Bijstandsovereenkomst

Bijstandsovereenkomst

Deze overeenkomst garandeert u de snelle interventie door een gekwalificeerd specialist. Zo kunt u een niet geplande productiestilstand tot het minimum beperken.

Waarom een bijstandsovereenkomst?

Deze overeenkomst garandeert u de snelle interventie door een gekwalificeerd specialist. Zo kunt u een niet geplande productiestilstand tot het minimum beperken.

Wat houdt een bijstandsovereenkomst in?

In de overeenkomst legt u samen met ons een contractuele interventietermijn vast, voor interventies op een eveneens duidelijk bepaalde technologie.

De termijn voor deze interventies is uitgedrukt in twee graden van urgentie:

  • Graad A - Binnen de twee uur na uw telefonische oproep vertrekt een specialist vanuit België naar uw site - Deze formule geldt 24/24 h en 7/7 dagen

  • Graad B - Binnen de halve werkdag na uw telefonische oproep vertrekt een specialist vanuit België naar uw site - Deze formule geldt dus uitsluitend op werkdagen

Deze prestaties worden "in regie" verrekend, wat neerkomt op een vooraf meegedeeld tarief, dat een stuk voordeliger uitvalt dan voor interventies zonder bijstandsovereenkomst.

Welke voordelen biedt een bijstandsovereenkomst u?

  • Snelle hulp vanuit België - door drietalige (N/F/E) technici die met u mee denken om uw probleem snel op te lossen

  • Beschikbaarheid van onze noodvoorraad aan wisselstukken in België en Duitsland

  • Escalatiemanagement

  • Kennisoverdracht - tijdens de interventie krijgen uw specialisten uitleg over hoe zij in de toekomst het probleem zélf kunnen oplossen

  • Advies voor probleempreventie - uw onderhoudsdiensten leren het probleem voorkomen en zo nodig zelf oplossen

  • Minimale stilstandtijden door gegarandeerde interventietermijnen

  • Verrekening "in regie" - het uurtarief ligt gevoelig lager dan voor niet-contractueel voorziene interventies.