Нашите партньори - България

Partners

Направление Сградни продукти на Siemens България предлага специфични комплексни решения за търговски центрове, офис сгради, хотели, производствени сгради, центрове за данни, логистични центрове и сгради, болници, жилищни сгради, както и ефективни решения за градовете и тяхната инфраструктура. Те осигуряват най-висока степен на устойчивост, енергийна ефективност и безопасност. Направлението предлага своите продукти и системи на българския пазар чрез мрежа от сертифицирани бизнес партньори. 

Solution Partners

ВИЛМАТ ООД

Марио Марков

бул. "Цариградско шосе" 131

гр. София 1784

Тел: 02/976 69 59

www.vilmat.com

СИКОТЕК ООД

Емил Никифоров 

бул. „Цариградско шосе“ 131, ет. 3
гр. София 1784, АТМ Център

Тел.: 02/ 975 04 10

www.sicotek.eu

ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД

Биляна Попова

ул. „Панорама София“ №6,

ж.к. София парк
гр. София 1766

Б.Ц. "РичХил"

Тел.: 02/ 970 40 40

www.telelink.com  

ПРОТЕХ АД

Георги Дамянов 

бул. "България", пл. "Ручей" 1

Бизнес Център България
гр. София 1680

Тел.: 02/ 917 60 90

www.protech.bg

Партньори за Сградна автоматизация и ОВК системи

АЛОКОР ООД

Мирослав Долапчиев
Бул. "Цариградско Шосе" 131
ATM Център, ет. 3, офис 24

1784 София, България
Тел: +359 2 417 68 68

www.alocor.org

БМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Валентин Милкоев

ул. „Eлин Връх“ 17B

гр. София 1407

Тел.: 02/ 962 47 79

www.bms-eng.net 

СИКОТЕК ООД

Емил Никифоров 

бул. „Цариградско шосе“ 131, ет. 3
гр. София 1784, АТМ Център

Тел.: 02/ 975 04 10

www.sicotek.eu

НЮ СИСТЕМ ООД 

Красимир Пунчев; Иво Петров 

бул. „Г. М. Димитров“ 54
гр. София 1172

Тел.: 02/ 862 54 12

www.newsystem.bg

СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД

Живко Комаров 

бул. "Сливница" 189, ет. 5
гр. Варна 9000

Тел.:  0 700 1111 4

www.sisgroup.bg

ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД

Биляна Попова

ул. „Панорама София“ №6,

ж.к. София парк
гр. София 1766

Б.Ц. "РичХил"

Тел.: 02/ 970 40 40

www.telelink.com  

ВИЛМАТ ООД

Марио Марков

бул. "Цариградско шосе" 131

гр. София 1784

Тел: 02/976 69 59

www.vilmat.com

Партньори за ОВК системи

АТАРО КЛИМА ЕООД  

Боряна Велкова

ул. „Васил Левски” 272 ПК16

гр. Пловдив 4003

Тел.: 032 / 906 906

www.ataro.bg

КЛИМА БИЛД ООД

Деян Керай

бул. "Академик Стефан Младенов" 54

бизнес сграда БГ ТЕРМ, етаж 3

гр.  София 1700

Тел.: +359 2 969 71 77

www.climabuild.com

ТЕРМО АУТОМЕЙШЪН ООД

Калоян Махинов 

Тел.: 0 887 363 274

www.thermoautomation.com

ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ МПЗ ООД 

Веселин  Маджаров; Николай Бъчваров 

ул. „Плачковски манастир“ 23
гр. София 1505

Тел.: 02/ 943 40 49

www.thermoengineering.eu

ТЕРМОСИСТ ЕООД 

Николай Константинов 

Ул. инж.  „Асен Йорданов“ №2

гр. Пловдив 4023

Тел.: 032/ 90 41 11

www.termosyst-daikin.bg

Партньори за системи за централно отопление (абонатни станции)

БРУНАТА ООД

Николай  Попандреев 

бул. "Братя Бъкстон" 85
гр. София 1618

Тел.: 02/ 915 57 01

www.brunata.bg

ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД

Красимир Христов

бул. „Ал. Стамболийски“ 87

гр. София 1303

Тел.: 02/ 930 40 55

www.termocom-bg.com

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 

Мая Николова 

ул. "Ястребец" 23

гр. София 1680

Тел.: 02/ 903 32 29

www.toplo.bg

Партньори за системи за сигурност и пожарна безопасност

БОРАДИ ООД

Илиан Динев

бул. "Марица" 154

Секция А, ет. 2, офис А2

гр. Пловдив 4018

Тел: 032 / 947 494

www.boradi.com

ВИЛМАТ ООД

Марио Марков

бул. "Цариградско шосе" 131

гр. София 1784

Тел: 02/976 69 59

www.vilmat.com

ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД

бул. „Цариградско шосе“ 141

7-ми 11-ти километър

София 1784

Тел: +359 2 91 131

www.vipsecurity.bg 

ЕЛЕКТРО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД

Денислав Петков

бул. Околовръстен път“ 149

гр. София 1700

+359 2 416 1890

https://www.etb.bg/bg/

ЕЛ СМАРТ ООД

Луси Йотова 

"ул. Филип Кутев" 14б

GORA бизнес център

гр. София 1407

Тел.: 0 700 91188

www.elsmart.bg

ПРОТЕХ АД

Георги Дамянов 

бул. "България", пл. "Ручей" 1

Бизнес Център България
гр. София 1680

Тел.: 02/ 917 60 90

www.protech.bg

СИМСИС ЕООД

Иван Колчев 

ул. "Данаил Дечев" №3

гр. София 1407

Тел.: 02/ 44 24 223

www.simsys.bg

СИНХРОН-С ООД

Петя  Василева 

ул. "Кракра" 19А

гр. София 1504

Тел.: 02/ 944 14 04

www.synchron-s.com

СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД

Живко Комаров 

бул. "Сливница" 189, ет. 5

гр. Варна 9000

Тел.:  0 700 1111 4

www.sisgroup.bg

ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД

Биляна Попова

ул. „Панорама София“ №6,

ж.к. София парк
гр. София 1766

Б.Ц. "РичХил"

Тел.: 02/ 970 40 40

www.telelink.com  

ФАЙЪР БГ ЕООД

Васил Чолаков

ул. "Инж. Георги Белов" 2

гр. София 1712

Тел.: 02/ 973 30 88

www.fire.bg

Дистрибутори за ОВК продукти

КЕЪРОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Тодор  Попов 

бул. "Цариградско шосе" 301

гр. София 1582

Тел.: 02/ 439 55 55

www.cairox.bg

РОМСТАЛ ЕООД

Марио  Манчев 

бул. „Ботевградско шосе“ 276
гр. София 1517

Тел.: 02/ 892 09 54

www.romstal.bg

ТЕРАТЕРМ ООД

Атанас  Йорданов 

ул. „Тодор Каблешков“ 61

гр. София 1618

Тел.: 02/ 856 91 74

www.terratherm-bg.com

УЛМЕР ДМ ООД

Емил Пеев

Тел: 02/ 827-05-61

ул . "Адам Мицкевич " № 4А

София 1360

www.ulmer.bg

ФИЛКАБ АД

Веселин Гичев 

ул. "Коматевско шосе" 92

гр. Пловдив 4004

Тел.: 032/ 277 171

www.filkab.com

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД 

Деян Григоров

бул. "Патриарх Евтимий" 17 А

гр. Стара Загора 6006

Тел.: 042/ 600 178 

www.elkontrol.com

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

Ирена Василева 

бул. "Околовръстен път" 68

гр. София 1415

Тел.: 02/ 862 88 75

www.ldg-bg.com

ИНТЕРМЕТАЛ ООД

Кирил Стойчев

ул. Нешо Бончев 32

гр. София 1225

0885497490

www.intermetal.bg

ЕЛЕКТРО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД

Денислав Петков

бул. Околовръстен път“ 149

гр. София 1700

+359 2 416 1890

https://www.etb.bg/bg/