Desigo CC V4.0

Desigo CC V 4.2 

Обновената платформа за сграден мениджмънт Desigo CC управлява сгради с различни размери
  • Версията Desigo CC Compact е подходящa за малки и средни по големина сгради                                              
  • Подобрена свързаност чрез директна интеграция на KNX и M-Bus комуникационни протоколи                                
  • Ново облачно базирано приложение

Desigo CC, интегрираната платформа за сградна автоматизация на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens, е обновена с версия V4.2, която я прави подходяща за приложение в сгради с по-широк спектър от размери. Технологията дава възможност на операторите и собствениците да повишат енергийната ефективност, като едновременно с това осигуряват комфорт и сигурност на наематели и обитатели

Сгради от всякаъв тип - от търговски и жилищни до образователни институции и медицински заведения, са съвместими с Desigo CC. С включена многофункционална поддръжка, включително пожарна безопасност, енергиен мениджмънт, осветление, отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и физическа охрана, Desigo CC превръща сградите в жива среда, която взаимодейства с обитателите си и се адаптира към техните променящи се нужди, като събира и анализира данни, генерирани от сградата. С разширението на портфолиото, Desigo CC Compact осигурява възможност за прецизна промяна на мащаба и гъвкавост при използването на решението в малки и средни по големина сгради.

Desigo CC Compact портфолио

 

За да отговори на нуждите на клиентите, компактната версия на Desigo CC е придружена от три обновени версии на софтуера, с фокус върху единични системи за малки до средни по размер сгради. Потребителите могат да избират между различни версии в зависимост от сферата на експлоатация.

Софтуерът за сградна автоматизация Desigo CC Compact им позволява ефективно да управляват своите проекти с фокус върху отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Втората актуализация на Desigo CC Compact - на системи за сигурност, поддържа мерки за пожарна безопасност и сигурност, а Desigo CC Compact за електрически приложения улеснява ефективната работа на електроинсталаторите чрез автоматично добавяне на проекти от инженерния софтуерен инструмент (ETS) и лесна KNX интеграция.

 

Подобрена свързаност и разширена сфера на използване

 

В допълнение към вече наличните комуникационни модули BACnet, OPC, Modbus и SNMP, Desigo CC, версия 4.2, позволява бърза интеграция на подсистеми с новия модул за разширена свързаност KNX по IP и M-bus TCP/IP. Чрез пакет от библиотеки и със специални графични шаблони се осъществява  свързването и изобразяването на най-често срещаните уреди за сградна автоматизация. Това предоставя ясни ползи при някои приложения като наблюдение на осветление и измервателни уреди и спомага за опростяването на инженеринга. Desigo CC е снабден и с нов HTML5 базиран уеб клиент - Flex Client, достъпен на устройства като преносими компютри и таблети и функциониращи с всички операционни системи и уеб браузъри. Потребителите разполагат със сензорен дисплей, което увеличава възможностите при различни видове работна среда. В допълнение на тези новости, Desigo CC V4.2 е оборудван с модул за дигитализация на системите в сградата - Building Information Modeling (BIM). Това позволява директно визуализиране на всички параметри на сградата в реално време, 3D модели и 360-градусов изглед, което прави възможно управлението на всяка стъпка от процесите на сградната автоматизация. Потребителите имат достъп до данните чрез геолокация и продуктови данни по всяко време.

Модул за енергиен мениджмънт за ефективни енергийни системи

 

За управление на консумацията, качеството на енергията и стабилността на енергийната система последната версия на системата за сградна автоматизация Desigo CC е налична с модул Powermanager. Новата добавка  помага за регистрирането, предвиждането и планирането на необходимите действия чрез своя панел с данни и в комбинация с функция за предупреждение. В допълнение към модула Powermanager, Desigo CC V4.2 разполага с ново, интуитивно облачно базирано приложение, което позволява на собствениците и операторите да управляват и предприемат подходящи действия относно предупредителни съобщения и събития от различни сгради.

Контакт

Свържете се с нас

За повече информация, моля пишете на bt.bg@siemens.com