Задаваме тенденции в електрониката

По-бързо и по-гъвкаво производство - с цифрови решения

Производителите и машиностроителите са изправени пред огромни предизвикателства предвид факта, че електрическите съоръжения навлизат на пазара в много кратки интервали от време. За всеки продукт обикновено трябва да се изгради отделна линия и след това отново да се демонтира след кратки производствени цикли. Машиностроителите не само трябва да могат да доставят новите си машини за много кратък период от време, но и да могат бързо да ги адаптират за краткосрочни промени. Фазата на въвеждане в експлоатация на машини и линии, както и преминаването от ръчно към автоматизирано производство, предлагат потенциал за спестяване на значително време и за посрещане на предизвикателствата, свързани с кратките срокове, за компаниите от сферата на електрониката. Siemens предоставя перфектна гама от решения за автоматизация и дигитализация, които могат да се използват за създаване на цифров близнак на дадена машина. Дигиталния близнак помага за разработването на нови машини и линии по-бързо и по-гъвкаво.

Искате ли да стартирате нови производствени линии по-бързо и значително да намалите времето си за пускане на пазара? Нашите експерти ще се радват да Ви дадат съвет!

Свържете се с нас

Siemens като партньор

Цялостно мащабируемо решение за електронната индустрия

Благодарение на нашия десетилетен опит в областта на автоматизацията и технологиите за задвижване и нашето професионално ноу-хау, портфолиото ни предлага най-подходящия хардуер и софтуер за задачи от всякакъв мащаб или сложност. Проекти с висока сложност са също толкова лесни за изпълнение, колкото и прости производствени процеси, където скоростта и ефективността на разходите са от жизненоважно значение.
Вашите ползи

Гъвкави като Вашите изисквания

Пазарът на електроника се развива бързо и ценовият натиск нараства. Нашето цялостно портфолио с решения Ви дава възможност да реагирате бързо на всички изисквания.
Цялостен цифров близнак

Пълен дигитален близнак в детайли

Нашата цялостна концепция за създаване на цифрови близнаци предлага конкретни предимства: Вие можете значително да намалите броя на необходимите прототипи, да предвидите производството и производителността на продуктите и да гарантирате, че отговаряте на нуждите на клиента.
Референтни продукти

Решения за електронната индустрия от практика

Тук ще Ви покажем конкретни, реални примери за това как електронната индустрия може да се възползва от нашите продукти и решения.
Bozhon

По-бързо на пазара благодарение на дигитален близнак

0 %

по-кратко време чрез повишаване на инженерната ефективност

Bozhon Precision Industry Technology | Китай

Bozhon Precision Industry Technology е китайски машиностроител, който обслужва електронната индустрия. Bozhon и Siemens работят в тандем за разработването на нова производствена машина за смартфони. В същото време, докато машината се изгражда в Китай, виртуалното пускане в експлоатация вече се извършва в Германия. Значителното спестяване на време в процеса на инженеринг доведе до по-бързото разработване, доставка и въвеждане в експлоатация на нови машини за клиентите на Bozhon.

По-бързо и по-гъвкаво

Турбо за електронната индустрия

Чрез използването на цифрови близнаци на вашите продукти, машини и производствени инсталации можете да спестите много време - и това е решаващ фактор в динамичната електронна индустрия. Нашите експерти по автоматизация ще се радват да Ви помогнат с проекта. Заедно можем да направим Вашето производство по-бързо и по-гъвкаво и да гарантираме, че готовия продукт ще стигне до пазара за по-малко време.

Искате ли да поръчате производствени линии по-бързо и значително да намалите времето за пускане на пазара? Нашите експерти ще се радват да Ви посъветват!

Свържете се с нас