Обща информация

Информация в съответствие с чл.4, ал.1 от Закона за електронната търговия

Собственик и издател на медията
Сименс ЕООД
ул. Кукуш № 2
1309, София, България

Телефон:

В България: 02 - 8115650
извън България: +359 - 02 – 8115650

E-Mail: siemens.bg@siemens.com

ЕИК: 121746004

Съдебна регистрация:

Софийски градски съд

Фирмено дело:

10812/98

ДДС номер:

BG121746004

 

Членство в търговска камара:

Българска Търговско-Промишлена Палата

Приложими търговски и трудови закони:

Търговски закон, Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените поръчки

 

Основно предназначение на сайта (редакционна политика):

Предоставяне на информация и представяне на стоките и услугите, които компанията предлага.

 

Предмет на дейност:

100% собственост на Siemens AG Австрия

 

Търговия с технически продукти и решения, осигуряване на услуги на трети страни, представляване на компании с подобни цели и на компанията акционер Сименс АГ Австрия, с адрес на регистрация Сименсщрасе 92, п.к. 1210, Виена, Австрия, регистрирана съгласно Австрийския търговски регистър във Виена под фирмено дело 60562 m, разработване на софтуер и снабдяване и изпълнение на всякаква друга дейност, която е в съответствие с целите на компанията.

 

Борд на управителите:

Д-р инж. Боряна Манолова
Главен изпълнителен директор 

Милена Момерин

Главен финансов директор