Авиационната индустрия по пътя към цифровото предприятие

aerospace

Новите самолети ще бъдат по-леки, по-бързи и по-ефективни

Авиационната индустрия е изправена пред предизвикателството да произвежда повече самолети с по-кратко време за пускане на пазара. Новите самолети ще бъдат по-леки, по-бързи и по-ефективни. Тези въздухоплавателни средства на бъдещето поставят нови изисквания към продуктовия дизайн, планирането на производството, инженеринга и изпълнението, както и към обслужването.

Свържете се с наш експерт

Свържете се с нас

Siemens в помощ на производителите от авиокосмическата индустрия

Вижте как авиационната индустрия може да се възползва от дигитализацията. С интелигентни инструменти за продуктово проектиране и планиране на производството и безпроблемна комуникация между всички системи.
Да излетим с повишена продуктивност

Свали брошурата

Холистичен подход по цялата стойностна верига

Като дългогодишен партньор на авиационната индустрия Siemens предлага широка гама от продукти, системи и решения за всички етапи от производството на въздухоплавателни средства.

Продуктово проектиране за производители от авиокосмическата индустрия

Ожесточаващата се глобална конкуренция, новите технологии и материали, по-голямата сложност и нарастващата наличност на търговски въздухоплавателни средства са основните тенденции, които оказват все по-голям натиск върху авиационните компании да доставят продукти с висока прецизност по-бързо.

Още преди да се изгради първия прототип трябва да се вземат предвид многобразие от компоненти, материали, функции и външни фактори. Самото прототипиране е трудоемка задача, която отнема много време.

NX

От дизайна на продукта до инженеринга и производството NX е най-доброто решение в своя клас, което помага на компаниите да доставят продукти с висока точност по-бързо и по-ефективно. Дизайнът на аерокосмическите части позволява създаването на цифров близнак на истинския самолет. Тази виртуална версия на самолета представлява всеки детайл и аспект и може да се използва за симулиране, тестване и оптимизиране на самолета преди производството.

Teamcenter

Ползите от цифровизацията могат да бъдат постигнати, когато се премахнат всички интерфейси между отделните стъпки по веригата на стойността. Интерфейсите правят процеса предразположен към грешки, затова е необходим обща база от данни, която може да служи като последователна комуникационна и иновационна платформа. Софтуерът Teamcenter PLM от Siemens е подходящото решение за управление на данни в аерокосмическата индустрия. Това е последователна база от данни, предлагаща достъп до всички засегнати области.

Simcenter

Simcenter ви позволява да прогнозирате ефективността на вашите 3D базирани дизайни.

Решенията за тестване на Simcenter предлагат цялостна, интегрирана среда за тестово-базирано инженерство, съчетаваща високоскоростно многоканално събиране на данни с пълен набор от интегрирани инструменти за тестване, анализи и отчитане.

LMS – симулация и тестови решения

Решенията за симулация и тестване на LMS помагат на аерокосмическите компании да управляват сложността на бъдещото разработване на продукти, като включват в процеса базирана на модели мехатронна симулация и модерни решения за тестване. Тестовите решения на LMS увеличават производителността, осигуряват по-надеждни резултати и обхващат всички видове шум, вибрации, изпитания за издръжливост и инженерни задачи в лабораторни и полеви условия.

Производствено планиране

Планирането на производствения и монтажния процес включва многообразие от производствено оборудване, напр. роботи и автоматизирани управляеми превозни средства. Производственият процес трябва да бъде изграден перфектно, за да се осигури максимална производителност и ефективност. Документацията на базата на конфигурации с визуални 3D изображения и графики спомага за увеличаване прозрачността на работния процес.

Планиране, симулация и производство на Tecnomatix

С помощта на Tecnomatix Plant Simulation можете да оптимизирате потока на материал през производственото съоръжение - да идентифицирате тесните места, да определите размера на буферните зони и да симулирате консумацията на енергия в централата. Нашето решение дава възможност за по-ранно вземане на решения по време на жизнения цикъл на продукта благодарение на интегрирането на производствените съображения във всяка фаза.

SIMATIC IT Preactor – Advanced Planning and Scheduling

SIMATIC IT Preactor е семейство от софтуерни продукти за планиране на производството, които подобряват синхронизирането на производствените ви процеси, като дават по-голяма видимост и контрол за увеличаване на употребата и навременната доставка, като същевременно намаляват нивата на запасите и отпадъците.

Производствен инженеринг

Нарастващата сложност на производството и все по-голямото изоставане на поръчките изискват по-бързо време за излизане на пазара и по-гъвкава производствена среда. Свързването на виртуалния свят на продуктовия дизайн и планирането на производството с реалния свят на автоматизацията е основна задача. Последователните данни са от решаващо значение и всяко несъответствие трябва да бъде открито още преди началото на производството. Siemens предлага интегрирани инженерни решения с централно управление на данни за авиокосмическата индустрия. Интегрираният инженеринг позволява интегрирано планиране от инженеринг до автоматизация, базиран на един-единствен електронен работен процес.

TIA Portal

TIA Portal отваря вратата към света на напълно интегрираната автоматизация (TIA). Той включва мощен и мащабируем хардуер за автоматизация, който работи безпроблемно с други елементи на системата. Виртуалното пускане в експлоатация позволява да се симулира и валидира инженеринга още преди старта. Уникална и последователна концепция за потребителски интерфейс за всички технологии осигурява стандарт за свързаност и повишена сигурност.

Индустриална комуникация

Индустриалната комуникация с продукти и системи от Siemens гарантира по-голяма ефективност за цялата компания. Нашите компоненти като SIMATIC NET са най-добрите в класа, базирани са на доказани стандарти, които Ви позволяват да прилагате мощни интегрирани мрежи за данни.

Индустриална сигурност

За да се осигури цялостна защита на индустриалните инсталации от вътрешни и външни кибератаки, всички нива трябва да бъдат защитени едновременно - от управлението на инсталацията до оперативното ниво и от контрола на достъпа до защитата от копиране.

NX за производство (NX CAM)

NX for Manufacturing provides aerospace manufacturers with a complete set of solutions for part manufacturing – from CAM to CNC controllers. By using NX for Manufacturing, aerospace manufacturers can improve part manufacturing efficiency and reduce NC programming and machining time.

Производствено изпълнение

Системата за управление на производствените операции на Siemens, позната още като MOM, е цялостно решение, което осигурява пълна обозримост на производствените процеси, така че да можете да подобрите производителността на операциите. Като следващо ниво от развитието на една производствена изпълнителна система (MES), системата за управление на производствените операции обединява всички производствени процеси с цел подобряване на управлението на качеството, усъвършенствано планиране и график, производствени изпълнителни системи, управление на R&D и др.

SIMATIC IT MES/MOM платформа

SIMATIC IT MES/MOM platform fills the gap between Business Systems (e.g. ERP, PLM) and the Shop Floor, creating the conditions for an efficiency increase at the plant and within supply chain operations. SIMATIC IT ensures greater process-flexibility and efficiency, complete integration of regulatory and quality requirements, synchronized production processes for optimal supply-chain management, and sustained reductions in maintenance and operation costs. 

SINUMERIK Integrate

The SINUMERIK Integrate product suite facilitates simple networking of machine tools in the IT production landscape. This optimizes production and reduces production costs for aerospace manufacturers.

SINUMERIK 840D sl за авиационна индустрия

The SINUMERIK 840D sl opens up an extensive technology range., which includes high-performance milling and turning, grinding and laser machining, as well as gearwheel machining and multitasking machining. With its flexibility, the SINUMERIK 840D sl is the CNC of choice for opening up completely new technology fields.

SIMATIC PLC контролери

The intelligent choice for your automation tasks - Siemens offers the right controller for a wide range of automation requirements. The SIMATIC range of controllers comprises of Basic, Advanced, Distributed and Software Controllers offering impressive scalability and integration of their functions.

SIMATIC WinCC

Our SCADA system offers maximum functionality and a user-friendly user interface. With this configurable and scalable system, you have the advantage of absolute openness to both the office environment and to production. Numerous options and add-ons extend and expand the scope of our performance.

Услуги за авиокосмическата индустрия

Дългогодишният ни фокус върху авиокосмическата промишленост налага Siemens като компетентен партньор за традиционни и дигитални услуги.
За производителите от авиационната индустрия увеличаването на производителността и оптимизирането на пълните разходи по производственото оборудване са ключови фактори за поддържане на дългосрочно конкурентно предимство.

Digital Motion Control Services

The Aerospace industry is faced with large order intake for aircrafts. Over the next decade, ensuring on-time delivery and meeting profitability targets are the main challenges: manufacturers strive for solutions to improve productivity of their factories worldwide.

Digitalization opens new opportunities to increase availability and efficiency of the production equipment. Connecting machines and installing the right software creates transparency over  data and processes, but touching a running system requires a trusted partner.

We assist our customers on their path to digitalization. Our Digital Services help customers identify the potential of their machines, and assist them in analyzing production and maintenance data.

Together we create the prerequisites for long-lasting improvements.

Your benefits:

 • Improved productivity
 • Increased machine availability
 • Improved sustainability of your production processes
 • A clear path to digitalize your factory

SITRAIN – Training for Industry

Subject to rapid technology developments and at the forefront of digital innovation, Aerospace manufacturers are investing in their workforce.

New technologies and Digitalization require an innovative and leading partner like Siemens, which is driving the realization of the Digital Enterprise.

Furthermore, traditional manufacturing is also subject to innovation, especially in engineering software, automation & control products and usability: the hard skills required to stay on top need continuous updating from certified experts and hands-on training.

At Siemens, we offer a comprehensive portfolio to guarantee tailored solutions for our aerospace customers, with a global look at their international operations.

An exemplary and widespread learning path is our SINUMERIK Service and Start-Up course, consisting of up to 25 days of practical training.

Your benefits:

 • Enhance competence, through continuous learning
 • Reduced downtimes  through systematic learning for maintenance staff
 • Rapid acquisition of competencies related to mastering new technologies
 • SITRAIN global supports courses in over 60 countries in national languages

Energy Analytics

Aerospace manufacturing processes are energy intensive. Our customers’ operations are faced with long metal cutting operations, heating treatments for carbon fibers, painting of large structural pieces and, of course, some of the largest production facilities in the world!

Efficiently utilizing energy and resources is a key lever to improve the operating margins, since these amount to one of the largest expense items on the budget. Additionally, the regulatory framework is evolving and imposing compliance to international standards such as ISO 50001.

Energy Analytics from Siemens is a cloud based service to discover hidden saving potential in all kinds of energy consumption – e.g. electricity, fluids and gases with automated report generation, identification of saving potentials and maintenance of the IT infrastructure.

Your benefits:

 • Transparency on your energy consumption and KPIs
 • Use of Siemens expert know-how on data analytics to identify energy saving potential
 • Automated reports in your web portal – anytime, anywhere

Киберсигурност - Whitelisting for SINUMERIK

Aerospace manufacturers are looking for ways to take advantage of digitalization and data analytics, but their factories often rely on machinery with no-longer supported Operating Systems.

The majority of cyber attacks target known vulnerabilities, some as old as one decade, for which a fix is available.

Finding the right solution to securely network automation systems can prove complicated: the priority is to protect Intellectual Property and comply with the cybersecurity regulatory frameworks of the A&D industry.

With Whitelisting Services, Siemens offers a proven solution for protecting and networking even older machines on the shopfloor: directly from the control system manufacturer.

Because some of the most valuable operations in the manufacturing process are controlled by Siemens automation systems, we developed specific configurations for a wide range of SINUMERIK CNC systems, SIMATIC IPC and WinCC software applications.

Your benefits:

 • Proven solution from the control system manufacturer
 • Increased cybersecurity and compliance to international standards (eg. ISO27001, IEC62443)
 • Holistic approach to automation network security
 • Reduced production downtimes
 • Enable the digitalization strategy of the company

Оборудване за машинни инструменти

Machine modernization directly from the CNC manufacturer – an economic solution to increase efficiency

Aerospace manufacturers often rely on special machines which produce very valuable workpieces. Even if the mechanics are still in good shape, maintenance teams face the obsolescence of electronic components and reduced availability of spare parts, which can lead to critical downtimes.

With a longstanding focus on the Aerospace industry, Siemens can offer state-of-the-art CNC retrofitting, as an economical alternative to investing in new machines. This can save up to 60% of the capital, while improving productivity and availability thanks to modern automation and control systems.

Your benefits:

 • Lower investment
 • Customized modernization concepts
 • Complete solution from a single source
 • Higher machine availability
 • Prolonged spare parts supply  

Договори за услуги и поддръжка на инсталации

Short response times and quickest fault repair by qualified service specialists

Aerospace manufacturers face challenges in operating worldwide at their target productivity rates, and look for service solutions to improve their efficiency.

Siemens can offer a global perspective to tackle these challenges, ensure competent service delivery and meet customers’ standards worldwide.

With Motion Control Service Agreements we offer a modular program that scales from agreed response time and priority, to inventory optimization, periodic maintenance all the way to maintenance outsourcing with Integral Plant Maintenance.

Your benefits:

 • Reduced machine downtimes by ensured availability
 • Predictable costs through service contracts
 • Tailored service concepts
 • Continuous improvement

Siemens спечели поръчката на Airbus за поддръжка на завода в Толедо:

Siemens is set to handle maintenance work on the production systems at the Airbus factory in Illescas (Toledo province) that specializes in manufacturing aircraft components made of composite materials. The plant in Illescas is one of Airbus' most modern production facilities for large-scale complex carbon-reinforced components.

Референции

Контакт

Свържете се с нас

Нашите експерти ще се радват да Ви съдействат – просто се свържете с нас, ако желаете допълнителна информация или консултация.