Новата версия на БМС платформа Desigo CC V6 с вградена облачна свързаност

  • Актуализираната Desigo CC V6 има възможност за свързване към Building X, отворената облачна платформа на Siemens с приложения с изкуствен интелект
  • Усъвършенствана киберсигурност и подобрено потребителско изживяване
  • Изпълнява изискванията на BACnet B-XAWS профила за разширена работна станция между различни домейни, както и на приложението BACnet Secure Connect

Вградена облачна свързаност към Building X

Desigo CC вече може да се свърже към наскоро лансираната на пазара платформа Building X, отворената облачна платформа на Siemens с приложения с изкуствен интелект. С тази платформа операторите на сгради могат да наблюдават и управляват няколко обекта с облачното приложение на Building X - Operations Manager. Възможността за 24/7достъп до свързаните към облака сгради от всяка точка, спомага за намаляване на ненужните физически посещения, както и за подобряване на времето за реакция. С помощта на Operations Manager, операторите вече могат да осъществят сигурно свързване с HTML5 - базираното клиентско приложение Flex Client, без сложна VPN връзка.

Усъвършенствана киберсигурност

Разработена, управлявана и поддържана в съответствие със стандартите за киберсигурност, платформата Desigo CC покрива най-високите изисквания за защита и допълнително поддържа IEC 62443-3-3 SL2 сценарии. Позволява адаптация към високотехнологичната IT.

 

инфраструктура на клиентите, като създава по-добри възможности за управление от потребителите и повишава сигурността на паролите.

Подобрено потребителско изживяване

Наред с иновативния интерфейс, приложението Desigo CC Flex Client вече разполага с нови предимства на софтуера, които подобряват потребителското изживяване с фокус върху операторите на сградна автоматизация. Основните аспекти включват Log Viewer, който позволява лесен и ефективен анализ на данните за влизане, Flex Client Report Viewer, който дава възможност за генериране, разглеждане и сваляне на отчети и опцията за управление на получатели и групи с новото приложение за известия.

 

Тези подобрения правят ежедневната дейност на крайните потребители по-интуитивна и ефективна и позволяват безпроблемна работа на обекта, независимо дали във физическата локация или при хибридно внедряване.

Сертификация за работа с различни домейни

При интеграцията на различни подсистеми, Desigo CC поддържа независимия BACnet стандарт за мониторинг и управление на всички подсистеми от единна платформа за сграден мениджмънт. Desigo CC е една от първите платформи за сграден мениджмънт, сертифицирана за разширена работа с различни домейни посредством профила B-XAWS 1.16. Desigo CC поддържа профилите B-AWS, B-ALWS, B-ACCWS и B-XAWS, както и протокола BACnet/SС. Тя позволява криптирането на трафика на данни на база сертификати, които осигуряват сигурна връзка между всички BACnet устройства.

 

Посредством модулния си дизайн, платформата Desigo CC е достатъчно гъвкава, за да адаптира всички дисциплини към потребностите на сгради и проекти с различни мащаби. Инженеринговите характеристики, работни процеси и миграционни инструменти са ориентирани към потребителя и позволяват оптимизацията на инженеринговите разходи и опростяването на миграционните проекти.