Конкурентно предимство по пътя към Химия 4.0

Конкурентоспособност чрез партньорство

Намаляване на разходите. По-голяма гъвкавост на производството. По-ефективни процеси. Повишена готовност на съоръженията. В динамичната пазарна среда на химическата промишленост само едно нещо има значение: конкурентоспособността. Като надежден партньор ние предлагаме интегрирани и иновативни решения за електрификация, автоматизация и дигитализация, които Ви дават възможност да се възползвате максимално от Вашите предимства.

Нека експертите ни отговорят на вашите въпроси

Вашият личен контакт

  

Тенденции и теми

Какво движи химическата промишленост?

Какви са последните тенденции в химическата промишленост? Какво движи индустрията напред? Какви са предизвикателствата пред персонала на заводите? Ние редовно предоставяме информация по актуални теми.

Растежът в цифри

Химическата промишленост нараства. До 2035 г. се очаква пазарът да достигне около 5,6 милиарда евро, което е над два пъти повече от днес. По-краткият жизнен цикъл на продукта, трудният достъп до суровини и високите изисквания на клиентите създават огромни предизвикателства пред химическите компании.

Това, което движи индустрията, движи и нас.

Решаващите фактори за развитие на химическата промишленост включват по-ефективни процеси за по-бързо въвеждане в експлоатация на съоръженията, висока производителност, наличност и сигурност при дълъг жизнен цикъл на завода и гъвкаво управление на производството.

За да Ви помогнем за справяне с тези предизвикателства, ние предлагаме широка гама от продукти и решения по цялата верига на стойността. Благодарение на дигитализацията, още по време на фазата на планиране можем да вземем предвид фактори, които влияят върху въвеждането в експлоатация, функционирането и дори бъдещата модернизация. Това създава инвестиционна сигурност и намалява общите разходи.


“Ние подкрепяме химическите компании в постигането на по-ефективни, икономически изгодни и устойчиви операции с концепции за интегрирани основни доставчици на автоматизация (MAV) и за управление на жизнения цикъл”
Мигел-Анхел Фернандес, Head of Vertical Chemicals, Siemens AG.

Как да гарантираме устойчива конкурентоспособност

Свалете брошурата

Референции

По-голяма ефективност - благодарение на перфектните решения

Независимо дали става дума за внедряване на нови системи или за миграция в текущите операции - нашите решения и услуги позволяват по-ефективно и интелигентно производство в цял свят. От нашите референции можете да научите за цялостната ни експертиза в индустрията и персонализираните ни решения.

Контакт

Свържете се с нас

Максималната безопасност, ефективност и производителност са от съществено значение за рентабилната работа на химическите заводи. Ние можем да Ви помогнем да постигнете тези цели на световния пазар. Като Ваш надежден партньор за химическата индустрия Вашите цели се превръщат в наши.

Нека експертите ни отговорят на Вашите въпроси

Вашият личен контакт