Siemens Service Mall: online serviceshop voor de industrie

Op de Service Mall kunt u terecht voor herstellingen, omruilingen, garantie-aanvragen, wisselstukken en heel wat andere diensten. Na het plaatsen van uw bestelling of aanvraag ontvangt u via e-mail steeds een bevestiging van de levertermijn en eventuele afwijkingen.

Voor vragen kunt u steeds bij ons terecht via:

Tel.: 02 536 4971

E-mail: serviceshop.be@siemens.com

AANVRAAG
SERVICE
BEVESTIGING SHOP
LOGISTIEK
CONTROLE GARANTIE
VERWERKING REPAIR CENTER
LOGISTIEK
FACTURATIE
SERVICE MALL
SPARE PART
LEVERING
/
/
/

L1-PRIJS 

- KORTING

 
HERSTELLING
OPHALING
?
HERSTELLING / HERSTELBESTEK
LEVERING

ONHERSTELBAAR → € 250

SCHRAP / RETOUR

 
OMRUIL

1) LEVERING

2) OPHALING DEFECT

?
CONTROLE KREDIET
/
GEEN KREDIET → PRIJS SP
MAIL
SPECIAAL ONDERZOEK
OPHALING
?
ONDERZOEK + EV. HERSTEL
LEVERING
OP BESTEK (min. € 2500)
 
UPGRADE

1) LEVERING

2) OPHALING DEFECT

CONTROLE KREDIET
/
UPGRADE PRIJS

Waarvoor kan ik op de Service Mall terecht en wat zijn de voorwaarden?

1. Herstellingen

 • Het product moet technisch en economisch herstelbaar zijn. Als een product onherstelbaar is kunt u kiezen voor terugsturen (retourneren) of verschroten. Voor beide handelingen vragen wij een forfait van €250.
 • Voor bepaalde producten is er geen vaste herstelprijs. Het repair center maakt voor deze onderdelen een herstelofferte op. Het opstarten hiervan vereist een bestelbon ter waarde van €500. Na het nazicht ontvangt u onze herstelofferte voor goedkeuring. Bij aanvaarding van de offerte wordt de €500 in de herstelprijs verrekend. Bij afkeuring factureren we de bestelbon van €500 als kostenvergoeding voor onderzoek/nazicht, transport en offerte.

2. Omruilingen

 • Bij een omruiling leveren we eerst het wisselstuk af en halen we dan pas de defecte component(en) op.
 • Stuur nooit zelf defecte stukken op.
 • Indien het defecte onderdeel niet technisch en/of economisch herstelbaar is, geldt de wisselstukprijs zonder korting.
 • Motoren, IPC's en PG’s kunnen niet worden omgeruild, maar enkel worden hersteld in een gecertifieerd reparatiecentrum.

3. Speciaal onderzoek

 • Aanvragen voor speciale onderzoeken worden behandeld door het repair center, dat een gedetailleerd rapport opmaakt omtrent het falen van het product.
 • De doorlooptijd van een speciaal onderzoek is 8 à 16 weken.
 • De minimumkost bedraagt €2500.
 • Herstellingen zijn enkel mogelijk indien dit technisch en economisch haalbaar is. 

4. Upgradeservices

 • Het proces voor een upgrade is hetzelfde als bij een omruiling: u retourneert eenvoudigweg uw oudere toestel of onderdelen.
 • Het productnummer / MLFB hoeft dus niet identiek te zijn: u retourneert bv. 6SN1123-1AA00-0CA1 tegen het nieuwe type 6SN1123-1AA00-0CA2.
 • Stem vooraf via mail af met de service shop welke componenten u precies wilt inruilen. Zonder akkoord met de service shop zijn wij genoodzaakt u de nieuwprijs aan te rekenen.

5. Ophaling defecte onderdelen

 • Na levering van uw bestelling contacteren wij u voor het oppikken van de defecte stukken. Stuur zelf geen stukken op.
 • De ophaling gebeurt door UPS of TNT. Voorzie steeds een stevige en veilige verpakking van de goederen. U ontvangt van ons twee documenten:
 1. de 'returned goods note' van Siemens steekt u in de doos
 2. het label van UPS / TNT brengt u aan op de doos.

Overzicht leveringstermijnen (na bevestiging door de Service Shop)

 

U kunt uw bestelling steeds opvolgen via Order overview’ in de Service Mall. Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bij de Service Shop terecht. 

 

Wisselstukken en omruilingen: 3 à 5 dagen

                                                       Prio: 48 uur

                                                       Taxi: 8 à 10 uur (telefonisch bevestigen)

Herstellingen / herstelbestek: 4 weken

Speciaal onderzoek: 8 tot 16 weken

 

6. Garantie-aanvragen

 • We controleren steeds in de fabriek of een garantie kan worden toegekend. Een belangrijke voorwaarde is dat het onderdeel volgens Siemens-normen technisch en economisch herstelbaar is.
 • Als het falen of de symptomen zijn veroorzaakt door nalatigheid van derden moeten we helaas alle claims met betrekking tot aansprakelijkheid voor gebreken of een verantwoordelijkheidsverklaring op basis van goodwill afwijzen.
 • Wat bedoelen we concreet met nalatigheid?
 1. Niet-naleving van de Siemens engineering- en gebruikersrichtlijnen, zoals onjuiste installatie of aarding en onjuiste bediening of andere ongepaste handelingen.
 2. Externe elektrische invloeden, bijvoorbeeld de effecten van overspanning of lijn harmonische
 3. Schadelijke milieu-invloeden, functie-kritische vervuilingsniveaus, b.v. olie, geleidende materialen, roest, corrosie, waterschade etc.
 4. Mechanische schade of ongeautoriseerde interferentie door klanten
 5. Opzettelijke vernietiging of overmacht
 6. Transportschade

Zijn de goederen beschadigd bij aflevering, meld dit dan bij de leverancier/expediteur op het moment van levering, en laat ze schriftelijk vastleggen. Breng ook meteen uw regionale contactpersoon op de hoogte, zodat de geregistreerde schade kan worden opgehelderd en opgelost door de partij die de schade heeft veroorzaakt.