Решения за ресурс №1

Solutions for the number one resource

По-малко от

100 %
  • от водата в света е питейна. Като се има предвид увеличаването на населението, от жизненоважно значение е тези оскъдни ресурси да се използват устойчиво. Отпадъчните води също трябва да бъдат третирани, защото около 80% от тях се оттичат непречистени в реки, езера и океани. С нови технологии и цялостни услуги Siemens предлага решения, готови за бъдещето на водна индустрия.

Индивидуални консултации и персонални решения

Свържете се с наш експерт

  

Тенденции във водната индустрия

Към един успешен модел

Осигуряването на питейна вода за населението по света и третирането на отпадните води са глобални предизвикателства. Разберете как можем да Ви подкрепим с решения за дигитализация, автоматизация и електрификация.

Водните ресурси - безкрайно ценни

Водата е нашият най-ценен ресурс. Тя трябва да бъде достъпна за всички. Ежедневно от проектантите и операторите се изисква да контролират глобалното увеличение на потреблението на вода в условията на нарастващ недостиг и увеличаващите се нива на соленост на сладководните ресурси. Като експерти във водните приложения ние предлагаме мощни и иновативни технически решения, които да ви помогнат.

Сигурност при водоснабдяването - 100% онлайн информация от периферните устройства

Интегрирането на всички подобекти в обща система за контрол е от съществено значение за сигурното управление на Вашето предприятие. За целта Ви предлагаме цялостно портфолио. Вие се възползвате от единния контрол на процесите, лесното и удобно управление на данните и интегрираното инженерство за централни и отдалечени обекти. Примерите в приложението на нашия портал за консултанти по водите посочват възможни решения. 

Да спестиш време - 20% по-кратко време за инженеринг

Намалете времето за планиране и проектиране на нови инсталации. Интегрираният инженеринг с COMOS и SIMATIC PCS 7 може да съкрати времето с до 20%. Различните примери за приложение в нашия портал за консултанти по водите посочват възможни решения.

Увеличена ефективност - 15% по-кратко време при изпълнение на проекта

Можете значително да намалите времето за изпълнение на проектните дейности с помощта на икономически ефективен инженеринг. SIMATIC PCS 7 Industry Library е функционално блокова библиотека, която ефикасно подпомага дейностите, свързани с програмиране и инженеринг на разпределената система за управление SIMATIC PCS7, както и задачите, свързани със SIMATIC WinCC системата за визуализация на процесите. Стандартизираните и тествани функционални блокове, операторски и помощни прозорци спомагат за намаляване на разходите при изпълнение на проекта и съкращават времето за инженеринг с до 15%.

Пестене на енергия - до 15% по-ниски разходи

Устойчивото използване на ресурсите означава намаляване на разходите. Оптимизирайте енергийните нужди на Вашите помпи с помощта на SIWA Optim и намалете консумацията на енергия с до 15%.

Решения за по-голяма ефективност във водната индустрия

Свалете брошурата

Референции

По-голяма ефективност - благодарение на перфектно избрани решения

Свържете се с нас

Вашият завод е наша грижа

Имате въпроси относно предизвикателствата или жизнения цикъл на Вашето предприятие? Търсите ли продукти, решения или специализирани знания? Нека нашите експерти по водна индустрия Ви помогнат да намерите оптималното решение за Вашите специфични изисквания.

Консултиране и персонални решения

Свържете се с наш експерт