Съгласие за получаване на маркетингова информация по интереси

Предмет на съгласието

Желая да получавам маркетингова информация относно продуктите и услугите на Siemens от компанията Siemens AG и свързаните с нея дружества по e-mail въз основа на моите лични интереси.  

 

Извън потенциалната възможност изрично да посоча моите интереси спрямо специфични продукти и услуги на Siemens (напр. чрез уеб-формуляр), Siemens ще определи моите лични интереси въз основа на съхранената информация от моите посещения на уеб-страниците на Siemens с помощта на „бисквитки”. Тази информация може да включва прегледани статии, свалени документи, дата и час на достъп („Usage Data”) и ще бъде запазена в личен потребителски профил. Информация дали и кога съм отварял маркетингов имейл, изпратен от Siemens, също ще бъде добавяна в профила. Siemens получава тази информация чрез малки изображения, вградени в електронната поща (известни като уеб-маяци).

 

Освен това в моя профил ще бъде добавена следната информация, която съм предоставил/а директно на уебсайта на Siemens, или, ако е приложимо, която е съхранявана в системите на Siemens за управление на отношенията с клиенти (Customer Relationship Management):

  • Лични данни за контакт (напр. име, длъжност, компания, функция/роля, държава, телефонен номер)
  • Информация за компанията, за която работя (напр. адрес, индустрия и друга публична информация)

Данните, описани в предходния параграф, ще бъдат използвани от Siemens за изпращане на маркетингово съдържание (например бюлетини, покани за събития и търговски изложения и др.) относно продукти и услуги, които представляват интерес за мен. Освен това данните ще бъдат използвани от търговските служители на Siemens, за да ми представят оферти и да могат да подкрепят мен / моята компания по най-добрия възможен начин.

 

Вашите данни ще бъдат изтрити от системата за автоматичен маркетинг на Siemens AG, ако вече не са необходими за маркетингови цели или ако сте отменили съгласието си.

Трансфер на данни

Siemens AG може да прехвърля моите данни за горепосочените цели на свързани с компанията дружества, посочени в настоящия годишен отчет, достъпен на http://www.siemens.com/investor/en/.

Доставчикът на платформата за автоматизиран маркетинг на Siemens също има техническата възможност за достъп до моите данни.

Оттегляне на съгласие и допълнителна информация

Имам правото да оттегля това съгласие по всяко време в бъдеще, като кликна върху линка "отписване" в имейлите, които съм получил/а, или като изпратя електронно съобщение на contact@siemens.com.


След анулиране повече няма да получавам маркетингово съдържание от Siemens въз основа на това съгласие. Освен възможността да отменя своето съгласие по всяко време, технически мога да изключа обработката на моите данни чрез изтриване на следната "бисквитка" в използваните от мен браузъри:

  • ELQSTATUS

Като кликна тук, може да създам алтернативна "бисквитка" за отказ, която ще предотврати обработката на моите данни в бъдеще, освен ако не предоставя отново съгласието си.
Допълнителна информация относно обработката на моите данни може да бъде намерена в декларацията за поверителност на данните за уебсайтовете на Siemens AG.