Енергия и устойчивост

Energy and sustainability – the new competitive edge

Сградите играят ключова роля за изграждането на устойчивост и конкурентноспособност на компаниите: влияят върху финансите и репутацията им, върху предоставянето на услуги, благосъстоянието и производителността на техните служители.                                              Благодарение на нашата експертиза, технологии и услуги, ние спомагаме за редуцирането на  оперативните разходи и рискове и намаляваме въздействието върху околната среда. Данните, генерирани от сградите, се използват за  оптимизиране на потреблението, снабдяването и предлагането на енергия, както и проследяват качеството на електроенергията.  

GRESB special report

Специален доклад на GRESB: Устойчивост и недвижими активи

Този доклад представя глобалнa инициатива, свързана с превръщането на днешната среда в по-безопасна и по-устойчива.

Eфективност и устойчивост на сградите

Преобразувайте сградите си във високоефективни активи

Siemens е доверен партньор на обществени и търговски организации в цял свят, целящи да повишат стойността и конкурентоспособността на своите сгради и инфраструктури.

Осигурете устойчивост на вашите сгради

Siemens разработва и прилага програми за подобряване на ефективността и устойчивостта на сгради с различна големина и предназначение. 

Пазарен фокус

Референтни проекти

Сградна ефективност в действие

Устойчивостта и ефективсността на сградата могат да приемат много форми. Разгледайте някои от проектите, в които участвахме, за да разберете как различни организации са се възползвали от нашия опит и услуги.

Изградете цялостна стратегия при управлението на енергията

Чрез нашите решения ние помагаме на клиентите да намалят консумацията на скъпи ресурси, да оптимизират доставките си на енергия и в резултат на което бизнеса им да стане по-устойчив.