaal. Deze overeenkomst legt nu precies het risico voor de kosten bij herstellingen bij een derde partij.

Wat houdt een Service-overeenkomst in ?

Binnen deze overeenkomst worden de prestaties op forfaitaire basis ingeschat en één maal per jaar gefactureerd.

Voor uw Service-overeenkomst kiest u uit drie types.

  • Type I - Preventief onderhoud: één maal per jaar bij u "on site" een preventieve onderhoudsbeurt door onze specialisten. Daarbij werken zij een welbepaalde checklist af. Het contract voorziet in een forfaitaire vergoeding.

  • Type II - Preventief én correctief onderhoud, zonder wisselstukkengebruik: zoals Type I, maar uitgebreid tot een forfaitaire inschatting voor herstellingen en met aparte facturatie voor gebruikte wisselstukken.

  • Type III - Preventief én correctief onderhoud, wisselstukkengebruik inbegrepen: de drie componenten van het contract worden forfaitair op jaarbasis ingeschat.

Welke voordelen biedt een Service-overeenkomst u?

  • U verhoogt de beschikbaarheid van uw machines en installaties - volgens het principe "beter voorkomen dan genezen" - wat in de praktijk duidelijk blijkt uit de lagere ongeplande stilstandtijden, bij klanten die op deze formule een beroep hebben gedaan.

  • U wordt vooraf verwittigd omtrent mogelijke problemen, zoals leverbaarheid van wisselstukken, vastgestelde fouten en inbreuken tegen opbouwvoorschriften.

  • U voorkomt onvoorziene facturen, want u "budgetteert" uw risico op jaarbasis.

Wij vestigen er graag uw aandacht op, dat dit contract normaal - en logisch - wordt gecombineerd met de bijstandsovereenkomst! Het zou gek zijn een contract af te sluiten waarin bijv. alle prestaties zijn afgedekt, maar niet te weten wanneer wij tussenkomen om uw probleem op te lossen!