Нашият екип

team

С компетенцията ни в областта на дигитализацията добавяме стойност за нашите клиенти. Създаването на перфектни места е наша ежедневна мотивация – за усъвършенстване на сградните технологии и подобряване начина на живот. Ние ви подпомагаме през всички етапи на проекта - от проектиране, специфициране, поръчка, доставка и инсталация, догаранционна и следгаранционна поддържка.

#CreatingPerfectPlaces

Екип Сградни продукти Siemens България

Александър Стоянов

Ръководител направление Интелигентна инфраструктура

Ръководител направление Сградни продукти за България, Албания, Северна Македония и Косово

Тел.: +359 2 8115 390

Деница Зафирова

Ръководител Финанси бизнес звено Сградни продукти за България, Албания, Северна Македония и Косово

Тел.: +359 2 8115 377

Красимир Кръстев

Инженер Пожарна безопасност и системи за сигурност

Тел:   +359 2 8115 134  

Росен Иванов

Технически експерт Пожарна безопасност и Системи за сигурност

Тел: +359 2 8115 357

Димитър Крушовски

Инженер продажби Системи за сградна автоматизация 

Тел: +359 2 8115 430

Мирослав Мъдров

Инженер продажби ОВК продукти

Тел: +359 2 8115 512

Николай Стоянов

Инженер териториални продажби (дистрибутори и инсталатори)

Тел: +359 2 8115 251

Антония Бодурова

Мениджър Ключови клиенти

Тел:  +359 2 8115 217

Ивелина Флорева 

Експерт Бизнес администрация 

Тел: +359 2 8115 677

Елена Орозова

Специалист Бизнес администрация 

Тел: +359 2 8115 632

Надежда Николова

Маркетинг и комуникации

Тел: +359 2 8115 418