Digital ID

Siemens издава цифрови сертификати (познати също като "Цифрови идентификатори") на своите служители, на свои бизнес партньори и на уебсайтовете си в съответствие със своята сертификационна служба - Siemens Issuing CA.

Сертификационна служба ("CA"), информация за контакт
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/

Потребителите на сертификати могат да поискат тестови сертификати за всички типове, които Siemens CA издава, използвайки имейл адреса на Доклада за проблем със сертификата по-горе.

 

Политика за сертификати/Практика за сертифициране (“CP/CPS”)


Сертифициране, съхраняване, лицензиране, поверителност и одит 
PKI системата на Siemens е класифицирана като ключова IT-инфраструктура на компанията и бе одитирана и сертифицирана в съответствие с ETSI TS 102042 V2.4.1.


Ограничена гаранция и отказ от отговорност/Ограничение на отговорността
Включени в сертификационната политика на Siemens (CP)


CA сертификати
Сертификатите на Siemens са на разположение за сваляне. Моля, прочетете общия преглед на структурата и различните CA сертификати в Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).OCSP система за проверка (Online Certificate Status Protocol)

Специална OCSP система за проверка осигурява интерфейс за квалифицирана проверка на валидността на сертификатите в рамките на системата на Siemens PKI. Системата връща подписан отговор, потвърждаващ, че посоченият в искането сертификат е наред, отменен, неизвестен или неразрешен. Ако заявката не може да се обработи, се получава код за грешка. Искания за сертификати, които не са издадени от някоя от сертификационните служби на Siemens, ще бъдат отхвърлени като „неизвестни”.


Достъпът до системата е през Интранет и Интернет чрез URL
ocsp.pki-services.siemens.com

Списъци с отменени сертификати
Siemens поддържа списъци с отменени сертификати - Certificate Revocation Lists (CRL(s)) за сертификати, издадени от Siemens Issuing CA(s, които могат да бъдат изтеглени.


Публичен регистър на сертификати
Siemens поддържа публично достъпен регистър за сертификати. В него се съдържат всички сертификати в рамките на Siemens PKI. Регистърът е достъпен в интернет и дава възможност за размяна на сигурни имейли със Siemens. Регистърът предлага възможност за онлайн търсене Online Search за сертификати на Siemens. За да изтеглите сертификати директно от него, той трябва да бъде настроен и конфигуриран като LDAP директория в съответната програма за криптиране на електронната поща.


Достъп       Домейн               IP адрес                Порт    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.21.32      389       o=trustcenter


Удостоверяване със Siemens PKI


PGP (Pretty Good Privacy) сертификати в регистъра
Регистърът съдържа също и Siemens PGP сертификати. Той може да се използва от всички PGP клиенти, поддържащи LDAP.

European Bridge CA
Siemens е член на European Bridge CA.

European Bridge CA работи с виртуална Directory Service. Сертификатите на участниците от различни компании могат да бъдат извикани чрез тази Directory Service. Заявките за LDAP на Bridge-CA се препращат към регистрите на свързаните организации. Също така регистърът за сертификати на Siemens може да бъде намерен чрез тази услуга.European Bridge CA предлага онлайн търсене за сертификати online search for certificates. Тук могат да бъдат открити и всички сертификати на Siemens, ако се подаде правилен имейл адрес. За да се ползва Bridge-CA регистърът, той трябва да бъде настроен и конфигурирано като LDAP директория в съответната програма за криптиране на електронната поща:

Достъп    Домейн                IP адрес             Порт    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37       389       o=ebcaВръзки