Tech Talk - Power Quality bij gebruik van omvormers –Deel 3 – lekstromen en aardlekschakelaars

Vraag de download van de video aan

Presentator : Eric Van der Jeught

 

De term Power Quality verwijst naar de kwaliteit van onze elektrische energie.

Omdat elektriciteit een alsmaar grotere rol speelt in onze samenleving, is die kwaliteit van cruciaal belang.

Hoewel het gebruik van omvormers efficiëntievoordelen biedt, leidt het ook tot een afname van de Power Quality van het stroomnet.

 

Het is dan ook belangrijk te begrijpen welke invloed omvormers op de Power Quality hebben, wat de gevolgen van hun gebruik zijn en hoe we de nadelen kunnen opheffen.

In een reeks van drie Tech Talks wordt dieper ingegaan op de invloed die onze Sinamics- laagspanningsomvormers op de Power Quality hebben. Wij hebben het al over harmonischen gehad in deel 1 en over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in deel2.

 

Deze derde en laatste Tech Talk gaat over lekstromen en aardlekschakelaars - fenomeen en beveiliging die samenhangen met (problemen op het vlak van) de elektromagnetische compatibiliteit.

 

Eerst worden de oorzaak van lekstromen en de mogelijke gevolgen van deze laatste voor de lekstroombeveiliging belicht.

Daarna wordt bekeken welke elementen belangrijk zijn bij de keuze van de beveiliging en worden er enkele tips gegeven om problemen op te lossen.

Aanvraag

Vul uw gegevens in om de video-opname van deze Tech Talk te bekijken.