Да създадем по-добра батерия

Надеждна автоматизация и цифрови решения за батерийната индустрия

Вследствие на eMobility и разпределеното съхранение на енергия търсенето на Li-Ion батерии в световен мащаб нараства. Въпреки това батериите не се продават сами: глобалният пазар е силно конкурентен. Производителите на батерии трябва да подобрят своите процеси от край до край, за да имат дългосрочен бизнес успех на този нестабилен пазар.

Не се колебайте

Свържете се с нас

Пазарни изисквания

Подобренията по цялата верига на стойността позволяват да се направи по-добра батерия

По-гъвкави, прозрачни и ефективни процеси във всички области на производството на клетъчни телефони, модули и опаковки помагат за гарантиране на траен успех в производството на батерии и ускоряване на времето за пускане на пазара.

Дигиталната трансформация на батерийната индустрия

Случаи на употреба

Общ преглед

Подобренията в производството на батерии и на производствените машини за гъвкавост, качество, ефективност и време за пускане на пазара на батериите могат да бъдат постигнати в множество работни стъпки. Много фактори трябва да сработят и много предизвикателства трябва да бъдат посрещнати по пътя към по-добрата батерия.

Дигитален близнак

Ключът е в дигитализацията

Цялостното решение на дигиталното предприятие за работния процес при производство на батерии чрез последователното използване на цифровите близнаци превръща Siemens в идеален партньор за подпомагане на предприятията в индустрията по цялата верига на добавената стойност.

Дигиталният близнак е прецизният виртуален модел на продукт или производствено предприятие. Той показва неговото развитие през целия жизнен цикъл и позволява на операторите да предсказват поведение, да оптимизират производителността и да въведат познания от предишен опит в дизайна и производството.

Нашата цялостна концепция за дигиталния близнак се състои от три форми: дигитален близнак на продукта, дигитален близнак на продукцията и дигитален близнак на производителността и на продукта, и на производството. Благодарение на нашата изчерпателна експертиза и оптимизирани инструменти, Siemens е единствената компания, която предлага този холистичен подход.

Виртуализацията подобрява истинските батерии

Дигиталният близнак на продукта интегрира всички технически области в единен модел на данните. Тези данни позволяват да се симулира, тества и оптимизира батерията и нейната работа в напълно виртуална среда. Възможни проблеми и неизправности могат да бъдат идентифицирани и фиксирани, преди батерията да се изгради в реалния свят. Последователните данни също са основата за паралелизиране на работата на различни дисциплини като научни изследвания, дизайн и механика.

Открийте нашите решения

Симулации на инсталации и процеси

Ускорете инженеринга

Нашият софтуер за планиране Simcenter уникално съчетава симулация на системата, 3D CAE и тестване за бърза и надеждна оптимизация. Цялостното мултифизично решение Simcenter STAR-CCM + подпомага проектирането и симулирането на електрохимичен състав на батерията, единичната клетка и батерийните модули и пакети. Той също така поддържа целия процес на производство на батериите с работни стъпки като смесване и покритие.

Последователно съхранение на данни

Направете информацията достъпна

Софтуерът Teamcenter свързва хората и процесите във функционални силози с дигитална нишка за иновации, като по този начин използва информацията за продуктите в повече области и отдели, като например производство, качество, инженеринг на разходи, съответствие, обслужване и верига на доставки.

Разработване на оптимизирани продукти

По-бързи доставки на продукти с CAD / CAM

Софтуерът на Siemens NX поддържа всеки аспект от разработването на продукта през концептуалния дизайн до инженеринг и производство. Той ви дава интегриран набор от инструменти, който координира дисциплините, запазва целостта на данните и идеята за проекта, същевременно опростява целия процес.

Революционен дизайн на машината

Кажете сбогом на моделите

Mechatronics Concept Designer (MCD) е цялостно решение за проектиране на машини, основано на функционален модел, който осигурява общ език за механични, електрически и автоматизирани дисциплини, работещи паралелно. За разлика от инструмента, базиран на модели, MCD не само показва как ще изглежда машината: тя ще потвърди, че работи, а по този начин осигурява по-добро вземане на решения чрез оценка на производството по бърз и надежден начин.

Цялата инсталация е оптимизирана наведнъж

Подобно на батериите, целият производствен процес и машинната линия са планирани, симулирани и оптимизирани в напълно виртуална среда с помощта на дигиталния близнак.

На разположение е цял пакет от софтуер от Siemens, който да покрие процеса от графично моделиране до виртуално пускане в експлоатация и дори до мониторинг на линии.

Открийте нашите решения

Симулации на инсталации и процеси

Assess the entire lifecycle

Plant Simulation enables battery manufacturers to virtually plan and analyze characteristics and process dependencies in battery manufacturing. For example, energy flow and consumption analyzes, material flow, logistics and business processes in battery production, what-if scenarios and their optimization as well as bottleneck analyzes can be viewed and performed. Process Simulate makes it possible to virtually check  production concepts in advance across their entire lifecycle.    

Виртуално пускане в експлоатация

Get rid of risks and time constraints

Virtual Commissioning enables the simulation and validation of all functions and the interaction of mechanics, electrics, and automation can be simulated and validated at an early stage. Errors are detected early on, which speeds up commissioning at the customer site and at the same time eliminates risks.

Синхронизирани производствени линии

Benefit from standardization

Standardized data interfaces and status models (e.g. OMAC State Model) ensure the optimal combination of individual machines into a synchronous line. If the behavior of the machines is also standardized, all machines can be controlled by a central line control unit. The OPC UA Modeling Editor links the standardized data interface with the controller data into a standardized interface.

TIA and OPC UA ensure reliable communication among machines and also provide a secure connection to the company IT and into the cloud. 

Мониторинг на линията

See what’s really going on

The seamless integration of the entire shop-floor into the superordinate SCADA / line monitoring level provides an essential plus in production transparency and efficiency. SIMATIC SCADA systems ensure optimal plant monitoring with either a single-user system or a distributed multiuser system.

SiStar/BRAUMAT process control system is the optimal solution for effective control of recipe-controlled processes like mixing in electrode production. It ensures the, maximum transparency, maximum flexibility, and optimum quality.

Библиотека за машинни решения

Just open the toolbox

The Battery Toolbox provides an extensive library of standardized and canned converting and handling applications that can be integrated and customized easily. For example, the application for prismatic winding through a continuous process ensures higher productivity.

TIA портфолио

Make the safe choice

Totally Integrated Automation (TIA) is the world’s leading automation concept. This unique portfolio of hardware and software has the right solutions for every sector and is future-proofed from the start.

Производство, основано на данни, и оптимизация на производителността

Днешните батерии, както и тяхното производство, генерират огромни количества данни за използването и ефективността на продукта. Дигитален близнак на производителността обхваща тези оперативни данни и ги анализира, за да подобрява непрекъснато всички виртуални модели. Той също така предоставя полезна информация за вземане на информирано решение в реалния свят.

Използването на тези способности в производството на батерии помага на предприятията да подобрят своите продукти и производствени системи ефективно и дори да създадат нови бизнес възможности, базирани на прецизни прозрения в обобщените и анализирани оперативни данни.

Открийте нашите решения

Енергиен мениджмънт

Make the most of energy

Efficient energy management is a key factor for competitiveness in battery manufacturing. Knowing how much energy is being consumed as well as where and when it is consumed is the prerequisite for targeted energy saving measures and subsequent production costs reduction.

The SIMATIC Energy Suite and SIMATIC Energy Management Software provide everything it takes for end-to-end energy management that comes integrated into the automation system – from the measurement of individual loads to the detailed efficiency evaluation of entire machines.

Индустриална сигурност

Play it safe

Siemens’ unique defense-in-depth concept is the basis for the holistic protection of entire industrial plants comprising plant security, network security, and system integrity. Integrated security functions prevent unauthorized access to automation processes, this way protecting existing know-how.

Industrial Edge computing

Close the gap between cloud and field

Siemens Industrial Edge introduces the next level of digital automation. This next-generation approach infuses the intelligence and scalability of the cloud directly into the production process in a simple and powerful manner – and without any data leaving the area of production. It combines local, performant data processing within automation with the distinct advantages of the cloud, this way enabling app-based data analysis, data processing, and infrastructure-as-a-service concepts with central update functionality.

Отворено решение за Iot, облачно базирано

Connect your products, machines, systems, and plants with MindSphere

MindSphere is the cloud-based, open IoT operating system from Siemens that connects your products, plants, systems, and machines, enabling you to harness the wealth of data generated by the Internet of Things (IoT) with advanced analytics. It provides a wide range of device and enterprise system connectivity protocol options, industry applications, advanced analytics, and an innovative development environment.

Промишлени услуги

Get support from the experts

Battery manufacturing machines and plants need to operate reliably throughout their entire lifecycle for quick, flexible, and efficient reactions to market demands and production at highest quality levels. Siemens’ unique service and support offering that also covers the digital transformation provides everything it takes to optimize the overall effectiveness of a production facility, achieve maximum performance, and improve competitiveness.

Доказани във времето

Гъвкави решения за автоматизация и цифровизация

Гъвкавите решения за автоматизация и цифровизация на Siemens вече са се доказали в много индустрии. Те осигуряват надеждно и ефективно масово производство, осигуряващо дългосрочен икономически успех.

Експертиза в автомобилната и електронната промишленост

Компаниите в автомобилната и електронната промишленост разчитат на цифровата трансформация, за да повишат цялостната си конкурентоспособност. През годините Siemens изгради взаимно изгодно сътрудничество с автомобилната индустрия и други сегменти като електрониката. След като подкрепихме много компании по пътя към цифровизацията с голям успех, нашите експерти предлагат несравним опит в осъществяването на дигиталната трансформация.

Услуги и поддръжка

Siemens предлага разнообразие от услуги за всички фази на продуктите и жизнения цикъл на системата - от планиране и внедряване до въвеждане в експлоатация, поддръжка и модернизация.

Дългогодишен ангажимент към батерийната индустрия

Siemens се изправи пред предизвикателството да оптимизира производството на батерии с решения за автоматизация и дигитализация на ранен етап. Компанията участва в многобройни научноизследователски и кооперативни дейности с университети, частни институции и индустриални асоциации.

 

Научете повече за нашите членства:

Надежден партньор

Заедно за Вашия успех в производството на батерии

Решенията на Siemens от портфолиото Digital Enterprise позволяват по-прозрачни, ефективни и надеждни процеси при производството на батерии. Те покриват цялата верига на добавената стойност в производството на батерии - от дизайна на продукта до производствения инженеринг и производственото изпълнение и сервиза. Експертите на Siemens, присъстващи на всички основни пазари на батерии по света, ще се радват да Ви подкрепят.