Tech Talk - Power Quality bij gebruik van omvormers –Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Vraag de download van de video aan

Presentator : Eric Van der Jeught

 

 

De term Power Quality verwijst naar de kwaliteit van onze elektrische energie.

Omdat elektriciteit een alsmaar grotere rol speelt in onze samenleving, is die kwaliteit van cruciaal belang.

Hoewel het gebruik van omvormers efficiëntievoordelen biedt, leidt het ook tot een afname van de Power Quality van het stroomnet.

 

Het is dan ook belangrijk te begrijpen welke invloed omvormers op de Power Quality hebben, wat de gevolgen van hun gebruik zijn en hoe we de nadelen kunnen opheffen.

In een reeks van drie Tech Talks wordt dieper ingegaan op de invloed die onze Sinamics- laagspanningsomvormers op de Power Quality hebben. Daarbij zal het over harmonischen, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), lekstromen en aardlekschakelaars gaan.

 

Na de behandeling van de harmonischen en de storingen in het LF-bereik in de vorige Tech Talk, gaat het nu over de elektromagnetische compatibiliteit en het HF-bereik.

 

Om te beginnen worden de oorzaken en gevolgen van problemen op het vlak van de elektromagnetische compatibiliteit in kaart gebracht.

Vervolgens worden de belangrijkste ontwerpregels besproken die de elektromagnetische compatibiliteit van onze schakelkast met omvormer verzekeren.

En tot slot worden enkele filters voorgesteld die tot de EMC-conformiteit van de installatie bijdragen.

Aanvraag

Vul uw gegevens in om de video-opname van deze Tech Talk te bekijken.