Информация в съответствие с чл.4, ал.1 от Закона за електронната търговия

Собственик и издател на медията
Сименс ЕООД
ул. Кукуш № 2
1309, София, България

Телефон:

В България: 02 - 8115650
извън България: +359 - 02 – 8115650

E-Mail:

siemens.bg@siemens.com

ЕИК:

121746004

Съдебна регистрация:

Софийски градски съд

Фирмено дело:

10812/98

ДДС номер:

BG121746004

Членство в търговска камара:

Българска Търговско-Промишлена Палата

Приложими търговски и трудови закони:

Търговски закон, Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените поръчки

Основно предназначение на сайта (редакционна политика):

Предоставяне на информация и представяне на стоките и услугите, които компанията предлага.

Предмет на дейност:

100% собственост на Siemens AG Австрия

Предмет на дейност:

Търговия с технически продукти и решения, осигуряване на услуги на трети страни, представляване на компании с подобни цели и на компанията акционер Сименс АГ Австрия, с адрес на регистрация Сименсщрасе 92, п.к. 1210, Виена, Австрия, регистрирана съгласно Австрийския търговски регистър във Виена под фирмено дело 60562 m, разработване на софтуер и снабдяване и изпълнение на всякаква друга дейност, която е в съответствие с целите на компанията.

Борд на управителите:

Д-р инж. Боряна Манолова
Главен изпълнителен директор 

Орлин Александров

главен финансов директор


Повече информация за борда на управителите

Декларация на Siemens за поверителност на данните

 

януари 2019

 

Защитата на сигурността и неприкосновеността на Вашите лични данни e важна за Siemens. Затова Siemens (за допълнителни данни за компанията, моля, вижте  секция "Корпоративна информация") обработва личните данни в съответствие с приложимите закони за защита и сигурност на данните. 

Категории обработвани лични данни, цел на обработката и правно основание

Когато посещавате уеб сайтове, приложения или онлайн инструменти на Siemens (всичко от категорията "Siemens Online Offering"), Siemens може да обработва следните лични данни за Вас: 

 • Лични данни, които активно и доброволно предоставяте чрез Siemens Online Offering (напр. при регистрация, контакт с нас при Вашите запитвания, участие в проучвания и др.), включително име, електронен адрес, телефонен номер, информация, подадена като част от искане за помощ, коментари или публикации във форуми и др .; и 
 • Информация, която автоматично се изпраща до нас чрез уеб браузъра или устройството Ви, като например Вашия IP адрес, тип устройство, тип на браузъра, препращащ сайт, сайтове, достъпвани по време на посещението, дата и час на всяка посетителска заявка.

Ние обработваме вашите лични данни за следните цели: 

 • Да предоставяме услугите и функциите на Siemens Online Offering и да администрираме начина, по който използвате Siemens Online Offering; 
 • Да потвърдим Вашата самоличност (ако сте се регистрирали в Siemens Online Offering); 
 • Да отговаряме и изпълняваме Ваши конкретни искания; 
 • Да ви изпращаме маркетингова информация или да се свързваме с вас в рамките на проучвания за клиентска удовлетвореност, както е обяснено по-нататък в Раздел 3; и

 • Доколкото това е разумно и необходимо, за да бъде наложено спазването на приложимите условия за ползване, за установяване или запазване на правна претенция или защита, предотвратяване на измами или други незаконни дейности, включително атаки срещу информационните системи на Siemens. 

Обработването на Вашите лични данни е необходимо за постигане на горепосочените цели. Освен ако в момента на събирането им не е посочено друго, нашето правно основание за обработването на лични данни е, че: 

 • Вие сте дали своето изрично съгласие за обработване на личните Ви данни (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните; 
 • Обработването е необходимо за изпълнение на договорни отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните); или 
 • Обработването е необходимо за ефективното изпълнение или управление на използването от Ваша страна на Siemens Online Offerings (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. 

Бисквитки 

Siemens  може да използва "бисквитки" в рамките на Siemens Online Offering.  Можете да намерите информация за използването на "бисквитки" от Siemens в нашата Политика за използване на “бисквитки”. Политиката за използване на "бисквитки" също така предоставя информация за това как да се блокира и отхвърля използването на "бисквитки" и обработката на данните, събирани от "бисквитките". 

 

Google Maps

 

За да ви предложим определени функции, базирани на местоположението, някои онлайн предложения на Siemens (Siemens Online Offerings) може да използват Google Maps (напр. за да получавате упътвания до местния офис на Siemens). Когато използвате Google Maps, тогава Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) ще обработва лични данни, които могат да включват, наред с другото, IP адрес на устройството ви и местоположението ви. Данните за местоположението могат да бъдат обработвани само ако сте дали разрешение за достъп или активно сте предоставили данните за местоположението си в съответните онлайн предложения на Siemens.

Администраторът на данни, отговорен за обработката на личните ви данни във връзка с Google Maps, е Google; Информацията за поверителност на Google може да бъде намерена на адрес https://www.google.com/policies/privacy.

Връзки към други уебсайтове

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни се отнася само за онлайн предложенията на Siemens (Siemens Online Offerings), но не и за други уебсайтове или приложения, управлявани от трети страни. Може да предоставяме връзки към други уебсайтове и приложения, за които смятаме, че представляват интерес за Вас. Siemens не носи отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове или приложения.

 

Мобилни приложения

 

Някои приложения на Siemens, които можете да изтеглите на мобилното си устройство („Мобилни приложения“), имат свои собствени уведомления за поверителност (Privacy Notice). Тези уведомления за поверителност са достъпни в съответния App Store, преди да изтеглите мобилното приложения и в рамките на съответното мобилно приложение. Съобщенията за поверителност на мобилните приложения на Siemens също са публикувани тук.

Категории обработвани лични данни, цел на обработката и правно основание 

В контекста на бизнес отношенията със Siemens, Siemens може да обработва следните категории лични данни на лица за контакт от страна на нашите потенциални клиенти, доставчици и партньори (всеки от категорията "Бизнес партньор"):  

 • Контактна информация като пълно име, работен адрес, работен телефонен номер, работен номер на мобилен телефон, работен факс номер и работен имейл адрес; 
 • Данни за плащания като например данни, необходими за обработка на плащания и предотвратяване на измами, включително номера на кредитни / дебитни карти, номера на кодове за сигурност и друга, свързана с тях информация за фактуриране; 
 • Допълнителна информация,  обработвана по необходимост в рамките на проект или договорни взаимоотношения със Siemens или доброволно предоставена от бизнес партньора, като например лични данни, свързани с подадени поръчки, извършени плащания, заявки и важни задачи по проекта; 
 • Лични данни, събрани от публично достъпни ресурси, бази данни за бизнес етика и кредитни агенции; и 
 • Ако се изискват по закон във връзка с проучвания за бизнес етика (комплайънс) на бизнес партньори: дата на раждане, идентификационни номера, лични карти и информация за съответни и значими съдебни дела или други съдебни производства срещу бизнес партньори. 

Siemens има право да обработва лични данни за следните цели: 

 • Комуникация с бизнес партньори за продукти, услуги и проекти на Siemens или бизнес партньори на компанията, напр. като отговор на запитвания или искания, или при предоставяне на техническа информация за закупувани продукти; 
 • Планиране, изпълнение и управление на (договорни) взаимоотношения с бизнес партньори; например при извършване на сделки и поръчки на продукти или услуги, обработка на плащания, извършване на счетоводни, одиторски, фактуриращи и колекторски дейности, организиране на пратки и доставки, улесняване на ремонти и предоставяне на услуги за поддръжка; 
 • Администриране и извършване на клиентски проучвания, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии, съревнования или други промоционални дейности или събития; 
 • Провеждане на проучвания за клиентска удовлетвореност и дейности за директен маркетинг, както е обяснено в Раздел 3;

 • Поддържане и защита на сигурността на нашите продукти, услуги и уеб сайтове, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности; 
 • Гарантиране на спазването на правните задължения (като например задълженията за водене на отчетност), експортен контрол и спазване на митническото законодателство, задълженията за проверки във връзка с комплайънс на бизнес партньорите (за предотвратяване на престъпленията от „бели якички” или пране на пари) и политиките на Siemens или индустриалните стандарти; и 
 • Решаване на спорове, прилагане на нашите договорни споразумения и създаване, упражняване или защита от правни искове. 

Обработването на лични данни е необходимо за постигане на гореспоменатите цели. Освен ако в момента на събирането не е посочено друго, нашето правно основание за обработка на личните данни е, че: 

 •  Вие сте дали своето изрично съгласие за обработването на личните ви данни (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните; 
 •  Обработването е необходимо за изпълнение на договорните отношения с Вас (член 6 (1) (б) от Общия регламент за защита на данните); или 
 •  Обработването е необходимо за ефективното изпълнение или управление на нашите бизнес отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните.  

3. Обработка на лични данни за проучвания на клиентска удовлетвореност и за директен маркетинг

Когато и както е разрешено от приложимото законодателство, Siemens може да обработва Вашата контактна информация за директни маркетингови цели (например покани за търговски изложения, бюлетини) и да извършва проучвания за клиентска удовлетвореност, включително и по електронна поща. Можете да възразите срещу обработката на вашите контактни данни за тези цели по всяко време, като пишете на contact@siemens.com или като използвате механизма за отказ, предоставен в съответното съобщение, което сте получили.

Siemens има право да предоставя лични данни на други компании на Siemens или на трети страни - напр. търговски партньори или доставчици, но само ако и доколкото това предоставяне е необходимо за целите, посочени по-горе. 

Ако е законово позволено, Siemens може да предоставя лични данни на съдилища, правоприлагащи органи, регулатори или адвокати, ако това е необходимо, за да се съобрази със закона или за учредяването, упражняването или защитата от правни искове. Siemens може да предоставя лични данни на трети страни във връзка със спазването на законовите задължения или установяване, упражняване или защита на права или искове (например за съдебни и арбитражни производства, за правоприлагащи органи и регулатори, за адвокати и консултанти).

Siemens ангажира доставчици на услуги (т.нар. Обработващи личните данни), като хостинг или доставчици на услуги за IT поддръжка, които действат само по указания  на Siemens и са договорно задължени да действат в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. 

Получателите на лични данни могат да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство ("трети страни"), в които приложимите закони не предлагат същото ниво на защита на данните като законите на държавата на съответното лице. 

В такива случаи Siemens предприема мерки за прилагане на подходящи и адекватни гаранции за защита на личните данни с други средства. 

 • Ние споделяме лични данни с компании на Siemens в трети страни, само ако те са въвели задължителните корпоративни правила ("BCR") на Siemens  за защита на личните данни. Допълнителна информация за BCR можете да намерите тук
 • Ние предоставяме лични данни на външни получатели в трети страни, само ако съответният получател (i) е сключил Стандартните договорни клаузи на ЕС (EU Standard Contractual Clauses) със Siemens, (ii) е въвел задължителни корпоративни правила в своята организация или (iii) - в случай на получатели от САЩ - получателят е сертифициран по Privacy Shield. Засегнатите лица могат да поискат допълнителна информация и копия на предпазните мерки, като се свържат с Siemens (dataprotection@siemens.com). 

Личните данни, публикувани от Вас в Siemens Online Offerings (като чат стаи или форуми), могат да бъдат глобално достъпени от друг регистриран потребител на съответния Siemens Online Offering. 

Освен ако изрично не е посочено друго по време на събирането на лични данни (например чрез приет от Вас формуляр за съгласие), ние изтриваме лични данни, ако запазването на личните данни вече не е необходимо за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, и законови изисквания по приложимото право (като данъчно или търговско право) не ни задължават да продължим да съхраняваме личните данни.  

Ако сте заявили съгласието си за обработването на определени лични данни от Siemens, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект на действие, т.е. оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди това оттегляне. В случай на оттегляне на съгласието Siemens може да продължи да обработва личните данни само когато има друго правно основание за това. 

Съгласно приложимия закон за защита на личните данни може - при спазване на съответните правни изисквания - да имате право да: 

 • Получите от Siemens потвърждение дали личните данни, отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така, на достъп до тези лични данни; 
 • Получите от Siemens поправка на неточни лични данни, отнасящи се до Вас; 
 • Получите от Siemens изтриване на Вашите лични данни; 
 • Получите от Siemens ограничения за обработката на Вашите лични данни; 
 • Преносимост на лични данни, които сте предоставили активно; и 
 • Отказ на основания, свързани с конкретна ситуация, от обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.  

Допълнителна информация и обяснения, свързани с правата, описани по-горе, са достъпни на уебсайта на Европейската комисия „Права на гражданите“.

Siemens Data Protection Organization предоставя подкрепа по отношение на всички свързани с неприкосновеността на личните данни въпроси, коментари, притеснения или оплаквания, или в случай, че желаете да упражните някое от правата, свързани с неприкосновеността на личните ви данни. Можете  да се свържете със  Siemens Data Protection Organization  на имейл адрес: dataprotection@siemens.com

Siemens Data Protection Organization винаги ще прави всичко възможно, за да отговори и да разреши всички искания или оплаквания, насочени към нея. Освен да се свържете със Siemens Data Protection Organization, винаги имате право да се обърнете към компетентния орган за защита на данните по повод Вашата молба или жалба.

Политика за бисквитките на Siemens

Тази политика за бисквитките се отнася за настоящия уебсайт, управляван от компанията Siemens, посочена в раздел „Обща информация”


Статус: август 2016 г.
 

Когато посещавате сайтовете на Siemens, информацията се съхранява на вашето устройство под формата на „бисквитка”. Бисквитките са малки файлове, които се запазват на вашето устройство и съхраняват определени настройки и данни, които обменят с нашите сайтове чрез вашия браузер.

Например, бисквитките ни позволяват да приспособим даден уебсайт да отговаря по-добре на интересите ви или да съхранява паролата ви, така че да не се налага да я вписвате всеки път. Като общо правило никога не събираме лични данни чрез бисквитки, освен ако не сте ни дали изрично разрешение за това.

Ако не искате да разпознаваме вашето устройство, моля, конфигурирайте вашия интернет браузер да изтрие всички бисквитки от вашето устройство, да ги блокира или да получавате предупреждение, преди да бъде съхранена бисквитка. По-долу ще откриете кратки инструкции как да го направите.

Моля да имате предвид, че някои функции на нашия уебсайт може вече да не работят без бисквитки.

Видове бисквитки

Бисквитките могат да бъдат причислени към четири категории в зависимост от техните функции и предназначение: абсолютно необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, функционални бисквитки и бисквитки за маркетингови цели.

Абсолютно необходимите бисквитки
са нужни, за да преглеждате сайтовете на Siemens и да работите с основните им функции, като например издаването на анонимни идентификатори на сесия (Session IDs) за групиране на няколко свързани заявки към даден сървър.

Бисквитките за ефективност
събират информация за използването на нашите уебсайтове, включително вида на интернет браузерите и операционните системи, домейна на предишния уебсайт, който сте посетили, броя на посещенията, средната им продължителност, извиканите страници.

Тези бисквитки не съхраняват никаква информация, която би направило възможно личното разпознаване на потребителя. Тази информация, събрана с помощта на бисквитките за ефективност, се обобщава и затова е анонимна. Бисквитките за ефективност имат за цел да увеличат удобството на уебсайта и да подобрят практическата работа на потребителя. Можете да блокирате употребата им, като създадете бисквитка за изключване (виж „управление на бисквитките” по-долу).

Функционалните бисквитки
позволяват на уебсайта да съхранява информацията, която потребителят вече е въвел (например user ID, избор на език, местоположение на потребителя), за да може да предложи на потребителя подобрени персонализирани функции. Тези бисквитки се използват и за активиране на искани функции като напр. пускане на видеоклипове, както и в случай, че потребителят иска да блокира или деактивира определена функция  (например уеб анализ) – т.нар. „бисквитки за отказ”.

Бисквитките за маркетингови цели
се използват за предлагане на по-подходящо съдържание за потребителите на базата на специфичните им интереси. Те се използват и за ограничаване честотата на показване на дадена реклама, както и за измерване и контрол на ефективността на рекламните кампании. Те отчитат дали потребителите са посетили даден уебсайт и кое съдържание е било използвано. Тази информация може да бъде споделяна с трети страни, например рекламодатели. Този вид бисквитки често са свързани с уебсайтовете на трети страни. Можете да ги блокирате, като създадете бисквитки за отказване (виж „Управление на бисквитките” по-долу).

Управление на бисквитките:
Моля, обърнете внимание: не всички изброени по-долу бисквитки ще се използват, когато преглеждате нашия уебсайт през мобилно устройство.


Бисквитки за ефективността: Adobe Analytics
Използваме Adobe Analytics на нашия уебсайт с цел непрекъснато подобряване и/или избягване на грешки. Ето защо Adobe Analytics анонимно събира и анализира различни видове данни, включително посетения уебсайт, метаданни на уебсайта, сайтове, които препращат към този на Siemens, часа на посещението, използвания браузер.


Моля, натиснете тук, за да откажете Adobe Analytics да обобщава и анализира данните, събрани от вашето посещение на уебсайта. По този начин вие ще създадете т. нар. бисквитка за изключване в браузера си. Тя не съдържа лични данни, но технически позволява на Adobe Analytics да разпознава вашите предпочитания.

Ако изтриете тази бисквитка за изключване, смените компютъра или уеб-браузера си, ще трябва да я създадете отново.

Бисквитки за маркетигови цели

Adobe Target

Използваме Adobe Target, за да осигурим съдържание, което е пригодено съобразно интересите на потребителите. За тази цел Adobe Target анализира анонимна информация от вашите предишни посещение на нашия уебсайт.

Моля, натиснете тук, за да не позволите на Adobe Target да събира и анализира данни от вашето посещение на този уебсайт. По този начин вие ще създадете т. нар. бисквитка за изключване в браузера си. Тя не съдържа лични данни, но технически позволява на Adobe/Siemens да разпознава вашите предпочитания.    

Adobe Media Optimizer
Понякога правим онлайн кампании, които ви показват реклами, базирани върху вашите предполагаеми интереси. За тях можем да научим въз основа на начина, по който използвате нашите уебсайтове и приложения, или от тези на други компании и уебсайтове, с които работим. Тези типове реклами често се наричат „онлайн поведенческа реклама”. Ние използваме Adobe Media Optimizer (“AMO”), за да показваме рекламите си в уебсайтове. За целта в браузера ви ще бъдат зададени няколко бисквитки, които позволяват на AMO и на т. нар. ad exchanges да разпознават вашето устройство на базата на анонимни идентификатори и по този начин да ви показват реклами, съобразени с вашите предполагаеми интереси. Моля, натиснете тук, за да не позволите на AMO да събира и анализира данни от вашето посещение на този уебсайт (web viewing data) и да не ви показва персонализирани реклами на други уебсайтове въз основа на активността ви в нашите уебсайтове и онлайн услуги.

Ако се откажете, може да продължите да виждате нашите реклами на сайтовете на други компании, но те няма да бъдат пригодени специално за вас въз основа на активността ви в нашите уебсайтове и онлайн услуги. Освен това може да се откажете от събирането на web viewing data за рекламиране въз основа на интереси от страна на някои или всички компании, участващи в Алианса за цифрова реклама, на страницата на Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

Xaxis
Разрешаваме на компанията Xaxis (подразделение на GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) да поставя бисквитки на нашите уебсайтове, които събират информация за онлайн реклами, базирани на употребата (известно и като „таргетиране”).

За тази цел Xaxis събира и съхранява данни на нашия уебсайт. Бисквитката, запазена на вашия компютър, събира информация за вашите дейности на уебсайтовете, които сте посетили (например поведение при сърфиране, посетени подстраници, кликвания върху рекламни банери и т.н.). На базата на тези данни Xaxis генерира профили, които не могат да бъдат използвани за лична идентификация, т.е. вие като потребител не можете да бъдете разпознат. В частност IP-адресът, който използвате, не се съхранява.

Вашият компютър е идентифициран с цел показване на реклами и е включен в целева група. Тази информация дава възможност за показване на реклами, които са по-подходящи за вас, на уебсайтовете на други доставчици.

Ще намерите допълнителна информация за технологията, използвана на нашия уебсайт и за поверителността на данните на следния линк: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy

Винаги можете да блокирате бъдещо събиране и съхранение на данни, като създадете бисквитка за изключване exclusion cookie.

Как мога да деактивирам бисквитки?
По-долу ще намерите списък на линкове, които осигуряват детайлна информация за деактивирането на бисквитки на най-масово използваните браузери.
 

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

Ако имате други въпроси относно нашата Политика по бисквитките, моля натиснете върху “Contact” за да ни ги изпратите.

Тази Политика по бисквитките се обновява периодично. Ще откриете датата на последното обновяване най-горе на тази страница.

1.1 Всяко ползване на настоящия уебсайт на Сименс АД и/или филиалите му ("Сименс"), "Уебсайт на Сименс", е предмет на тези Условия за ползване. Настоящите Условия за ползванe могат да бъдат променяни, преработвани или заменяни с други условия за ползване, напр. за покупка на продукти и услуги. С регистрацията ви в уебсайта на Сименс, или ако не е необходима регистрация, с влизането ви в сайта или при ползването му, тези Условия се приемат в актуалната му към момента версия.

 

1.2 В случаите на уеб предложения, адресирани до дружества или държавни предприятия, тези дружества или предприятия се представляват от Потребителя, като следва да се предположи, че той притежава необходимите познания и действа съгласно тях.

 

1.3 В случай че Потребителят използва този уебсайт на Сименс в качеството си на бизнес клиент, т.е. не действа с цели, различни от тези на търговската му, стопанска или професионална дейност, или в качеството на административен клиент, не се прилага § 312е, алинея 1, изречение 1, № 1-3 на Гражданския кодекс на Германия.

2.1 Настоящият уебсайт на Сименс съдържа специфична информация и софтуер, както и, в зависимост от случая, свързана документация за преглед или изтегляне.

2.2 Сименс може да прекратява напълно или частично функционирането на уебсайта на Сименс по всяко време. Поради естеството на интернет и компютърните системи, Сименс не може да поеме никаква отговорност за непрекъсната достъпност на уебсайта на Сименс.

3.1 Някои страници на уебсайта на Сименс може да са защитени с парола. В интерес на безопасността и сигурността на бизнес сделките, единствено регистрирани Потребители имат право на достъп до тези страници. Сименс си запазва правото да откаже регистрация на който и да е Потребител. Сименс изрично запазва правото си да определя като изискващи регистрация сайтове, до които преди това достъпът е бил свободен. Сименс има право, по всяко време и без задължение за даване на обяснения, да откаже на Потребителя достъп до зона, защитена с парола, като блокира Потребителските му данни (както е посочено по-долу), особено в случай че Потребителят

 • Използва неверни данни за целите на регистрацията;

 • Нарушава настоящите Условия за ползване или не изпълнява задължението си за грижа по отношение на Потребителските данни;

 • Нарушава който и да е приложим закон при достъпа си до уебсайта на Сименс и използването му; или

 • Не е използвал уебсайта на Сименс през дълъг период от време.

 
3.2 За да се регистрира Потребителят дава точна информация, като в случай на промяна на тази информация с течение на времето, я актуализира (доколкото е възможно в реално време) без прекомерна забава. Потребителят осигурява електронен адрес, който е актуален по всяко време така, като е подаден на Сименс, като и адрес за връзка с Потребителя..

3.3 При регистрация Потребителят получава код за достъп, който се състои от идентификационния код на Потребителя и парола ("Потребителски данни"). При първия си достъп Потребителят незабавно сменя паролата, получена от Сименс с парола, която е известна единствено на него. Потребителските данни позволяват на Потребителя да преглежда или да променя данните си или, когато е приложимо, да оттегля съгласието си за обработка на тези данни.

3.4 Потребителят осигурява недостъпността на Потребителските си данни за трети лица, като носи отговорност за всички сделки и други дейности, извършени чрез Потребителските му данни. В края на всяка сесия в реално време, Потребителят излиза от уебсайтовете, защитени с парола. В случай че и до степента в която на Потребителя стане известно, че трети лица злоупотребяват с Потребителските му данни, Потребителят писмено или, в зависимост от случая, по електронната поща уведомява Сименс за това без прекомерна забава.

3.5 След получаване на известието по алинея 3.4, Сименс ще откаже достъп на съответните Потребителски данни до зоната, защитена с парола. Достъпът за Потребителя ще бъде възможен единствено при заявка до Сименс от страна на Потребителя или при нова регистрация.

3.6 Потребителят може по всяко време да поиска писмено прекратяване на регистрацията си при положение, че изтриването на тези данни няма да доведе до нарушения в правилното изпълнение на договорни отношения. В такива случаи Сименс ще заличи всички потребителски данни и други съхранявани данни, позволяващи идентификацията на Потребителя в момента, в който съответните данни станат ненужни.

4.1 Използването на каквато и да е информация, софтуер и документация, станали достъпни в или посредством уебсайта на Сименс е предмет на настоящите Условия за ползване или, в случай на актуализиране на информация, софтуер или документация, предмет на приложимите условия за лицензиране, предварително договорени със Сименс. Отделно договорените условия за лицензиране, напр. за изтегляне на софтуер, имат предимство пред настоящите Условия за ползване.

4.2 Сименс дава на Потребителя неизключителен и неподлежащ на прехвърляне лиценз, който не може да бъде предоставян като вторичен лиценз, за използване на информацията, софтуера и документацията, станали достъпни на Потребителя в или посредством уебсайта на Сименс в договорената степен или, при липсата на такова споразумение, в степен, отговаряща на целите на Сименс при предоставянето на същите.

4.3 Софтуерът се предоставя безплатно в обектно-ориентиран код. Не съществува право на предоставяне на изходния код. Това не се отнася за изходен код, свързан със софтуер с отворен код, при който лицензионните условия имат предимство пред настоящите Условия за ползване в случай на прехвърляне на софтуер с отворен код и които условия изискват предоставянето на изходния код. В такива случаи Сименс предоставя изходния код срещу заплащане на разходите.

4.4 Потребителят не може по никое време да разпространява, отдава под наем или по друг начин да предоставя на трети лица информацията, софтуера и документацията. Освен ако това не е позволено по императивните разпоредби на закона, Потребителят не може да променя софтуера или документацията, нито да деасамблира, прилага обратно инженерство, декомпилира софтуера или разделя  части от него. При необходимост Потребителят може да създаде едно резервно копие на софтуера, за да обезпечи по-нататъшното му ползване съгласно настоящите Условия за ползване.

4.5 Информацията, софтуера и документацията са защитени по закони за авторските права, по международни спогодби за авторските права, както и по други закони и споразумения, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят спазва тези закони, като по-конкретно, не променя, скрива или отстранява никакви буквено-числови кодове, означения или съобщения относно авторски права нито от информацията, нито от софтуера или документацията, като и от никое копие на гореизброените.

4.6 Настоящото не засяга §§ 69a и сл. от Закона за авторското право на Германия.

5.1 Независимо от конкретните разпоредби в § 4 от настоящите Условия за ползване, информацията, търговските марки и останалото съдържание на уебсайта на Сименс не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, продавани, отдавани под наем, използвани, допълвани или употребявани по какъвто и да е друг начин без предварителното писмено съгласие на Сименс.

5.2 С изключение на правата за ползване и останалите права, дадени изрично с настоящите Условия за ползване, Потребителят на получава никакви други права, като от страна на Сименс не съществува задължение, изискващо даването на допълнителни права. Изрично се изключват всички патентни права и лицензи. 

5.3 Сименс може да използва безплатно всякакви идеи и предложения, съхранени от Потребителите в уебсайта на Сименс във връзка с развиването, подобряването и продажбата на продуктите му.

6.1 При посещаването или използването на уебсайта на Сименс, Потребителят няма

 • Да причинява вреда на други лица, особено непълнолетни, или да нарушава личните им права;

 • Да нарушава обществения морал чрез начина си на ползване на сайта;

 • Да нарушава никакви права на интелектуална или друга собственост;

 • Да поставя каквото и да е съдържание, съдържащо вируси, така наречените Троянски коне, или други програми, които биха могли да навредят на данните;

 • Да предава, съхранява или поставя хипервръзки или съдържание, на които потребителят няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание са в нарушение на задължения за поверителност или незаконни; или

 • Да разпространява реклами или нежелана поща (така наречения "спам"), или неточни предупреждения за вируси, дефекти или подобен материал, като Потребителят не моли за и не заявява участие в никакви лотарии, писма с "лавинообразен ефект", верижни писма, пирамидални игри или подобни дейности.

 
6.2 Сименс може да откаже достъп до уебсайта на Сименс по всяко време, особено ако Потребителят наруши което и да е от задълженията си, произтичащи от настоящите Условия за ползване.

Уебсайтът на Сименс може да съдържа хипервръзки към уебстраници на трети лица. Сименс не носи отговорност за съдържанието на такива уебстраници, не дава декларации относно такива уебстраници или съдържанието им, както и не ги подкрепя като свои собствени, тъй като Сименс не контролира информацията в такива уебсайтове и не е отговорно за съдържанието и информацията, включени в тях. Използването на такива уебсайтове е единствено за риск на Потребителя.

8.1 Доколкото която и да е информация, софтуер или документация са предоставени безплатно, се изключва всякаква отговорност за дефекти по отношение на качеството или грешки в наименованията особено във връзка с точността или отсъствието на грешки и дефекти, или отсъствието на претенции или права на трети лица, или във връзка с пълнотата и/или целесъобразността, с изключение на случаите, включващи недобросъвестно поведение или измама.

8.2 Информацията в уебсайта на Сименс може да съдържа спецификации или общи описания, свързани с техническите възможности на отделни продукти, които може да не са налични в определени случаи (напр. поради промени в продуктите). Следователно желаното качество на даден продукт във всички случаи се договаря в момента на покупката.

9.1 Отговорността на Сименс за грешки и дефекти по отношение на изписването и качеството се определя съгласно разпоредбите на § 8 от настоящите Условия за ползване. Изключва се всякаква допълнителна отговорност от страна на Сименс освен изискуемата по закон, напр. по Закона за отговорността на производителя или в случай на недобросъвестно поведение, груба небрежност, телесна повреда или смърт, неспазване на гарантираните характеристики, злоумишлено премълчаване на факти или в случай на неизпълнение на основни договорни задължения. Щетите в случай на неспазване на основни договорни задължения се свеждат до обичайните за договорите, предвидими щети, освен ако не са налице недобросъвестно поведение или груба небрежност.

9.2  Въпреки че Сименс полага всички усилия за предпазването на уебсайта на Сименс от вируси, Сименс не може да гарантира, че той е свободен от вируси. Потребителят, за целите на собствената си защита, предприема всички необходими действия за осигуряването на подходящите мерки за сигурност, като  използва антивирусна програма преди да изтегли каквато и да е информация, софтуер или документация.

9.3  §§ 9.1 и 9.2 не целят и не предполагат никакви промени по отношение на задължението за доказване в ущърб на потребителя.

10.1 Изнасянето на определена информация, софтуер или документация може, напр. поради естеството си, възнамеряваната употреба или крайно местоназначение, да подлежи на оторизация. Потребителят спазва строго нормативните разпоредби за изнасяне на информация, софтуер и документация, особено тези на ЕС, както и на отделните страни-членки на ЕС и САЩ. Сименс категоризира информацията, софтуера и документацията в съответствие със списъците за контрол върху износа на Германия и ЕС и Списъка за контрол върху търговията на САЩ.

10.2 Потребителят проверява и удостоверява, че

 • Информацията, софтуерът и документацията не се използват за цели, свързани с въоръжения, ядрена технология или оръжия;

 • Никое предприятие или лице, включено в Списък за отказ на лица на САЩ (DPL) не получава стоки, софтуер или технологии с произход от САЩ;

 • Никое предприятие или лице, посочено в Предупредителния списък на САЩ, Същински списък или Специално обозначен регистър на САЩ  не получава стоки с произход от САЩ без лиценз; и

 • Никое предприятие или лице, посочено в Специално обозначения списък на тероризма, Списък на чуждестранните терористични организации, Специално обозначения глобален списък на тероризма или Списък на терористите на ЕС не получава стоки;

 • Не се снабдяват военни получатели на стоки;

 • Се съблюдават предварителните предупредителни указания на съответните власти в Германия.

 
Достъпът до софтуера, документацията и информацията в уебсайта на Сименс се осигурява единствено, ако е съобразен с горепосочените проверки и гаранции. Когато Потребителят не се съобразява с изброеното по-горе, Сименс не се задължава на изпълнение.

10.3 При поискване, Сименс информира Потребителя за съответните лица за контакт за получаване на допълнителна информация.

При обработка, употреба и обработване на данни, позволяващи идентификация на Потребителя на уебсайта на Сименс, Сименс спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политиката на уебсайта на Сименс по отношение на защитата на поверителността на данните, която е на разположение чрез хипервръзка в уебсайта на Сименс и/или www.siemens.com.

12.1  Всяко допълнително споразумение задължително се извършва в писмена форма.

12.2  Ако Потребителят е търговец по смисъла на Търговския кодекс на Германия, компетентният съд е съответния съд в Мюнхен.

12.3  Отделните страници на уебсайта на Сименс се създават и администрират от Сименс АД и/или неговите филиали. Страниците са съобразени с приложимото право в държавата, където се намира седалището на отговорното дружество. Сименс не декларира, че информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Сименс са подходящи или на разположение за преглед или изтегляне в райони извън тази държава. Ако Потребителите посещават уебсайта на Сименс от място извън границите на съответната държава, те носят изключителната отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Забранява се достъп до информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Сименс в държави, където подобно съдържание е незаконно. В случай че и когато Потребител иска да работи със Сименс, Потребителят трябва да се свърже с представителя на Сименс в съответната държава за реализиране на определена дейност в държавата.

12.4 Настоящите Условия за ползване са предмет на законoдателството на Германия, като всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Условия за ползване или техния предмет се разрешават в съответствие с тях, с изключение на правилата за конфликт на закони. Изключва се прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки (CISG) на 11 април 1980 г.

Условията на английски език можете да намерите тук

Siemens издава цифрови сертификати (познати също като "Цифрови идентификатори") на своите служители, на свои бизнес партньори и на уебсайтовете си в съответствие със своята сертификационна служба - Siemens Issuing CA.

Сертификационна служба ("CA"), информация за контакт
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/


Политика за сертификати/Практика за сертифициране (“CP/CPS”)


Сертифициране, съхраняване, лицензиране, поверителност и одит 
PKI системата на Siemens е класифицирана като ключова IT-инфраструктура на компанията и бе одитирана и сертифицирана в съответствие с ETSI TS 102042 V2.4.1.


Ограничена гаранция и отказ от отговорност/Ограничение на отговорността
Включени в сертификационната политика на Siemens (CP)


CA сертификати
Сертификатите на Siemens са на разположение за сваляне. Моля, прочетете общия преглед на структурата и различните CA сертификати в Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

 • Download Siemens CAsOCSP система за проверка (Online Certificate Status Protocol)

Специална OCSP система за проверка осигурява интерфейс за квалифицирана проверка на валидността на сертификатите в рамките на системата на Siemens PKI. Системата връща подписан отговор, потвърждаващ, че посоченият в искането сертификат е наред, отменен, неизвестен или неразрешен. Ако заявката не може да се обработи, се получава код за грешка. Искания за сертификати, които не са издадени от някоя от сертификационните служби на Siemens, ще бъдат отхвърлени като „неизвестни”.


Достъпът до системата е през Интранет и Интернет чрез URL
ocsp.pki-services.siemens.com

Списъци с отменени сертификати
Siemens поддържа списъци с отменени сертификати - Certificate Revocation Lists (CRL(s)) за сертификати, издадени от Siemens Issuing CA(s, които могат да бъдат изтеглени.

 • Download Certificate Revocation Lists


Тестов сайт за сертификати
Сертификационната служба на Siemens осигурява сайт за тестване на всички валидни сертификати на https://catestsite.siemens.com

Публичен регистър на сертификати
Siemens поддържа публично достъпен регистър за сертификати. В него се съдържат всички сертификати в рамките на Siemens PKI. Регистърът е достъпен в интернет и дава възможност за размяна на сигурни имейли със Siemens. Регистърът предлага възможност за онлайн търсене Online Search за сертификати на Siemens. За да изтеглите сертификати директно от него, той трябва да бъде настроен и конфигуриран като LDAP директория в съответната програма за криптиране на електронната поща.


Достъп       Домейн               IP адрес                Порт    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37      389       o=trustcenter


Удостоверяване със Siemens PKI


PGP (Pretty Good Privacy) сертификати в регистъра
Регистърът съдържа също и Siemens PGP сертификати. Той може да се използва от всички PGP клиенти, поддържащи LDAP.

European Bridge CA
Siemens е член на European Bridge CA.

European Bridge CA работи с виртуална Directory Service. Сертификатите на участниците от различни компании могат да бъдат извикани чрез тази Directory Service. Заявките за LDAP на Bridge-CA се препращат към регистрите на свързаните организации. Също така регистърът за сертификати на Siemens може да бъде намерен чрез тази услуга.European Bridge CA предлага онлайн търсене за сертификати online search for certificates. Тук могат да бъдат открити и всички сертификати на Siemens, ако се подаде правилен имейл адрес. За да се ползва Bridge-CA регистърът, той трябва да бъде настроен и конфигурирано като LDAP директория в съответната програма за криптиране на електронната поща:

Достъп    Домейн                IP адрес             Порт    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37       389       o=ebcaВръзки